Author Archives: Ivo Smrž

Ústavní soud: zákonné požadavky chirurgické přeměny pohlavních orgánů a znemožnění reprodukční funkce pro účely změny pohlaví jsou protiústavní

By | 08/05/2024

Ústavní soud vydal dne 7. 5. 2024 nález sp. zn. Pl. ÚS 52/23 ze dne 24. 4. 2024, v němž posuzoval citlivou otázku zákonných podmínek pro změnu pohlaví. V této souvislosti lze z minulosti odkázat např. na aktuality zde (Návrh novely § 29 občanského zákoníku umožňující úřední změnu pohlaví bez předchozího znemožnění reprodukční funkce a přeměny pohlavních orgánů),… Celý text »

Upozornění na přednášku Helmuta Koziola v rámci CPK na téma: Neznalost práva a přičítání škody

By | 02/05/2024

Dne 9. 5. 2024 v 17.30 hod. se na půdě PF UK uskuteční v rámci Centra právní komparatistiky přednáška na téma: Neznalost práva a přičítání škody. Přednášku povede prof. Helmut Koziol. Anotace přednášky: V Rakousku obecně platí, že zákony jsou účinné nezávisle na znalosti jejich adresátů. Odpovědnost za porušení zákona a přičítání škody se naproti… Celý text »

Vznik nároku na úrok z prodlení při náhradě za ztížení společenského uplatnění – rozhodnutí Nejvyššího soudu

By | 22/02/2024

Počátkem února letošního rozhodl Nejvyšší soud pod sp. zn. 25 Cdo 2797/2023 případ, který se meritorně týkal problematiky vzniku nároku na úrok z prodlení při náhradě za ztížení společenského uplatnění (ZSU) poskytované jako pojistné plnění. Skutkově šlo o věc, v níž poškozený požadoval pojistné plnění na náhradu újmy na zdraví způsobené při dopravní nehodě řidičem pojištěným pro… Celý text »

Vyrovnání újmy prospěchem v judikatuře Nejvyššího soudu – rozsudek 25 Cdo 3053/2021

By | 09/01/2024

V loňském roce zveřejnil Nejvyšší soud případ, který se věcně týkal problematiky vyrovnání újmy prospěchem, a to v rozsudku sp. zn. 25 Cdo 3053/2021. Dovolací se stala otázka významu absence dávek nemocenského pojištění poškozeného při stanovení náhrady za ztrátu na jeho výdělku po dobu pracovní neschopnosti za situace, kdy si poškozený neplatil nemocenské pojištění. Připomeňme v této souvislosti… Celý text »