Ústavní soud se vyjádřil k možnosti obrácení důkazního břemene v medicínských sporech

By | 24.5.2018

Ústavní soud se v rozhodnutí sp. zn. IV. ÚS 14/17 vyjádřil k problematice rozložení důkazního břemene v medicínsko-právních  sporech. Rozhodnutí je zajímavé zejména z toho důvodu, že shrnuje a poukazuje na předchozí rozhodnutí NS a ÚS,  která se této problematice věnovala. Z rozhodnutí vybírám podstatné pasáže:   41. V obecné poloze z abstraktní množiny případů, jimiž… Read More »

Pozvánka na seminář Informace k rodičovství v době reprodukční medicíny a „zdravotního turismu“

By | 17.5.2018

Dovoluji si upozornit na zajímavý seminář. Více informací naleznete v přiloženém letáku  a dále v textu. Flyer CZ Výchova k rodičovství v době…   Srdečně Vás zveme na mezinárodní seminář či konferenci Informace k rodičovství v době reprodukční medicíny a „zdravotního turismu“ Lektoři: Doc. Hana Konečná, Ph.D. (ZSF JU ČB) / Dr. Birgit Mayer-Lewis (Uni… Read More »

Umožnit prodej vlastních orgánů není neetické

By | 16.5.2018

Na konci minulého měsíce vyšla příručka Bioetické komise Rady Evropy s názvem Guide for the implementation of the principle of prohibition of financial gain with respect to the human body and its parts from living or deceased donors, která podrobněji komentuje čl. 21 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně (Zákaz finančního prospěchu), jež praví: Lidské… Read More »

Zákaz eugenických praktik v lékařství a biologii

By | 15.5.2018

     1. Úvodem Se zdravím souvisí eugenika, která se věnuje „kvalitě lidského materiálu“. Eugenika představuje materialisticky laděnou sociální filozofii zdravé populace. Odmyslíme-li si dávné problémy přežití v nehostinném prostředí, jedná se o jeden ze sociálních konstruktů a nástrojů státní politiky. Biologicky bývá eugenika spojována s dědičností. Jisté eugenické otázky doznávají klinický význam i v současné… Read More »

Zákaz reprodukčního klonování lidských bytostí

By | 7.5.2018

     1. Úvodem Lékařská etika se může snoubit s právem i běžnou morálkou. Ačkoli ve světě mezi lidmi nepanuje shoda o podstatě a smyslu lidských bytostí (nás samých) ani vlastního bytí, setkáváme se s některými „minimálními“ konsensy. Děje se tak na základě politického dorozumění, které doznává i právní formy. Sem patří i etický a právní… Read More »

Případ Alfie Evans pohledem Ondřeje Dostála

By | 4.5.2018

Na těchto stránkách se k případu A. Evanse vyjadřoval již David Černý. Na webu se ale vyskytl i rozhovor s Ondřejem Dostálem, který analyzuje případ i z pohledu českého práva. Byť se s ním úplně neztotožňuji, je to zajímavý pohled na věc. Rozhovor je k dipozici zde.