Konference Míra důkazu na PfUK

By | 20.10.2017

Pozvánka na tuto akci byla ne těchto stránkách již vyvěšena. Přidávám booklet se základními informacemi o řečnících a anotace jejich přednášek.   Booklet for Conference on Standard of Proof, Oct. 26-27, 2017

Pozvánka na konferenci a program konference „Dvacet let Úmluvy o lidských právech a biomedicíně“

By | 13.10.2017

Kabinet zdravotnického práva a bioetiky Ústavu státu a práva Akademie věd ČR, v.v.i. Centrum zdravotnického práva Lékařské fakulty a katedra mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity Centrum zdravotnického práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy   vás společně zvou na konferenci     „Dvacet let Úmluvy o lidských právech a biomedicíně“ Konference se koná pod… Read More »

Návrh na zjednodušení zajištění provádění servisu zdravotnických prostředků

By | 5.10.2017

Minulý měsíc Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, která si klade za cíl zjednodušit poskytovatelům zdravotních služeb zajištění provádění servisu zdravotnických prostředků, jelikož, jak poukazuje důvodová zpráva, je současná právní úprava svazující, neboť servis může provádět pouze zástupce subjektu, který dané zdravotnické prostředky poskytovateli zdravotních služeb dodává. Podle tvůrců novely… Read More »

Řešení zabezpečení letecké záchranné služby po roce 2020

By | 5.10.2017

V září letošního roku schválila vláda ČR usnesením č. 612 způsob zabezpečení letecké záchranné služby od roku 2021, a to tak, že tato služba bude zabezpečena přímo státem. Tento krok je zcela zřetelnou reakcí na několik velmi závažných problémů, které se v souvislosti s provozováním letecké záchranné služby v nedávné době vyskytly. Zřízeno má tedy být celkem 10 základen… Read More »

Upozornění na přednášku pořádanou CPK na téma: Specifické regresní nároky – samostatná právní kategorie?

By | 5.10.2017

Dne 12. 10. 2017 se v 17.30 hod. v místnosti 401 uskuteční na půdě PF UK v rámci pravidelných přednášek Centra právní komparatistiky přednáška na téma: Specifické regresní nároky – samostatná právní kategorie? Přednášku povede Robert Magnus z Univerzity Heidelberg. Anotace přednášky včetně dalších informací je dostupná zde: http://komparatistika.cz/cs/events/event/specificke-regresni-naroky-samostatna-pravni-kategorie.

Duchovní léčba jako náboženský úkon

By | 3.10.2017

Německý romanopisec Stefan Zweig napsal na počátku třicátých let dvacátého století trojromán Die Heilung durch den Geist, Léčení duchem. Román pojednává o lékaři a využivateli životního magnetismu Franzi Antonu Mesmerovi, o zakladatelce Křesťanské vědy, Mary Baker-Eddyové, a o Sigmundu Freudovi a jeho psychoanalýze. Český překlad vyšel roku 1981 s doslovem uvádějícím obsah „na pravou míru“ materialistické… Read More »

Povaha závazků poskytovatele zdravotních služeb – charakter a důsledky

By | 26.9.2017

Nový občanský zákoník (dále jen „OZ“) zavedl nově typ smlouvy upravující právní režim poskytování péče o zdraví. V OZ je smlouvě o péči o zdraví v rámci Závazků z právních jednání samostatně věnován Díl 9 o péči o zdraví. Podle ustanovení § 2636 OZ se smlouvou o péči o zdraví se poskytovatel vůči příkazci zavazuje… Read More »