Rozhodnutí NS ČR o provedení umělého oplodnění v případě smrti manžela ženy

Nejvyšší soud ČR se v rozsudku ze dne 21. 2. 2018, sp. zn. 21 Cdo 4020/2017 zabýval problematikou provedení (dokončení) výkonů umělého oplodnění po smrti muže z neplodného páru. V tomto případě se jednalo o smrt manžela ženy, u které mělo být umělé oplodnění provedeno. NS dopěl k názoru, že: „poskytovatel, kterému bylo uděleno oprávnění… Číst víc »

Dvě studie o léčitelském právu v Social Science Research Network

Od | 27/08/2018

Elektronická knihovna Social Science Research Network, repozitář provozovaný společností Elsevier, nově obsahuje dvě studie o českém léčitelském právu z pera autora této aktuality. Studie byly zveřejněny v českém jazyce v listopadu 2017 a v srpnu 2018. V obou případech se jedná o revidované, aktualizované a rozšířené podoby původních časopiseckých statí, které vyšly v roce 2016… Číst víc »

Ministerstvo zdravotnictví připravilo návrh zákona o odškodnění újmy na zdraví způsobené povinným očkováním

Od | 27/08/2018

Ministerstvo zdravotnictví informovalo na svých internetových stránkách, že připravilo návrh nového zákona, kterým by se odškodňovala újma na zdraví způsobená povinným očkováním. Podle slov ministra zdravotnictví by návrh zákona měl být předložen vládě do konce letošního roku. Zajímavé bude sledovat, jak se zákon vypořádá s asi největším úskalím v této oblasti, a to zjištěním příčinné souvislosti… Číst víc »

Homeopatické poradenství není zdravotní službou

Relativně nedávno se Nejvyšší správní soud zabýval problematikou poskytování homeopatického poradenství bez oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Usnesením č.j. 2 As 122/2017 postoupil k rozhodnutí věc rozšířenému senátu, neboť došlo k rozporu s dříve publikovaným rozsudkem sp.zn. 1 As 20/2017. Zajímavé je zejména odůvodnění druhého senátu, proč nelze homeopatickou léčbu považovat za zdravotní službu ve smyslu… Číst víc »

Upozornění na konání přednášky soudců Nevyššího kasačního soudu Italské republiky na téma: ,,Milánské tabulky“ – rozhodování o náhradách při ublížení na zdraví

Od | 16/08/2018

Ve čtvrtek 4. října 2018 se bude konat přednáška soudců Nevyššího kasačního soudu Italské republiky na téma: ,,Milánské tabulky“ – rozhodování o náhradách při ublížení na zdraví. Přednáška se koná ve spolupráci Nejvyššího soudu České republiky, Justiční akademie a Právnické fakulty MU v Brně, a to v zasedací místnosti Nejvyššího soudu – Burešova 20, Brno. Více… Číst víc »

ÚOOÚ zveřejnil často kladené otázky týkající se GDPR v oblasti zdravotnictví

Od | 13/08/2018

Minulý týden zveřejnil Úřad pro ochranu osobních údajů na svých webových stránkách často kladené otázky týkající se GDPR v oblasti zdravotnictví. Otázky a odpovědi jsou dostupné zde: https://www.uoou.cz/casto-kladene-otazky-ze-zdravotnictvi/ds-5141/archiv=1&p1=2619 V současné době je velmi často skloňovanou otázkou v této souvislosti, zda lze volat pacienty v čekárně dle jejich jména a příjmení. ÚOOÚ se k tomu vyjádřil následovně: „Praxe volání pacientů… Číst víc »

Kamarádi jako osoby blízké – kritika rozhodnutí ÚS

Od | 31/07/2018

II. senát Ústavního soudu se v nálezu Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 955/1 vyjádřil k pojmu osoby blízké a výrazně extenzivním způsobem posunul hranice dosavadního chápání tohoto pojmu. Vymezení pojmu blízká osoba najdeme v ustanovení § 22 OZ, kde se v odst. 1 stanoví, že:  „Osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo… Číst víc »