Author Archives: Ivo Smrž

Aktuální stav novely zákona o zdravotních službách – telemedicína

By | 22/08/2023

V návaznosti na aktualitu z počátku letošního roku (zde) upozorňuji na aktuální stav předmětné novely v legislativním procesu a její znění po připomínkovém řízení. Novela by nyní měla být na základě usnesení vlády předložena k projednání Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Za velmi důležitý posun v oblasti navrhované právní úpravy telemedicíny považuji, že oproti verzi předložené… Celý text »

Ústavní soud potvrdil, že účast otce u porodu spadá do rozsahu základního práva na rodinný život

By | 22/06/2023

V recentním nálezu III. ÚS 3319/22 ze dne 22. 5. 2023 se Ústavní soud zabýval ústavní stížností související s „covidovými“ opatřeními, konkrétně mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, kterým byla zakázána přítomnost otců u porodu. Stěžovatelka v důsledku toho porodila dceru bez přítomnosti otce, rovněž stěžovatele. Stěžovatelé následně po státu požadovali náhradu v důsledku toho vzniklé nemajetkové… Celý text »

Upozornění na 2. vydání komentáře k zákonu o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a k zákonu o specifických zdravotních službách

By | 08/06/2023

Dovoluji si upozornit, že v nakladatelství Wolters Kluwer vyšlo 2. vydání komentáře k zákonu o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (č. 372/2011 Sb.) a k zákonu o specifických zdravotních službách (č. 373/2011 Sb.). Komentář je dostupný zde.  

Ústavní soud se poměrně kriticky vyjádřil k aplikaci § 2958 občanského zákoníku soudní praxí

By | 29/05/2023

V recentním nálezu I. ÚS 1010/22 ze dne 8. 3. 2023 Ústavní soud projednával případ stěžovatelky, která v roce 2014 podstoupila ve zdravotnickém zařízení zákrok, při kterém jí byl chybně přetnut hlavní žlučovod namísto vývodu žlučníku při jeho odstraňování. Stěžovatelka se domáhala odčinění újmy na zdraví, přičemž spornou byla otázka výše (nikoliv základu) náhrady za ztížení společenského… Celý text »

Posuzování spoluúčasti poškozeného v rámci právního základu věci – rozhodnutí NS

By | 16/03/2023

Nejvyšší soud posuzoval v rozhodnutí sp. zn. 25 Cdo 3287/2019 ze dne 10. 7. 2020 případ týkající se spoluúčasti poškozeného na způsobené újmě ve vztahu k obsahu mezitímního rozsudku. Konkrétně šlo o nárok sekundárních obětí podle ustanovení § 2959 občanského zákoníku, kdy se na usmrcení primárně poškozeného podílelo jeho vlastní jednání. Dovolací se stala otázka, zda v… Celý text »