Author Archives: Ivo Smrž

Návrh zpřesnění výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti v případě poškozeného, který je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání

By | 22.2.2018

Vláda navrhuje zpřesnění způsobu výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti v případě poškozeného, který je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání. Zpřesnění je navrhováno nejen pro oblast pracovních úrazů a nemocí z povolání u zaměstnanců, ale také u vojáků z povolání a u příslušníků bezpečnostních sborů. Zpřesnění způsobu výpočtu spočívá v zakotvení pravidla, že… Read More »

Elektronické recepty v roce 2018 – návrh legislativního zakotvení odkladu správního trestání za vystavování listinných receptů

By | 9.2.2018

V návaznosti na poslední zde uvedenou aktualitu týkající se elektronických receptů považuji za vhodné zmínit, že Poslanecká sněmovna ve třetím čtení schválila novelu zákona o léčivech, který počínaje 1. lednem letošního roku zavedl povinnost vystavovat recepty v elektronické podobě. Novela si klade za cíl odložit správní trestání za vystavování listinných receptů, a to o jeden rok. Rovněž… Read More »

Upozornění na web týkající se odškodňování nemajetkových újem

By | 25.1.2018

Dovolil bych si upozornit na spuštění webové stránky www.datanu.cz, která má obsahovat databázi soudních rozhodnutí týkajících se odškodňování újem na zdraví a sekundárních obětí. Předmětná aplikace mimo jiné nabízí možnost vyhledávat soudní rozhodnutí pomocí klíčových parametrů daných případů. Součástí aplikace je kalkulačka kladoucí si za cíl vypočítat výši ztížení společenského uplatnění podle Metodiky Nejvyššího soudu… Read More »

Nejvyšší soud potvrdil přípustnost dvoukolejnosti odškodňování újem na zdraví podle občanského zákoníku a pracovněprávních předpisů

By | 19.1.2018

V nedávné době se Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 26. 9. 2017, sp. zn. 21 Cdo 4556/2016 vyjádřil k přípustnosti dvojkolejnosti odškodňování újem na zdraví podle občanského zákoníku a podle pracovněprávních předpisů. Jinak řečeno, Nejvyšší soud shledal odlišnou pracovněprávní úpravu odškodňování újmy na zdraví způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání za odůvodněnou: „Rozdílnost právní… Read More »

Elektronické recepty v roce 2018

By | 4.1.2018

V návaznosti na zde uvedené příspěvky zabývající se problematikou tzv. elektronických receptů považuji za vhodné uvést několik souvisejících aktualit. Za prvé, závěrem loňského roku (4. 12. 2017) předložila skupina poslanců návrh zákona, který si kladl za cíl odložit účinnost povinnosti vydávat elektronické recepty počínaje 1. lednem 2018 o 5 let. Hlavním důvodem odkladu měla být dle… Read More »

Věcný záměr civilního řádu soudního

By | 20.12.2017

I na těchto stránkách považuji za vhodné upozornit, že na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR https://crs.justice.cz/ byl zveřejněn věcný záměr nového občanského soudního řádu – civilního řádu soudního. Na výše uvedené webové stránce je možné jednotlivé části CŘS hodnotit a případně i komentovat. Ke komentářům se rovněž vyjadřuje Ministerstvo spravedlnosti ČR. Doporučit na Facebook Tweet… Read More »

Elektronické recepty v novém čísle Tempus medicorum

By | 14.12.2017

Minulý týden vyšlo nové číslo časopisu Tempus medicorum, měsíčníku České lékařské komory. Hlavním tématem tohoto čísla je zcela zřetelně problematika zavádění tzv. elektronických receptů. Časopis je ke stažení na webových stránkách České lékařské komory zde: http://www.lkcr.cz/tempus-medicorum-353.html. Doporučit na Facebook Tweet about it Vytisknout Uložit do oblíbených Poslat mailem