Náhrada újmy sekundárním obětem v Německu po novele BGB

By | 21/11/2018

V souvislosti s rozhodováním soudů o nárocích sekundárních obětí podle §2959 OZ je velmi zajímavé sledovat vývoj zahraničních úprav. Zejména s ohledem na to, že všechny komentáře k OZ (pokud se k zahraničním úpravám vyjadřují) v rámci komparativního pohledu odkazují na velmi restriktivní německý přístup k odškodňování sekundárních obětí a rozlišování tzv. „Schockschaden“ a pouhých… Read More »

Přepracovaný návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním

By | 19/11/2018

Ministerstvo zdravotnictví v rámci své činnosti připravilo návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním. První verze tohoto návrhu byla velmi problematická a po řadě připomínek odborné veřejnosti nabyl návrh zákona přijatelnou podobu, která vychází ze zahraničních úprav a akcentuje problematické aspekty prokazování příčinné souvislosti mezi očkováním a vzniklou újmou. Návrh zákona je nutno hodnotit… Read More »

Kultura pohřbívání, rodinný život a pieta

By | 18/11/2018

     1. Úvodem Listopadové téma má svůj ráz. Říká se někdy, poněkud morbidně, že souputníkem zdravotnického práva je pohřebnické právo. Příkladem je plod po potratu nebo po záměrném „umělém přerušení těhotenství“, který je lidským pozůstatkem (právně „jiným“ než mrtvé lidské tělo). Pohřebnické právo odlišuje oba uvedené děje. Poskytovatel zdravotních služeb, u kterého proběhl potrat nebo… Read More »

Kniha Rethinking Health Care Ethics

By | 17/11/2018

Dovoluji si upozornit, že letos v létě vyšla kniha s názvem Rethinking Health Care Ethics. Cílem této publikace bylo vytvořit odlišný přístup k etice v poskytování zdravotních služeb, který bude přístupnější a více využitelný pro zdravotnické pracovníky. Autoři publikace vycházejí z teze, že zdravotničtí pracovníci jsou nadáni dostatečnými emocemi a intelektem, aby sami mohli bez odborníků na… Read More »

Upozornění na konferenci na téma: Nový civilní proces z pohledu praxe

By | 12/11/2018

Dovoluji si upozornit na konání odborné konference na téma: Nový civilní proces z pohledu praxe, kterou pořádá Ústavně-právní výbor Senátu Parlamentu České republiky za odborné podpory Nejvyššího soudu. Konference se koná 20. listopadu 2018 od 9:30 hod. v Hlavním sále Senátu Parlamentu České republiky, Valdštejnské náměstí 17/4, Praha 1. Více informací (včetně registrace) zde.  

Kniha Právo přírodního léčitelství

By | 12/11/2018

Na podzim dozrávají šípky, plody růže, plné vitamínů. Odedávna se sbírají a používají pro zdraví. Čerstvé šípky můžeme použít na šípkové víno nebo marmelády. Šípková omáčka také není k zahození. Sušené šípky máme zase na šípkový léčivý čaj. V polovině letošního listopadu pražské právnické Nakladatelství Leges, s. r. o., vydalo knihu s názvem Právo přírodního… Read More »

Čínská medicína – cui bono?

V tomto příspěvku se ocitám pouze v roli zprostředkovatele. S radostí uveřejňuji příspěvek Mgr. Dity Sálové z Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK, která se dlouhodobě se věnuje lékařskému diskursu v zemích Dálného východu se zvláštním zřetelem k teorii a praxi buddhistické medicíny a japonské medicíny.  Příspěvek je veden snahou poskytnout čtenáři těchto… Read More »

Kritika snahy o zrušení povolání terapeuta a specialisty tradiční čínské medicíny

By | 30/10/2018

     1. Úvodem S účinností od září 2017 byla u nás legálně zavedena dvě nelékařská zdravotnická povolání: terapeut nebo specialista tradiční čínské medicíny. Tím byly současně zřízeny obory zdravotních služeb na trhu. Přijato bylo několik předpisů s předpokladem ještě dalšího předpisu. Podrobnostmi jsme se obšírně zabývali v příspěvcích Terapeut nebo specialista tradiční čínské medicíny a Akupunktura… Read More »