Problematika určení výše ZSÚ při brzkém úmrtí poškozeného

Nedávno bylo vyvěšeno na stránkách Nevyššího soudu ČR rozhodnutí č.j. 25 Cdo 1630/2023, které se zabývá zajímavou problematikou – a to jaký vliv na výši náhrady ZSÚ má předčasné úmrtí poškozeného. Skutkový stav tohoto případu byl následující: Předmětem sporu je nárok na pojistné plnění náhrady za ztížení společenského uplatnění (ZSU) a další nemajetkovou újmu původního… Celý text »

Pozvánka na přednášku: Bodies on Display: Art, Anatomy, Education, and Ethics from Hogarth to ‘Body Worlds’.

By | 11/12/2023

Dovoluji si upozornit na přednášku z cyklu Collegium historiae artium na téma Bodies on Display: Art, Anatomy, Education, and Ethics from Hogarth to ‘Body Worlds’. Přednášku přednese Andrew Graciano (University of South Carolina). Přednáška se bude konat 13. prosince 2023 v 16:30 hod. v Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, Praha 1. Více informací… Celý text »

Problematika wrongful birth žalob v komparativní perspektivě

V návaznosti na workshop, který proběhl minulý týden na ÚSP AV ČR, v.v.i. přikládám prezentace jednotlivých přednášejících. Pro zájemce je na vyžádání k dispozici  rovněž zvukový záznam workshopu.   Wrongful birth_osobnostní práva Basic questions of wrongful birth claims_2023 Van Assche, De Meyer & De Mulder. 2023. An analysis of wrongful birth, life, and conception claims… Celý text »

Okruh osob oprávněných k náhradě nákladů na výživu pozůstalých podle § 2966 občanského zákoníku – rozhodnutí NS

By | 28/11/2023

Na říjnovém jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu byla schválena právní věta k rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 3144/2021, které se zabývalo problematikou vymezení okruhu osob oprávněných k náhradě nákladů na výživu podle obou odstavců ustanovení § 2966 občanského zákoníku. Skutkové okolnosti případu byly následující: Dne 16. 12. 2016 při dopravní nehodě… Celý text »

workshop „Problematika wrongful birth žalob v komparativní perspektivě“ – odkaz na on-line přístup

Vážené kolegyně a vážení kolegové, Srdečně Vás zveme na workshop „Problematika wrongful birth žalob v komparativní perspektivě“, který se bude konat dne 22.11. v budově ÚSP AV ČR, Národní 18. Odkaz pro on-line přístup naleznete níže:   Tomáš Doležal is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Topic: Wrongful birth workshop Time: Nov 22, 2023 01:00 PM Budapest Join… Celý text »

Upozornění na konání konference: DIGITÁLNÍ MEDICÍNA (NEJEN) PRO PACIENTY

By | 16/11/2023

Dovoluji si upozornit na konání pracovní konference na téma: Digitální medicína (nejen) pro pacienty. Konference se bude konat 30. listopadu 2023 v budově Akademie věd ČR (Národní 3, Praha), a to pod záštitou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Akce je zařazena do akcí v rámci SYRI – Národního institutu pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových… Celý text »

Pozvánka na workshop – wrongful birth

Vážené kolegyně a vážení kolegové, Srdečně Vás zveme na workshop „Problematika wrongful birth žalob v komparativní perspektivě“, který se bude konat dne 22.11. v budově ÚSP AV ČR, Národní 18. Veškeré detaily naleznete v pozvánce a programu. pozvánka wrongful birth program wrongful birth  

Kdy jsme vlastně mrtví?

Debata o tom, jak určit, že je člověk mrtvý, je zde již dlouhou dobu. V praxi se jako nejčastější kritérium využívá kritérium mozkové smrti. Ale ani to není bez problémů a stále vyvolává debaty. Nejnovější odkaz na tyto debaty a potřebu znovu diskutovat o vhodnosti nastavených kritérií lze nalézt v článku dvou významných bioetiků –… Celý text »