Vyhláška ministerstva zdravotnictví o stanovení činností, které může lékař po absolvování lékařské fakulty vykonávat bez dozoru atestovaného lékaře

By | 03/01/2019

Samotným závěrem loňského roku (28. 12. 2018) nabyla účinnosti vyhláška č. 280/2018 Sb., o stanovení činností, které může lékař vykonávat bez odborného dohledu a bez odborného dozoru na základě odborné způsobilosti. Vyhláška navazuje na ustanovení § 4 odst. 3 z. č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického… Read More »

Oznámení o vydání nového čísla časopisu a novoroční přání

By | 30/12/2018

Dovoluji si Vás upozornit, že právě vyšlo nejnovější číslo Časopisu zdravotnického práva a bioetiky  a je přístupné na http://medlawjournal.ilaw.cas.cz/index.php/medlawjournal Zveme Vás k návštěvě našich stránek se všemi články.   Současně si Vám Všem dovoluji za redakci časopisu popřát hodně štěstí, zdraví  a úspěchů v novém roce.

Klinické doporučené postupy – projekt AZV ČR

By | 23/12/2018

Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky počala v letošním roce řešit projekt s názvem: Klinické doporučené postupy (KDP). Partnerem AZV ČR je v tomto projektu Ministerstvo zdravotnictví České republiky a Ústav zdravotnických informací a statistiky. Podrobnější informace o projektu jsou dostupné na zvláštních internetových stránkách https://kdp.uzis.cz/. Cílem tohoto projektu je podle Informačního systému ESF 2014+: vytvořit návrhy… Read More »

Veřejný nepořádek v psychoterapii

By | 19/12/2018

     1. Úvodem Slovo psychoterapie patří mezi oblíbené až módní výrazy. Svědčí o tom i poměrně litý dlouholetý profesní boj o to, kdo právně smí používat výraz psychoterapeut na trhu a kdo je vůbec psychoterapeutem. Zajímavé je, že například u fyzioterapeuta nebo ergoterapeuta se s něčím takovým nesetkáváme. Někteří lidé si myslí, že psychoterapeutem je… Read More »

Eutanazie z pohledu medicíny, filosofie a práva

By | 16/12/2018

Brožura Eutanazie z pohledu medicíny, filosofie a práva, která vznikla ve spolupráci Ústavu státu a práva AV ČR, Filosofického ústavu AV ČR a celé řady dalších odborníků, je ve formě e-publikace stažitelná zdarma zde: http://www.academia.cz/uploads/media/preview/0001/04/0a7ddf8d3f14735a7642b4222c036defb412ef15.pdf  

Postižení práv pacientů u tradiční čínské medicíny

By | 15/12/2018

S účinností od 28. prosince 2018 byla dne 15. listopadu 2018 přijata novela zákona o nelékařských zdravotnických povoláních (zák. č. 96/2004 Sb.), která zrušila nelékařská zdravotnická povolání terapeuta nebo specialisty tradiční čínské medicíny, jež byla uzákoněna loni s účinností od 1. září 2017. Stalo se tak zákonem č. 284/2018 Sb., aniž bylo možné tato nelékařská… Read More »

Radkin Honzák a informovaný souhlas

By | 12/12/2018

MUDr. Radkin Honzák je známý lékař, jehož názorům média často dopřávají sluchu a jeho příspěvky jsou hojně čteny. V nedávné době se dr. Honzák vyjádřil k institutu informovaného souhlasu způsobem, který nelze přejít mlčením, zvláště proto, že podobně jako lékař bojující zcela v protikladu s moderními vědeckými poznatky proti očkování, může i neinformované a nepodložené… Read More »

Náhrada nemajetkové újmy podle § 2959 OZ – rozhodnutí NS ČR

By | 12/12/2018

Relativně nedávno byl na stránkách NS publikován rozsudek  Nejvyššího soudu ze dne 19. 9. 2018, sp. zn. 25 Cdo 894/2018. Jedná se o rozsudek, který se  vyrovnává se stanovením výše  náhrady nemajetkové újmy sekundárních obětí. Podstatné je rovněž tvrzení, které odmítá jakoukoliv roli majetkových poměrů škůdce při stanovení výše náhrady. Celé rozhodnutí je k dipozici zde.