Author Archives: Ivo Smrž

Záznam z konference Czech digital medicine summit 2022

By | 13/05/2022

Dovoluji si upozornit na možnost shlédnutí záznamu z prvního ročníku konference Czech digital medicine summit 2022, která se konala 11. 4. 2022 v Kongresovém sále IKEM. V rámci konference mj. vystoupil doc. Petr Šustek s přednáškou na téma: Legislativní ukotvení digitální medicíny – je čas na změnu? Webová stránka se záznamem z konference je dostupná zde. 

Ústavní soud posuzoval návrh senátorů na zrušení vybraných ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění

By | 05/05/2022

V úterý 3. 5. byl Ústavním soudem zveřejněn nález, v rámci kterého byl posuzován návrh skupiny senátorů na zrušení vybraných ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Ústavní soud návrh senátorů zamítl, přičemž shrnutí odůvodnění, včetně samotného nálezu, je dostupné zde. Na tomto místě bych nicméně vypíchnul alespoň následující část odůvodnění nálezu, které byla rovněž… Celý text »

Vybraná rozhodnutí a jejich právní věty z dubnového zasedání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu

By | 29/04/2022

Dne 13. dubna 2022 se konalo jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, které mj. schválilo následující právní věty příslušných soudních rozhodnutí: 1) Právní věta rozsudku NS 21 Cdo 1096/2021 ze dne 26. 8. 2021: „Lékařský posudek vydaný poskytovatelem pracovnělékařských služeb a rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, nelze ani za právní úpravy… Celý text »

Právo a péče v závěru života. Rozhodování na pomezí intenzivní medicíny a paliativní péče

By | 01/04/2022

Dovoluji si v rámci aktualit na zdejších stránkách upozornit, ze vyšla nová kniha zabývající se problematikou práva v závěru života: Právo a péče v závěru života. Rozhodování na pomezí intenzivní medicíny a paliativní péče od autorky Barbory Steinlauf (Vráblové). Kniha je dostupná v nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a.s.

Význam smrti více osob blízkých pro určení výše náhrady nemajetkové újmy podle ustanovení § 2959 občanského zákoníku – rozhodnutí NS

By | 16/02/2022

Na únorovém jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu byla schválena právní věta k rozhodnutí 25 Cdo 1835/2020, v němž šlo o odčinění nemajetkové újmy podle ustanovení § 2959 občanského zákoníku sekundárním obětem v důsledku usmrcení dvou osob jim blízkých. Nejvyšší soud ve zdejší věci posuzoval význam okolnosti, že poškození současně ztratili dvě osoby blízké, a to pro… Celý text »

Výpočet odměny advokáta podle advokátního tarifu ve sporech podle ustanovení § 2958 občanského zákoníku – rozhodnutí NS

By | 16/02/2022

V jedné z předešlých aktualit jsem na zdejších stránkách informoval o rozhodnutí Nejvyššího soudu, které se zabývalo určením výše odměny advokáta podle advokátního tarifu ve sporech podle ustanovení § 2959 občanského zákoníku s následujícím závěrem: „Ve věcech peněžité náhrady za zásah do práva na soukromý a rodinný život způsobený usmrcením osoby blízké podle § 2959 o. z. se… Celý text »