Vývoj české legislativy v oblasti zdravotnictví

By | 31.8.2017

V měsíci srpnu opět došlo k významnému posunu legislativního procesu u několika zákonů týkajících se zdravotnictví, a to v horní komoře Parlamentu. Nejprve lze uvést, že dne 16. 8. 2017 Senát schválil návrh novely zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, jehož cílem je navýšit platby pojistného na veřejné zdravotní pojištění za státní pojištěnce, a to na roky… Read More »

Ústavní soud opětovně posuzoval promlčení nároků na mimořádné zvýšení odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění podle § 7 odst. 3 odškodňovací vyhlášky

By | 17.8.2017

Předchozí aktuality (dostupné zde: https://zdravotnickepravo.info/rozhodnuti-nejvyssiho-soudu-tykajici-se-bolesti-jako-trvaleho-nasledku-poskozeni-zdravi/ a zde: https://zdravotnickepravo.info/ustavni-soud-zrusil-rozhodnuti-nejvyssiho-soudu-tykajici-se-bolesti-jako-trvaleho-nasledku-poskozeni-zdravi/) pojednávaly o rozhodnutích Nejvyššího i Ústavního soudu týkajících se promlčení nároků na mimořádné zvýšení odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění podle § 7 odst. 3 odškodňovací vyhlášky (zrušené k 1. 1. 2014). Ústavní soud v recentním nálezu I. ÚS 1346/16 zopakoval svůj názor, že:  „Nárok poškozeného na mimořádné zvýšení… Read More »

Život bez svobodné vůle

By | 12.8.2017

Většina lidí si myslí, že je ve svém rozhodování svobodná. Ale tak jednoduše věci nestojí ani v každodenním životě, natož při filozofickém náhledu… Představa, že bychom jako nebyli takříkajíc z podstaty věci svobodní, je pro život jedince mimořádně tíživá. Svobodná vůle – či naopak její popření – se netýká pouze našeho běžného jednání, nýbrž podává… Read More »

Kritický pohled na nález Ústavního soudu: uznání kalifornského rodičovského statusu stejnopohlavního manžela

By | 28.7.2017

     1. Úvodem Ústavní soud vynesl senátní nález ze dne 29. června 2017, sp. zn. I. ÚS 3226/16, ve věci nejlepšího zájmu dítěte a práva na rodinný život. Zrušil tím rozsudek Nejvyššího soudu. Jednalo se o řízení o ústavních stížnostech na zásah Nejvyššího soudu, k němuž mělo dojít tím, že Nejvyšší soud zamítl návrh na… Read More »

Legislativní vývoj znovuobnovení specializačního oboru Praktické lékařství pro děti a dorost

By | 27.7.2017

V jedné z minulých aktualit (dostupné zde: https://zdravotnickepravo.info/navrh-novely-zakona-c-952004-sb-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-spocivajici-ve-znovuobnoveni-specializacniho-oboru-prakticke-lekarstvi-pro-deti-a-dorost/) bylo upozorněno na návrh skupiny poslanců, jež předložila Poslanecké sněmovně novelu zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, jehož cílem je znovuobnovení specializačního oboru Praktické lékařství pro děti a dorost, jelikož tento specializačního obor byl novelou předmětného… Read More »

Eutanazie a rozhodnutí na konci života – nová kniha

By | 24.7.2017

Dovoluji si upozornit na vydání nové knihy Eutanazie a rozhodnutí na konci života od kolegy Adama Doležala. Tato kniha právě vyšla v nakladatelství Academia a je k dostání v knihkupectvích Academia a všech dalších knihkupectvích, které si váží dobré literatury. Publikace se zaměřuje na řešení právních problémů spojených s eutanazií. Klade si klíčovou otázku, zda by… Read More »

Pozvánka na workshop Varieties of Contemporary Moral Realism

By | 18.7.2017

We invite scholars from the fields of ethics and jurisprudence to join a one-day workshop on moral realism, jointly organized by the Institute of State and Law and the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences in Prague.   Keynote speaker:   Prof. David Enoch (Hebrew University of Jerusalem), „How Principles Ground“   The workshop… Read More »

Když smrt je vysvobozujícím spojencem

By | 15.7.2017

Zdrcující zprávu se 27. června 2017 se dozvěděl mladý pár Chris Gard a Connie Yatesová. Zhatila jejich poslední naděje. Po právní bitvě, jež započala letos 3. března ve Velké Británii a byla dobojována na půdě Evropského soudu pro lidská práva, padlo rozhodnutí: u jejich vážně nemocného syna Charlieho bude ukončena léčba udržující život – a… Read More »