Upozornění na novinky Centra právní komparatistiky PF UK

By | 29/02/2020

Dovoluji si upozornit, že Centrum právní komparatistiky PF UK vydalo newsletter 1/2020, v němž lze naleznout akce pořádané tímto Centrem. Z akcí bych vypíchnul přednášku prof. Ulricha Magnuse na téma: Nejnovější rozhodnutí a vývoj německého deliktního práva. Newsletter je k dispozici zde.

Pozvánka na konferenci – Future of the Oviedo Convention

By | 25/02/2020

Dovoluji si Vás pozvat na konferenci pořádanou Ministerstvem zdravotnictví ČR ve spolupráci s ÚSP AV ČR, v.v.i. V případě zájmu se registrujte na e-mailu: V4@mzcr.cz Bioethics Conference program  Program přikládám:   V4+ Conference Future of the Oviedo Convention 4th of March 2020 Venue: Czech Academy of Sciences Národní 3, 117 20 Prague 1 Meeting language:… Read More »

Health Policy: Provision of complementary and alternative medicine: Compliance with the health professional requirements

By | 19/02/2020

Nadcházející letošní březnové číslo vědeckého impaktovaného časopisu Health Policy, vydávaného nakladatelstvím Elsevier, obsahuje spoluautorský článek Provision of complementary and alternative medicine: Compliance with the health professional requirements, (s. 311 – 316, ročník 124).  Spoluautory jsou farmaceutka Jitka Pokladníková z Univerzity Karlovy a původce této aktuality. Článek vychází ze současného českého prostředí. Anglická anotace a další údaje… Read More »

Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním aneb jak se dobré úmysly mění v noční můry – pokračování

By | 07/02/2020

V jedné z minulých aktualit (zde) jsme na těchto stránkách informovali o legislativním procesu týkajícího se nového zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním, konkrétně o velmi nešťastném (a nakonec Poslaneckou sněmovnou schváleném) pozměňovacím návrhu paní poslankyně Adámkové, kterým došlo k výraznému zúžení rozsahu nahrazované újmy utrpěné v důsledku povinného očkování. Původní znění ustanovení §… Read More »

Expertní skupina pro právní odpovědnost a nové technologie při Evropské komisi vydala zprávu týkající se současných režimů právní odpovědnosti ve vztahu k novým digitálním technologiím

By | 03/02/2020

Expertní skupina pro právní odpovědnost a nové technologie (Expert Group on Liability and New Technologies) při Evropské komisi vydala zprávu týkající se současných režimů právní odpovědnosti ve vztahu k novým digitálním technologiím, autonomní aplikace ve zdravotnictví nevyjímaje. Úkolem expertů z této skupiny bylo prozkoumat, zda současné režimy právní odpovědnosti adekvátně regulují a reagují na vzestup nových technologií,… Read More »

Vznik nového nároku na náhradu za ztížení společenského uplatnění a jeho posuzování

By | 03/02/2020

Relativně nedávno bylo zveřejněno usnesení NS ČR  sp. zn. 25 Cdo 3014/2018 ze dne 16. 10. 2019, ve kterém se NS zabýval možností vzniku nového nároku na ZSÚ při zhoršení zdravotního stavu. V této souvislosti konstatoval: „Při zhoršení již ustáleného zdravotního stavu, který zakládá nárok na náhradu za ztížení společenského uplatnění, nebo projeví-li se nové… Read More »

NSS se opět vyjádřil k aplikaci § 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění

By | 28/01/2020

  V aktualitě ze dne 26. 12. 2019 jsme na těchto stránkách informovali o rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp. zn. 4 Ads 394/2019-105, v němž NSS vyložil některé podmínky aplikace ustanovení § 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění (ZVZP), a to konkrétně jak je třeba rozumět podmínce „jediné možností z hlediska zdravotního stavu pojištěnce“. Ve svém nynějším… Read More »

Upozornění na přednášku CPK na téma: Náhrada nemajetkové škody, její význam a stanovení její náhrady

By | 16/01/2020

Dne 16. 1. 2020 v 17.30 hod. se na půdě PF UK uskuteční v rámci Centra právní komparatistiky přednáška na téma: Náhrada nemajetkové škody, její význam a stanovení její náhrady. Přednášku povede prof. Luboš Tichý. Anotace přednášky včetně dalších informací je dostupná zde: http://komparatistika.cz/cs/events/event/vyse-rozsah-imaterialni-skody-prof-lubos-tichy/