Author Archives: Ivo Smrž

Vyhlášky vymezující činnosti, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene

By | 04/05/2021

Počátkem letošního roku počalo Ministerstvo zdravotnictví vydávat vyhlášky, které vymezují činnosti, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene, a to ve smyslu ustanovení § 4 odst. 4 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle jednotlivých specializačních oborů. Vydány takto byly již vyhlášky týkající se… Celý text »

Ústavní soud se vyjádřil k právu rodičky na vydání placenty

By | 25/03/2021

V recentním nálezu sp. zn. III. ÚS 2480/20 Ústavní soud mimo jiné posuzoval otázku, zda má rodička právo na vydání placenty – plodového lůžka. Nejvyšší soud v předcházejícím řízení (sp. zn. 25 Cdo 3118/2019) uzavřel, že rodičce takové právo za žádných okolností nenáleží. Ústavní soud nicméně dospěl k závěru, že právo na vydání placenty lze podřadit pod rámec… Celý text »

Duševní újma na zdraví jako kategorie „dalších nemajetkových újem“ podle § 2958 OZ? Nález ÚS

By | 02/03/2021

Ústavní soud se ve svém aktuálním nálezu sp. zn. II. ÚS 1564/20 zabýval problematikou odčiňování duševních útrap (psychického strádání), a to mj. ve světle ustanovení § 2958 občanského zákoníku a jednotlivých zde zakotvených dílčích nároků (náhrad) – bolestného, náhrady za ztížení společenského uplatnění (ZSU) a náhrady dalších nemajetkových újem. Pozornost zde zaměřím právě na tuto… Celý text »

Rozhodování u pacientů v intenzivní péči v situaci nedostatku vzácných zdrojů – stanovisko výboru ČSARIM a právní rozbor situace

By | 19/02/2021

Na konci října loňského roku uveřejnil na zdejších stránkách Tomáš Doležal materiál, který si klade za cíl shrnout podstatné etické a právní principy, na nichž by měly být vystavěny případné rozhodovací mechanismy o alokaci vzácných zdrojů. Dokument je dostupný zde. V návaznosti na tento dokument a rovněž i současnou situaci považuji za vhodné upozornit mj. na… Celý text »

ÚS se vyjádřil v případu dítěte, které nebylo po úraze naočkované proti tetanu

By | 27/01/2021

Dnes Ústavní soud vydal tiskovou zprávu a současně zveřejnil své rozhodnutí k mediálně známé kauze týkající se případu dítěte, které nebylo po úraze (kopnutí koněm) naočkované proti tetanu. Ústavní soud ústavní stížnost matky i samotného dítěte odmítnul, přičemž shledal postup obecných soudů za ústavně konformní. Tisková zpráva včetně rozhodnutí je dostupná zde.

Ke dvěma rozhodnutím NS: Náhrada škody způsobené porušením prevenční povinnosti a měřítko účelnosti nákladů spojených s péčí o zdraví

By | 20/01/2021

Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu na svém lednovém zasedání (13. 1. 2021) schválilo několik právních vět, přičemž na tomto místě nastíním dva vybrané případy: V rozhodnutí sp. zn. 25 Cdo 3510/2019 se Nejvyšší soud vyjadřoval k právní otázce týkající se aplikace § 2900 a § 2901 občanského zákoníku v případech, v nichž existují zvláštní… Celý text »