Psychoterapie na skřipci z paragrafů

Autorem tohoto příspěvku je kolega JUDr. Bc. Miroslav Špecián, Ph.D., který mě požádal o jeho zveřejnění. S radostí tak činím.   Psychoterapie na skřipci z paragrafů JUDr. Bc. Miroslav Špecián, Ph.D. Jako účastník jednoho z psychoterapeutických výcviků vnímám, že problém právního zakotvení se stal figurou, která s velkou silou a energií opanovala scénu současné české psychoterapie. Jako… Read More »

Upozornění na konání semináře Centra právní komparatistiky s názvem: Odčinění imateriální újmy v českém právu

By | 10/05/2019

Dovoluji si upozornit na konání semináře Centra právní komparatistiky s názvem: Odčinění imateriální újmy v českém právu. Referát přednese JUDr. Mgr. Bohdan Žáček. Seminář se bude konat 30. května 2019 od 17.30 hod., a to v budově Právnické fakulty UK (Nám. Curieových 7, Praha 1), v místnosti č. 214. Více informací včetně anotace lze naleznout zde.

Návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním prošel prvním čtením Poslaneckou sněmovnou

By | 01/05/2019

Minulý týden ve středu prošel návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním prvním čtením Poslaneckou sněmovnou. Návrh zákona byl přikázán k projednání Výboru pro zdravotnictví s lhůtou 80 dní. Komentář ministerstva zdravotnictví v této věci lze naleznout zde. Legislativní proces lze sledovat zde.

Zdravotnické prostředky komplementární a alternativní medicíny

By | 27/04/2019

Úvodem Výrobky, které jsou na trhu určeny k diagnostice nebo léčbě či dalším zdravotním účelům bývají rozmanité. Může se jednat o přístroje a nástroje, ale i o programové vybavení počítačů anebo o přírodní materiály. Zjednodušeně řečeno, rozhodné je, k čemu jsou takové výrobky výrobcem určeny. Zároveň je zdravotněprávně nezbytné, aby určeného účelu bylo reálně dosahováno.… Read More »

Rozhodování o poskytování zdravotní péče na konci života z pohledu civilního práva – pozvánka na workshop

By | 24/04/2019

ÚSTAV STÁTU A PRÁVA AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY, v. v. i. Vás dne 16. května 2019 zve na WORKSHOP MEDICÍNSKÉHO PRÁVA  A BIOETIKY na téma:  Rozhodování o poskytování zdravotní péče na konci života z pohledu civilního práva   Anotace: Workshop se bude věnovat problematice zásahů do integrity člověka při poskytování zdravotní péče v závěru života. Cílem je… Read More »

Návrh nového doporučení Rady Evropy o anonymním darování oocytů a spermií

By | 24/04/2019

Na svém posledním zasedání přijalo Parlamentní shromáždění  Rady Evropy návrh nového doporučení Rady Evropy o anonymním darování oocytů a spermií. Text je k dipozici zde. Doporučení se pak v rámci anonymních darování zcela zřetelně staví na pozici deanonymizace  – tj. zákazu anonymního darování: „anonymity should be waived for all future gamete donations in Council of… Read More »

Ústavní soud rozhodl v mediálně známé věci týkající se satisfakce za okamžitý převoz novorozence do nemocnice bez souhlasu rodičů

By | 17/04/2019

Koncem března letošního roku Ústavní soud odmítnul ústavní stížnost Zdravotnické záchranné služby JMK brojící proti rozhodnutí obecných soudů v mediálně známé věci týkající se omluvy a finanční satisfakce za okamžitý převoz zdravého novorozence do nemocnice bez souhlasu rodičů, které záchranné službě uložily povinnost zaslat matce omluvný dopis a současně jí i dítěti zaplatit částku ve výši… Read More »

Promlčení práva na náhradu újmy na zdraví a přechodná ustanovení občanského zákoníku z roku 2012 – rozsudek Nejvyššího soudu

By | 17/04/2019

Nejvyšší soud zveřejnil na svých internetových stránkách právní věty rozhodnutí schválené  na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, které se konalo dne 10. dubna 2019. Jedním z takto zveřejněných rozhodnutí je i rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 10. 2018, sp. zn. 25 Cdo 3377/2018, který se zabýval problematikou určení rozhodné právní úpravy promlčení práva na náhradu… Read More »