Pravidlo first come, first served – kde se vzalo a kdy platí

By | 06/11/2020

V posledních dnech se v rámci diskuzí o možnosti prioritizace pacientů při kritickém nedostatku zdrojů objevilo tvrzení, že poskytování zdravotních služeb je postaveno výlučně na principu  first come, first served.  Kolegové Šustek, Holčapek a Šolc napsali ve svém právním rozboru: „Platná právní úprava je svým založením vystavěna pro období běžného fungování zdravotnictví, kdy nedochází k náhlému nárůstu počtu… Read More »

Konflikt povinností jako okolnost vylučující protiprávnost – východisko pro úvahy o možné prioritizaci pacientů v případě nedostatku zdrojů

By | 02/11/2020

V rámci probíhajících právních diskusí o možnosti priorititizace některých pacientů zazněla doposud řada zajímavých názorů.  Asi právně nejkonroverznější je problematika odpojení jednoho pacienta  a připojení jiného s lepšími vyhlídkami na přežití. Tuto záležitost ponechám stranou, neboť se téměř všichni shodují na tom, že toto jednání je protiprávní. Budu se ale věnovat situaci, kdy doposud zdravotní… Read More »

Etická a právní východiska pro tvorbu doporučení k rozhodování o alokaci vzácných zdrojů při poskytování zdravotních služeb v rámci pandemie COVID -19- aktualizované vydání

By | 27/10/2020

V březnu tohoto roku jsme s  kolegy z Kabinetu  zdravotnického práva a bioetiky ÚSP AV ČR připravili dokument, který  shrnoval podstatné etické a právní principy, na nichž by případné rozhodovací mechanismy o alokaci vzácných zdrojů měly být postaveny.  Tento dokument  jsme nazvali Etická a právní východiska pro tvorbu doporučení k rozhodování o alokaci vzácných zdrojů při poskytování zdravotních… Read More »

Problematika alokace vzácných zdrojů v rámci pandemie – aktuální úvahy

By | 21/10/2020

Vzhledem k tomu, že narůstají počty hospitalizovaných i zemřelých pacientů s COVID 19, lze očekávat (jak je již avizováno) naplnění kapacity nemocnic i nedostatek lůžek  a přístrojů na jednotkách intenzivní péče. Lékaři budou tedy postaveni před situaci, kdy se budou muset rozhodnout, kterým pacientům poskytnout intenzivní péči a kterým již nikoliv. Pro tyto situace jsme… Read More »

Několik právních vět NS k problematice pracovněprávní náhrady újmy zaměstnavatelem

By | 21/09/2020

Nejvyšší soud aktuálně zveřejnil několik právních vět  schválených na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia týkajících se problematiky pracovněprávní náhrady újmy ze strany zaměstnavatele: Promlčení práv na jednotlivá plnění vyplývajících z nároku zaměstnance na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti z důvodu pracovního úrazu a vzniklých v době po 31. 12. 2013 se… Read More »

A ještě z rozhodovací praxe ÚS -Právo na účinné vyšetřování při prověřování podezřelého úmrtí ve zdravotnickém zařízení

By | 16/09/2020

Ústavní soud ve věci sp. zn. III. ÚS 1477/20 konstatoval: I. Orgány činné v trestním řízení zasáhnou svým postupem při prověřování podezřelého úmrtí ve zdravotnickém zařízení do základního práva poškozeného na účinné vyšetřování, plynoucího z čl. 6 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a z čl. 2 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv… Read More »