Memorandum Johna Snowa: jak na úspěšný boj s covid-19

By | 11/11/2020

Česká republika zaujímá v současnosti celosvětově čelní místo v počtu nových případů, hospitalizací i úmrtí (WHO, ECDC) [1]. Rozhodli jsme se proto zveřejnit Memorandum Johna Snowa [2], které je dílem mezinárodní komunity vědců v oblasti veřejného zdraví a bylo zveřejněno v prestižním lékařském časopise Lancet [3]. Doposud ho podepsalo více než 6900 expertů z nejrůznějších lékařských i nelékařských oborů, jako je epidemiologie, pediatrie,… Read More »

Pravidlo first come, first served – kde se vzalo a kdy platí

By | 06/11/2020

V posledních dnech se v rámci diskuzí o možnosti prioritizace pacientů při kritickém nedostatku zdrojů objevilo tvrzení, že poskytování zdravotních služeb je postaveno výlučně na principu  first come, first served.  Kolegové Šustek, Holčapek a Šolc napsali ve svém právním rozboru: „Platná právní úprava je svým založením vystavěna pro období běžného fungování zdravotnictví, kdy nedochází k náhlému nárůstu počtu… Read More »

Konflikt povinností jako okolnost vylučující protiprávnost – východisko pro úvahy o možné prioritizaci pacientů v případě nedostatku zdrojů

By | 02/11/2020

V rámci probíhajících právních diskusí o možnosti priorititizace některých pacientů zazněla doposud řada zajímavých názorů.  Asi právně nejkonroverznější je problematika odpojení jednoho pacienta  a připojení jiného s lepšími vyhlídkami na přežití. Tuto záležitost ponechám stranou, neboť se téměř všichni shodují na tom, že toto jednání je protiprávní. Budu se ale věnovat situaci, kdy doposud zdravotní… Read More »

Etická a právní východiska pro tvorbu doporučení k rozhodování o alokaci vzácných zdrojů při poskytování zdravotních služeb v rámci pandemie COVID -19- aktualizované vydání

By | 27/10/2020

V březnu tohoto roku jsme s  kolegy z Kabinetu  zdravotnického práva a bioetiky ÚSP AV ČR připravili dokument, který  shrnoval podstatné etické a právní principy, na nichž by případné rozhodovací mechanismy o alokaci vzácných zdrojů měly být postaveny.  Tento dokument  jsme nazvali Etická a právní východiska pro tvorbu doporučení k rozhodování o alokaci vzácných zdrojů při poskytování zdravotních… Read More »

Problematika alokace vzácných zdrojů v rámci pandemie – aktuální úvahy

By | 21/10/2020

Vzhledem k tomu, že narůstají počty hospitalizovaných i zemřelých pacientů s COVID 19, lze očekávat (jak je již avizováno) naplnění kapacity nemocnic i nedostatek lůžek  a přístrojů na jednotkách intenzivní péče. Lékaři budou tedy postaveni před situaci, kdy se budou muset rozhodnout, kterým pacientům poskytnout intenzivní péči a kterým již nikoliv. Pro tyto situace jsme… Read More »

Několik právních vět NS k problematice pracovněprávní náhrady újmy zaměstnavatelem

By | 21/09/2020

Nejvyšší soud aktuálně zveřejnil několik právních vět  schválených na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia týkajících se problematiky pracovněprávní náhrady újmy ze strany zaměstnavatele: Promlčení práv na jednotlivá plnění vyplývajících z nároku zaměstnance na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti z důvodu pracovního úrazu a vzniklých v době po 31. 12. 2013 se… Read More »