Rozhodnutí ESLP týkající se zdravotnického práva v roce 2019

By | 20/11/2019

Vždy je zajímavé se podívat na rozhodování ESLP ve věcech, které se dotýkají zdravotnického práva/bioetiky. Pro zajímavost přikládám krátký přehled a shrnutí případů, které ESLP v roce 2019 řešil. Ulusoy v. Turkey, no. 54969/09, 25 June 2019 Request for referral to the Grand Chamber rejected on 05 November 2019 The applicants in this case attributed… Read More »

Problematika povinného očkování

By | 18/11/2019

Není to tak dlouho, kdy se Německo dávalo za příklad země, kde je očkování pouze dobrovolné a přesto je zde vysoká proočkovanost. Z toho většinou odpůrci povinného očkování dovozovali, že povinnost stanovená státem je zbytečná, když fungují méně restriktivní opatření.  Nyní ale Spolkový sněm schválil zákon, které zavádí povinné očkování proti spalničkám. Při nesplnění povinnosti… Read More »

Prvky komplementární a alternativní medicíny v českém právu

By | 18/11/2019

     1. Úvodem Otázkami komplementární a alternativní medicíny jsme se podrobně zaobírali zejména zde: Racionálně o komplementární a alternativní medicíně, Komplementární a alternativní medicína pohledem zdravotnického práva, Technické normy v komplementární a alternativní medicíně a Lékárenská zdravotní péče v komplementární a alternativní medicíně. Komplementární a alternativní medicínou rozumíme zejména medicínu přírodní nebo tradiční, jakož i část fyzikální… Read More »

Pozvánka na přednášku “New Approaches to Tort Law: Brazilian and Portuguese Inspirations”

By | 04/11/2019

Na půdě PF UK se v úterý 5. 11. od 10 hod. v místnosti 117 uskuteční přednáška “New Approaches to Tort Law: Brazilian and Portuguese Inspirations”. Přednášejícím bude dr. Nelson Rosenvald, přední brazilský civilista a prezident Brazilského institutu pro výzkum občanskoprávní odpovědnosti. Tematicky se zaměří na aktuálně diskutované problémy v obou jurisdikcích, zejména na zohlednění… Read More »

K participačním právům dítěte – další nález ÚS

By | 31/10/2019

Ústavní soud vydal nález sp. zn. IV. ÚS 1002/19, kde se opětovně zaobírá porušením participačních práv dítěte. Ačkoliv se v tomto případě nejedná o poskytování zdravotní péče, je nález důležitý i v tomto kontextu.  Z textu nálezu je podstatné:    Z textu napadených soudních rozhodnutí, i z textu vyjádření účastníků řízení, vyplynula stěžovatelkou výslovně nepovšimnutá,… Read More »

Rozhodnutí NS k výši náhrady za poskytování osobní péče rodinným příslušníkem osobě poškozené na zdraví

By | 26/10/2019

V recentním rozsudku sp. zn. 25 Cdo 6061/2016 ze dne 31. 10. 2018 řešil Nejvyšší soud otázku konkrétní výše náhrady za poskytování zjištěného množství osobní péče rodinnými příslušníky o nesoběstačnou osobu poškozenou na zdraví, a to v rozsahu převyšujícím míru lidské a rodinné solidarity. Současně se dotkl i problematiky vyrovnání újmy prospěchem (compensatio lucri cum damno), a… Read More »

Postih vůči rodičům odmítajícím očkování

By | 24/10/2019

Dnešního dne byl v MF dnes publikován článek s titulkem „Odmítnete očkování svého dítěte? Hrozí vám úhrada drahé léčby“. V novinách se pak dále psalo: „Příběh tříletého neočkovaného chlapce z Blanska, který onemocněl v půli srpna tetanem, vyprovokoval nejen nové spory mezi odpůrci a zastánci očkování, ale byl i finálním impulzem k přípravě návrhu povinnosti… Read More »