K participačním právům dítěte – další nález ÚS

By | 31/10/2019

Ústavní soud vydal nález sp. zn. IV. ÚS 1002/19, kde se opětovně zaobírá porušením participačních práv dítěte. Ačkoliv se v tomto případě nejedná o poskytování zdravotní péče, je nález důležitý i v tomto kontextu.  Z textu nálezu je podstatné:    Z textu napadených soudních rozhodnutí, i z textu vyjádření účastníků řízení, vyplynula stěžovatelkou výslovně nepovšimnutá,… Read More »

Rozhodnutí NS k výši náhrady za poskytování osobní péče rodinným příslušníkem osobě poškozené na zdraví

By | 26/10/2019

V recentním rozsudku sp. zn. 25 Cdo 6061/2016 ze dne 31. 10. 2018 řešil Nejvyšší soud otázku konkrétní výše náhrady za poskytování zjištěného množství osobní péče rodinnými příslušníky o nesoběstačnou osobu poškozenou na zdraví, a to v rozsahu převyšujícím míru lidské a rodinné solidarity. Současně se dotkl i problematiky vyrovnání újmy prospěchem (compensatio lucri cum damno), a… Read More »

Postih vůči rodičům odmítajícím očkování

By | 24/10/2019

Dnešního dne byl v MF dnes publikován článek s titulkem „Odmítnete očkování svého dítěte? Hrozí vám úhrada drahé léčby“. V novinách se pak dále psalo: „Příběh tříletého neočkovaného chlapce z Blanska, který onemocněl v půli srpna tetanem, vyprovokoval nejen nové spory mezi odpůrci a zastánci očkování, ale byl i finálním impulzem k přípravě návrhu povinnosti… Read More »

Když autor a recenzent neznají stud

By | 11/10/2019

Malá recenze knihy Marka Váchy Eutanazie. Definice, historie, legislativa, etika. Eutanazie je nepochybně téma velmi aktuální, a tak lze jen vítat, když se nějaký autor rozhodne podělit se s ostatními o svůj odborný názor na tuto bezesporu kontroverzní oblast současné diskuse v aplikované etice. Někdy se však bohužel ukáže, že by bylo lepší, kdyby byl autor raději… Read More »

Pozvánka na konferenci o eutanázii a představení zahraničních řečníků

By | 10/10/2019

  Dovoluji si Vás ještě jednou  pozvat na mezinárodní konferenci „Rozhodování na konci života a eutanázie  – právní, etické a společenské aspekty. Srovnání zkušeností z jiných zemí“. Konference se koná v pondělí 14.10. 2019 v Poslanecké sněmovně od 9.00. Jedná se o ojedinělou akci, kdy řečníci z evropských zemí, kde je eutanázie nebo asistovaná sebevražda… Read More »

Upozornění na konání mezinárodní konference: Veřejný zájem v právu

By | 08/10/2019

Dovolil bych si upozornit, že Centrum právní komparatistiky PF UK pořádá ve spolupráci s katedrou ústavního a správního práva Vídeňské univerzity mezinárodní konferenci na téma: Veřejný zájem v právu. Konference se koná ve dnech 17. – 18. října 2019, a to v budově PF UK (nám. Curieových 7, Praha 1). Z oblasti zdravotnického práva lze například vypíchnout příspěvek… Read More »

Upozornění na novinky Centra právní komparatistiky PF UK

By | 07/10/2019

Dovoluji si upozornit, že Centrum právní komparatistiky PF UK vydalo newsletter 2/2019, v němž lze naleznout akce pořádané tímto Centrem. Z akcí bych vypíchl přednášku prof. Luboše Tichého na téma: Výše (rozsah) imateriální škody. Newsletter je k dispozici zde: http://komparatistika.cz/cs/newsletter-201910/.