Medikace off-label

By | 02/03/2021

Úvodem Mezi aktuální právní otázky nouzového stavu z důvodu virové pandemie patří medikace off-label v klinické praxi. Zůstaňme jen u humánní medicíny. Rozumí se tím prospěšná odborná rada (doporučení), resp. vystavení lékařského předpisu na léčivý přípravek, který však má pacient užívat k jiné léčebné indikaci, resp. jakýmkoli jiným způsobem, nežli vyplývá ze správní, úřední, registrace… Celý text »

Duševní újma na zdraví jako kategorie „dalších nemajetkových újem“ podle § 2958 OZ? Nález ÚS

By | 02/03/2021

Ústavní soud se ve svém aktuálním nálezu sp. zn. II. ÚS 1564/20 zabýval problematikou odčiňování duševních útrap (psychického strádání), a to mj. ve světle ustanovení § 2958 občanského zákoníku a jednotlivých zde zakotvených dílčích nároků (náhrad) – bolestného, náhrady za ztížení společenského uplatnění (ZSU) a náhrady dalších nemajetkových újem. Pozornost zde zaměřím právě na tuto… Celý text »

Rozhodnutí ÚS k problematice duševních útrap- II. ÚS 1564/20

Ústavní soud v rozhodnutí II. ÚS 1564/20 se vyslovil k problematice posuzování duševních útrap jako dalších nemajetkových újem. Podstatou ústavní stížnosti je nesouhlas stěžovatele se zamítnutím jeho žaloby na kompenzaci duševních útrap způsobených  dopravní nehodou a s tím související problematika náhrady jiných nemajetkových újem způsobených ublížením na zdraví. Citované rozhodnutí je zajímavé z několika důvodů.… Celý text »

Rozhodování u pacientů v intenzivní péči v situaci nedostatku vzácných zdrojů – stanovisko výboru ČSARIM a právní rozbor situace

By | 19/02/2021

Na konci října loňského roku uveřejnil na zdejších stránkách Tomáš Doležal materiál, který si klade za cíl shrnout podstatné etické a právní principy, na nichž by měly být vystavěny případné rozhodovací mechanismy o alokaci vzácných zdrojů. Dokument je dostupný zde. V návaznosti na tento dokument a rovněž i současnou situaci považuji za vhodné upozornit mj. na… Celý text »

Testování dětí ve školách – některá právní úskalí

V tisku se dočteme řadu informací o tom, že bude probíhat testování žáků ve škole. „V Česku ve čtvrtek proběhne jedno zkušební testování žáků, myslím v Sedlčanech,“ oznámil premiér Andrej Babiš.  (https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/rakousko-andrej-babis-koronavirus-zahranicni-cesta_2102150701_ako) I další ministři počítají s masivním testováním dětí ve školách. Ale doposud jsem nikde nenalezl bližší  informace o testování.  Asi nejsou, protože sama… Celý text »

Stávající lockdowny jsou ageistické (proti mladým) – příspěvek A. Giubiliniho

Dovoluji si Vás upozornit na velmi zajímavý a protimainstreamový příspěvek A. Giubiliniho s názvem Current Lockdown Is Ageist (Against The Young), kde argumentuje tím, že stávající vládní opatření poškozují mladé a neexistuje pro to racionální zdůvodnění, resp. škody napáchané těmito opatřeními představují pro mladé břemeno, se kterým se budou obtížně vyrovnávat.