Author Archives: Ivo Smrž

Ústavní soud potvrdil rozhodnutí Nejvyššího soudu týkající se provedení umělého oplodnění v případě smrti manžela ženy

By | 05/12/2018

V aktualitě ze srpna letošního roku T. Doležal informoval o rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 4020/2017, v němž tento soud dospěl k závěru, že: „…poskytovatel, kterému bylo uděleno oprávnění k poskytování zdravotních služeb v oboru reprodukční medicína, není povinen dokončit umělé oplodnění ze zárodečné buňky žalobkyně a kryokonzervovaných spermií jejího zemřelého manžela.“ Nejvyšší soud tak zamítnul… Read More »

Povaha výběrového řízení k zajištění poskytování hrazených služeb zdravotními pojišťovnami

By | 05/12/2018

V osmém vydání Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v letošním roce bylo zveřejněno pro mnohé lékaře velmi důležité rozhodnutí Městského soudu v Praze sp. zn. 14 Ad 5/2018, v němž byla řešena povaha výběrového řízení k zajištění poskytování hrazených služeb zdravotními pojišťovnami. V posuzovaném případě žalobkyně podala žalobu proti rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy o výsledku výběrového řízení na… Read More »

Kniha Rethinking Health Care Ethics

By | 17/11/2018

Dovoluji si upozornit, že letos v létě vyšla kniha s názvem Rethinking Health Care Ethics. Cílem této publikace bylo vytvořit odlišný přístup k etice v poskytování zdravotních služeb, který bude přístupnější a více využitelný pro zdravotnické pracovníky. Autoři publikace vycházejí z teze, že zdravotničtí pracovníci jsou nadáni dostatečnými emocemi a intelektem, aby sami mohli bez odborníků na… Read More »

Upozornění na konferenci na téma: Nový civilní proces z pohledu praxe

By | 12/11/2018

Dovoluji si upozornit na konání odborné konference na téma: Nový civilní proces z pohledu praxe, kterou pořádá Ústavně-právní výbor Senátu Parlamentu České republiky za odborné podpory Nejvyššího soudu. Konference se koná 20. listopadu 2018 od 9:30 hod. v Hlavním sále Senátu Parlamentu České republiky, Valdštejnské náměstí 17/4, Praha 1. Více informací (včetně registrace) zde.   Doporučit… Read More »

Nutnost rozlišování medicínského a právního standardu zdravotní péče – rozhodnutí Nejvyššího soudu

By | 18/10/2018

V recentním rozsudku sp. zn. 25 Cdo 4168/2016 řešil Nejvyšší soud případ, v němž bylo třeba určit, zda zdravotnické zařízení postupovalo při poskytování zdravotních služeb (tehdy ještě ve smyslu § 11 zákona o péči o zdraví lidu) v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy, tedy tzv. lege artis. Rozsudek je z hlediska této právní oblasti zajímavý, jelikož se… Read More »

Upozornění na konání semináře Centra právní komparatistiky s názvem: Dovolání v civilním soudním řízení (srovnání české a německé koncepce)

By | 09/10/2018

Dovoluji si upozornit na konání semináře Centra právní komparatistiky s názvem: Dovolání v civilním soudním řízení (srovnání české a německé koncepce). S referáty vystoupí prof. Peter Gottwald a doc. Petr Lavický. Seminář se bude konat 25. října 2018 od 14.00 hod., a to v budově Právnické fakulty UK (Nám. Curieových 7, Praha 1), v místnosti č. 412.… Read More »

Ústavní soud potvrdil existenci příčinné souvislosti v případě pooperačních komplikací (infekce) u poškozeného

By | 05/10/2018

Přede dvěma týdny vydal Ústavní soud zajímavý nález, v němž se mimo jiné zabýval problematikou existence příčinné souvislosti, a to mezi pracovním úrazem (zlomenina pánve a ruptura močové trubice způsobená pádem kola o hmotnosti půl tuny) a konečným zdravotním stavem poškozeného zaměstnance (smrt pro rozvinutí infekce způsobené zlatým stafylokokem). Skutkový stav případu byl následující: „Poškozený utrpěl… Read More »

Ministerstvo zdravotnictví připravilo návrh zákona o odškodnění újmy na zdraví způsobené povinným očkováním

By | 27/08/2018

Ministerstvo zdravotnictví informovalo na svých internetových stránkách, že připravilo návrh nového zákona, kterým by se odškodňovala újma na zdraví způsobená povinným očkováním. Podle slov ministra zdravotnictví by návrh zákona měl být předložen vládě do konce letošního roku. Zajímavé bude sledovat, jak se zákon vypořádá s asi největším úskalím v této oblasti, a to zjištěním příčinné souvislosti… Read More »