Diskuse o legalizaci eutanazie

By | 02/04/2024

David Černý a Adam Doležal se zúčastnili diskuse o legalizaci a etice eutanazie. Celou diskusi je možné zhlédnout zde: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/podcast-kontext-david-cerny-adam-dolezal-eutanazie-etika-pravo.A240328_103110_domaci_imzv

Pozvánka na konferenci – High-Level Conference – “’Of Unsound Mind’: Convention-compliant approaches to the execution of judgments concerning involuntary detention and treatment on mental health grounds”

Dne 27.3. se bude konat koneference “’Of Unsound Mind’: Convention-compliant approaches to the execution of judgments concerning involuntary detention and treatment on mental health grounds” For your information, the Committee of Ministers’ Chairmanship of Liechtenstein, in collaboration with the Department for the Execution of Judgments, organises tomorrow a High-Level Conference, “’Of Unsound Mind’: Convention-compliant approaches… Celý text »

Rozhodnutí Ústavního soudu ČR o návrhu na zrušení věty druhé § 2958 občanského zákoníku

Okresní soud ve Vyškově se návrhem domáhal zrušení věty druhé § 2958 občanského zákoníku, který zní: „Při ublížení na zdraví odčiní škůdce újmu poškozeného peněžitou náhradou, vyvažující plně vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy; vznikla-li poškozením zdraví překážka lepší budoucnosti poškozeného, nahradí mu škůdce i ztížení společenského uplatnění. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle… Celý text »

Diskuse v Českém rozhlase o eutanazii

By | 18/03/2024

15. března jsem se v Českém rozhlase zúčastnil diskuse o legalizaci eutanazie. Hájil jsem stanovisko, že eutanazie by v ČR legalizována být měla, mým oponentem byl Jaromír Matějek. Přiznám se, že i když jsem se snažil, nenašel jsem v jeho argumentaci žádný pádný argument proti mé základní tezi. Má argumentace ve prospěch legalizace eutanazie byla… Celý text »

Vznik nároku na úrok z prodlení při náhradě za ztížení společenského uplatnění – rozhodnutí Nejvyššího soudu

By | 22/02/2024

Počátkem února letošního rozhodl Nejvyšší soud pod sp. zn. 25 Cdo 2797/2023 případ, který se meritorně týkal problematiky vzniku nároku na úrok z prodlení při náhradě za ztížení společenského uplatnění (ZSU) poskytované jako pojistné plnění. Skutkově šlo o věc, v níž poškozený požadoval pojistné plnění na náhradu újmy na zdraví způsobené při dopravní nehodě řidičem pojištěným pro… Celý text »

Další rozhodnutí NS ČR k náhradě nemajetkové újmy sekundárním obětem

Nejvyšší soud ČR se v nedávném rozhodnutí  – v rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 25 Cdo 2488/2023, ze dne 31. 10. 2023 – opět zabýval problematikou odškodňování nemajetkové újmy podle § 2959 OZ. V rámci tohoto rozhodnutí NS  zkonstruoval presumpci duševních útrap v případě usmrcení osoby blízké: Závěr odvolacího soudu, že osoby označené v… Celý text »