Rozhovor s Adamem Doležalem o eutanazii

By | 11/03/2020

Dovoluji si upozornit na rozhovor s Adamem Doležalem, který proběhl v České televizi, a to na téma Eutanazie ve světě. Rozhovor je dostupný zde: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/220411010110220-studio-6-ii/obsah/751689-eutanazie-ve-svete

Kniha Právo komplementární a alternativní medicíny

By | 05/03/2020

Počátkem března letošního roku vydalo pražské právnické nakladatelství Leges knihu Právo komplementární a alternativní medicíny v rozsahu 448 stran. Jedná se o vědeckou monografii z oboru právní vědy z pera autora této knižní aktuality. Kniha volně tematicky navazuje na předchozí práci s názvem Právo přírodního léčitelství, která vyšla knižně u téhož nakladatele na podzim 2018. Rozsah obou u… Read More »

Upozornění na výroční konferenci evropského deliktního práva

By | 05/03/2020

Dovoluji si upozornit na konání 19. výroční konference evropského deliktního práva, která se bude konat ve Vídni ve dnech 16. – 18. 4. 2020. Konference bude mimo jiné zahrnovat speciální část věnovanou odpovědnosti v oblasti nových digitálních technologií. Více informací je dostupných zde: https://www.oeaw.ac.at/etl/events/annual-conference-acet/programme/

Návrh na zahájení řízení o zrušení části zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních registrech

By | 03/03/2020

Ústavní soud se v rámci abstraktní kontroly ústavnosti bude zabývat problematikou ústavnosti ustanovení §§ 70-78 zákona o zdravotních službách. Návrh je k dipozici zde.  Ve stručnosti lze shrnout, že skupině senátorů se zdá příliš rozsáhlý a nadbytečný rozsah některých registrů vedených v rámci Národního zdravotnického informačního systému. Návrh vnímám jako velmi důležitý, neboť jsem osobně… Read More »

Rozhodnutí německého ústavního soudu o právu na rozhodování o vlastním úmrtí

By | 02/03/2020

Německý ústavní soud vydal velmi liberální rozhodnutí Urteil vom 26. Februar 2020 – 2 BvR 2347/15.  Ve svém rozhodnutí se vyjádřil k právu člověka rozhodnout o své smrti. Rozhodnutím udělal velký krok k akceptaci eutanázie a profesionálně provedenému asistovanému sebeusmrcení.    Podle rozhodnutí soudu:  a) Das allgemeine Persönlichkeitsrecht (Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs.… Read More »

Upozornění na novinky Centra právní komparatistiky PF UK

By | 29/02/2020

Dovoluji si upozornit, že Centrum právní komparatistiky PF UK vydalo newsletter 1/2020, v němž lze naleznout akce pořádané tímto Centrem. Z akcí bych vypíchnul přednášku prof. Ulricha Magnuse na téma: Nejnovější rozhodnutí a vývoj německého deliktního práva. Newsletter je k dispozici zde.

Pozvánka na konferenci – Future of the Oviedo Convention

By | 25/02/2020

Dovoluji si Vás pozvat na konferenci pořádanou Ministerstvem zdravotnictví ČR ve spolupráci s ÚSP AV ČR, v.v.i. V případě zájmu se registrujte na e-mailu: V4@mzcr.cz Bioethics Conference program  Program přikládám:   V4+ Conference Future of the Oviedo Convention 4th of March 2020 Venue: Czech Academy of Sciences Národní 3, 117 20 Prague 1 Meeting language:… Read More »

Health Policy: Provision of complementary and alternative medicine: Compliance with the health professional requirements

By | 19/02/2020

Nadcházející letošní březnové číslo vědeckého impaktovaného časopisu Health Policy, vydávaného nakladatelstvím Elsevier, obsahuje spoluautorský článek Provision of complementary and alternative medicine: Compliance with the health professional requirements, (s. 311 – 316, ročník 124).  Spoluautory jsou farmaceutka Jitka Pokladníková z Univerzity Karlovy a původce této aktuality. Článek vychází ze současného českého prostředí. Anglická anotace a další údaje… Read More »