Stanovení etických pravidel pro neurotechnologie a AI

By | 22.3.2018

Je zřejmé, že nové technologie umožňují vědcům nevídané věci.  Proto vědci a etici z The Morningside group zaslali do časopisu Nature varování před neurotechnologiemi a AI s tím, že by měly být nastaveny určité etické standardy pro využití těchto technologií a navrhli čtyři základní oblasti, kam by se měla ochrana člověka a nastavení pravidel soustředit: ochrana … Read More »

Upozornění na přednášku pořádanou CPK na téma: Domněnka vzniku škody: potenciální nástroj ulehčení důkazní pozice poškozeného?

By | 16.3.2018

Dne 22. 3. 2018 se v 17.30 hod. v místnosti 401 uskuteční na půdě PF UK v rámci pravidelných přednášek Centra právní komparatistiky přednáška na téma: Domněnka vzniku škody: potenciální nástroj ulehčení důkazní pozice poškozeného? Přednášku povede JUDr. Petra Pipková, Ph.D., LL.M.eur. Anotace přednášky včetně dalších informací je dostupná zde: http://komparatistika.cz/wp-content/uploads/Newsletter-1-2018.pdf

Rozhovor s Davidem Benatarem

By | 8.3.2018

David Benatar je známý filosof, profesor na University of Cape Town v Kapském městě v Jihoafrické republice. Benatar je zřejmě nejznámějším a nejsofistikovanějším obhájcem antinatalismu (jeho nejdůležitější práce vyšla i v českém jazyce pod názvem Nebýt či být). Prof. Benatar bude v květnu hostem Ústavu státu a práva AV ČR v.v.i. a následující rozhovor se… Read More »

Porody ve vlastním sociálním prostředí podle práva

By | 3.3.2018

     1. Úvodem Počet domácích porodů je u nás v současnosti zanedbatelný. Říká se, že kolem jednoho procenta z celkového počtu porodů. Přesto se pokusme o právní pohled na tento jev. Na mysli máme porody v jakémkoli vlastním sociálním prostředí rodičky. Nemusí jít pouze o porody domácí. Některým právním souvislostem jsme se věnovali již dříve:… Read More »

Poskytování zdravotních služeb nezletilým s jejich souhlasem a řešení případných rozporů mezi názorem nezletilého a zákonným zástupcem

By | 28.2.2018

Souhlas nezletilých osob s poskytováním zdravotních služeb   Udělení souhlasu dítětem k poskytování zdravotních služeb činí v praxi určité problémy. Na vině je zejména relativně komplikovaná úprava a  vztah některých ustanovení  zákona o zdravotních službách a občanského zákoníku. Podle § 35 ZZS se pro vyslovení souhlasu s poskytnutím zdravotních služeb nezletilému pacientovi použijí právní předpisy upravující svéprávnost fyzických… Read More »

Návrh zpřesnění výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti v případě poškozeného, který je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání

By | 22.2.2018

Vláda navrhuje zpřesnění způsobu výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti v případě poškozeného, který je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání. Zpřesnění je navrhováno nejen pro oblast pracovních úrazů a nemocí z povolání u zaměstnanců, ale také u vojáků z povolání a u příslušníků bezpečnostních sborů. Zpřesnění způsobu výpočtu spočívá v zakotvení pravidla, že… Read More »

Náhradní mateřství: osobní úsluha mimo právo

By | 21.2.2018

     1. Úvodem Lidské životní štěstí je právně bráno jako subjektivní ukazatel. Každý z nás je můžeme osobně hledat v něčem jiném. Od toho také máme svobodnou vůli (ovšem i odpovědnost za nesprávné rozhodnutí). Přirozeně hovoříme o rodinném štěstí, anebo neštěstí. Představa života bez vlastních potomků může být pro někoho tak trýznivá, že si hledá… Read More »

Workshop o antinatalismu

By | 20.2.2018

Workshop: Antinatalism under Fire We invite scholars from the fields of ethics and jurisprudence to join a one-day workshop on antinatalism, jointly organized by the Institute of State and Law and the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences in Prague. Keynote speaker: Prof. David Benatar (University of Cape Town) The workshop will take place at… Read More »