Postih vůči rodičům odmítajícím očkování

By | 24/10/2019

Dnešního dne byl v MF dnes publikován článek s titulkem „Odmítnete očkování svého dítěte? Hrozí vám úhrada drahé léčby“. V novinách se pak dále psalo: „Příběh tříletého neočkovaného chlapce z Blanska, který onemocněl v půli srpna tetanem, vyprovokoval nejen nové spory mezi odpůrci a zastánci očkování, ale byl i finálním impulzem k přípravě návrhu povinnosti… Read More »

Když autor a recenzent neznají stud

By | 11/10/2019

Malá recenze knihy Marka Váchy Eutanazie. Definice, historie, legislativa, etika. Eutanazie je nepochybně téma velmi aktuální, a tak lze jen vítat, když se nějaký autor rozhodne podělit se s ostatními o svůj odborný názor na tuto bezesporu kontroverzní oblast současné diskuse v aplikované etice. Někdy se však bohužel ukáže, že by bylo lepší, kdyby byl autor raději… Read More »

Pozvánka na konferenci o eutanázii a představení zahraničních řečníků

By | 10/10/2019

  Dovoluji si Vás ještě jednou  pozvat na mezinárodní konferenci „Rozhodování na konci života a eutanázie  – právní, etické a společenské aspekty. Srovnání zkušeností z jiných zemí“. Konference se koná v pondělí 14.10. 2019 v Poslanecké sněmovně od 9.00. Jedná se o ojedinělou akci, kdy řečníci z evropských zemí, kde je eutanázie nebo asistovaná sebevražda… Read More »

Upozornění na konání mezinárodní konference: Veřejný zájem v právu

By | 08/10/2019

Dovolil bych si upozornit, že Centrum právní komparatistiky PF UK pořádá ve spolupráci s katedrou ústavního a správního práva Vídeňské univerzity mezinárodní konferenci na téma: Veřejný zájem v právu. Konference se koná ve dnech 17. – 18. října 2019, a to v budově PF UK (nám. Curieových 7, Praha 1). Z oblasti zdravotnického práva lze například vypíchnout příspěvek… Read More »

Upozornění na novinky Centra právní komparatistiky PF UK

By | 07/10/2019

Dovoluji si upozornit, že Centrum právní komparatistiky PF UK vydalo newsletter 2/2019, v němž lze naleznout akce pořádané tímto Centrem. Z akcí bych vypíchl přednášku prof. Luboše Tichého na téma: Výše (rozsah) imateriální škody. Newsletter je k dispozici zde: http://komparatistika.cz/cs/newsletter-201910/.

Očkování by mělo být ve společnosti povinné. Bez výjimek

By | 05/10/2019

Očkování je celosvětově jedním z nejúčinnějších a finančně nejefektivnějších lékařských zákroků. Jeho zavedení zachránilo desítky milionů životů, ušetřilo obrovské utrpení a některých chorob, například neštovic, oficiálně prohlášených za vymýcené v roce 1980, zbavilo zcela. Už jen skutečnost, že se tato vážná choroba na světě prakticky nevyskytuje, znamená desítky milionů zachráněných životů. V době očkovací kampaně… Read More »

Další rozhodnutí NS k otázce dědění nároku na náhradu nemajetkové újmy při ublížení na zdraví či usmrcení

By | 03/10/2019

Pod číslem 50/2019 bylo publikováno rozhodnutí Nejvyššího soudu zabývající se opět problematikou dědění nároku na náhradu nemajetkové újmy při ublížení na zdraví či usmrcení, konkrétně nároku na náhradu za duševní útrapy spojené s usmrcením osoby blízké dle ustanovení § 2959 občanského zákoníku 89/2012 Sb. Spisová značka tohoto rozhodnutí je 25 Cdo 293/2018. Problematika přechodu práva na… Read More »