Program konference „ÚSKALÍ KOMUNIKACE mezi zdravotníky a pacienty aneb INFORMOVANÝ SOUHLAS z různých pohledů“

Vážené kolegyně, vážení kolegové, Dovoluji  si přiložit program  konference, která se bude věnovat problematice informovaného souhlasu a komunikaci ve zdravotnictví . program – konference zdravotnického práva Konference  se bude konat 18.5. 2023  – podrobnosti naleznete v přiloženém programu. Registrace je nutná.  

Pozvánka na konferenci zdravotnického práva – informovaný souhlas a komunikace ve zdravotnictví

Dovoluji  si Vás pozvat na konferenci, která se bude věnovat problematice informovaného souhlasu a komunikaci ve zdravotnictví .   Konference  se bude konat 18.5. 2023  od 9.30 do  14.00 hod. v hlavní budově AV ČR, Národní 3, Praha 1, sál č. 206. Podrobnosti naleznete v přiložené pozvánce.   pozvánka – konference zdravotnického práva

Program workshopu Rozhodování o zdravotní péči v závěru života

Dovoluji  si přiložit  program workshopu v, který se bude věnovat vysoce aktuální problematice rozhodování na konci života. program péče v závěru života   Workshop se bude konat 2.5. 2023  – podrobnosti naleznete v přiložené pozvánce. Možné je i on-line připojení, a to na tomto odkazu: https://cesnet.zoom.us/j/93160141411?pwd=bWVmZzZvZUFNc05wUmZPdVNhL09KZz09

Oznámení o vydání nové knihy – Informovaný souhlas ve zdravotnictví

Minulý týden vyšla v knižní podobě kniha Informovaný souhlas ve zdravotnictví. Právní a etické aspekty od autorů Adama a Tomáše Doležalových. Kniha pojednává o problematice informovaného souhlasu v právním a (bio)etickém diskurzu. Autoři se v předkládané monografii zabývají problematikou velmi hluboce od terminologického vymezení tohoto institutu, jeho smyslu a účelu až po současnou právní úpravu.… Celý text »

Informovaný souhlas v novém rozhodnutí NS

Relativně nedávno bylo na stránkách NS publikované zajímavé rozhodnutí, které se obšírně zabývá povahou informovaného souhlasu se zákrokem.  Jedná se o rozhodnutí č.j. 25 Cdo 3100/2021. Nejvyšší soud v rozhodnutí odmítá ryze formalistický přístup k informovanému souhlasu a zdůrazňuje, že : „informovaný souhlas je těžištěm vztahu mezi lékařem a pacientem a měly by ho charakterizovat vzájemná… Celý text »

Nové rozhodnutí NS ČR ve věci používání Metodiky k náhradě újem na zdraví

Minulý týden bylo zveřejněno rozhodnutí NS ČR č.j. 25 Cdo 455/2022, ve kterém se NS obšírně zabývá různými aspekty Metodiky, včetně její závaznosti.  Jde z mého pohledu o dosud nejobsáhlejší rozhodnutí, které se dotýká zejména: závaznosti Metodiky – 13. Za účelem stanovení přiměřené náhrady soudní praxe od roku 2014 využívá k výkladu§ 2958 o. z.… Celý text »