Nekalé praktiky v péči o zdraví

By | 23.6.2018

     1. Úvodem a o újmách V předchozích příspěvcích jsme se právně věnovali běžným činnostem týkajícím se komplementární a alternativní medicíny, přírodního léčitelství nebo duchovní léčby. Nyní nastal čas pohlédnout také do „podsvětí“. Nezabýváme se tu jakýmikoli nekalostmi v péči o zdraví, například podvodnými výkazy zdravotních výkonů hrazených z veřejného zdravotního pojištění nebo pletichami při… Read More »

Návrh novely § 29 občanského zákoníku umožňující úřední změnu pohlaví bez předchozího znemožnění reprodukční funkce a přeměny pohlavních orgánů

By | 21.6.2018

V tichosti tento týden ministerstvo spravedlnosti předložilo do připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění občanský zákoník a rovněž zákon o matrikách a který si klade za cíl umožnit úřední změnu pohlaví člověka bez předchozího znemožnění reprodukční funkce a přeměny pohlavních orgánů, což doposud vyžaduje současná právní úprava. Dle důvodové zprávy (relativně podrobné) je tato velmi… Read More »

The present legal status of the TCM in the Czech Republic

By | 20.6.2018

Pražský Nadační fond Tradiční čínské medicíny a alternativ připravuje zahájení provozu InfoCentra TČM. Jednou z přípravných akcí bylo česko-čínské odborné setkání představitelů různých profesí. Nechybělo ani diplomatické zastoupení. Setkání proběhlo dnešní den, ve středu 20. června 2018, ve fondovních prostorách v Praze, Opletalova 19. Autor této aktuality přednesl referát o aktuálním právním stavu tradiční čínské medicíny u nás.… Read More »

Právo na bolestné a ztížení společenského uplatnění jako součást pozůstalosti dle současné právní úpravy

By | 17.6.2018

V první polovině letošního roku se Nevyšší soud vyjádřil hned ke dvěma zásadním otázkám týkajících se přechodu práva na bolestné a ztížení společenského uplatnění (ZSÚ) na dědice. Předmětným rozhodnutím je usnesení NS 25 Cdo 3556/2016, které bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek. První otázka, kterou se Nejvyšší soud zabýval, zněla, zda pozůstalost… Read More »

Možnost plnění závazku péče o zdraví v přírodním léčitelství

By | 10.6.2018

     1. Úvodem V současné době došlo k obnovení právně politických úvah o zvláštní zákonné úpravě přírodního léčitelství. Mluví se o tom na veřejnosti již od počátku 90. let. Různá právní pojetí jsou léta známa z některých evropských států; např. z Německa, Švýcarska, Lichtenštejnska, Portugalska, Dánska, Norska nebo Islandu, ale dílem i z Francie nebo… Read More »

Problematika právní úpravy provozování léčitelské činnosti

V minulých dnech se v tisku začaly objevovat zprávy týkající  právní úpravy léčitelství. Tyto zprávy se objevily po odvysílání dokumentu České televize Infiltrace. Zajímavé je, že shodně z úst politiků zaznělo, že tato problematika není upravena a chybí tak také možnost dovozovat vůči léčitelům právní odpovědnost. Proto se shodli na tom, že je nutno připravit zákon… Read More »

Návrh na zrušení odborné způsobilosti k výkonu povolání terapeuta tradiční čínské medicíny a specialisty tradiční čínské medicíny

By | 31.5.2018

Není tomu tak dlouho, co jsme na těchto stránkách informovali o schválené novele zákona o nelékařských zdravotnických povoláních, která zavedla tolik diskutovanou a v odborné veřejnosti nejednotně přijímanou odbornou způsobilost k výkonu povolání terapeuta tradiční čínské medicíny a specialisty tradiční čínské medicíny. Nicméně včerejšího dne Poslanecká sněmovna v prvním čtení podpořila opětovnou novelu zákona o nelékařských zdravotnických… Read More »

Další nález Ústavního soudu týkající se aktivní legitimace pro uplatnění nároků na náhradu nákladů léčení

By | 30.5.2018

Dne 24. 5. 2018 zveřejnil ÚS na svých stránkách další ze série nálezů týkajících se  aktivní věcné legitimace osob, které poskytují osobní péči poškozeným, při uplatnění nároku na náhradu nákladů vynaložených na tuto péči. |Jedná se o nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 610/18, který se vypořádává s  některými právními závěry  nálezu sp. zn. I. ÚS 2224/15… Read More »