Author Archives: Ivo Smrž

Vznik nároku na úrok z prodlení při náhradě za ztížení společenského uplatnění – rozhodnutí Nejvyššího soudu

By | 22/02/2024

Počátkem února letošního rozhodl Nejvyšší soud pod sp. zn. 25 Cdo 2797/2023 případ, který se meritorně týkal problematiky vzniku nároku na úrok z prodlení při náhradě za ztížení společenského uplatnění (ZSU) poskytované jako pojistné plnění. Skutkově šlo o věc, v níž poškozený požadoval pojistné plnění na náhradu újmy na zdraví způsobené při dopravní nehodě řidičem pojištěným pro… Celý text »

Vyrovnání újmy prospěchem v judikatuře Nejvyššího soudu – rozsudek 25 Cdo 3053/2021

By | 09/01/2024

V loňském roce zveřejnil Nejvyšší soud případ, který se věcně týkal problematiky vyrovnání újmy prospěchem, a to v rozsudku sp. zn. 25 Cdo 3053/2021. Dovolací se stala otázka významu absence dávek nemocenského pojištění poškozeného při stanovení náhrady za ztrátu na jeho výdělku po dobu pracovní neschopnosti za situace, kdy si poškozený neplatil nemocenské pojištění. Připomeňme v této souvislosti… Celý text »

Pozvánka na přednášku: Bodies on Display: Art, Anatomy, Education, and Ethics from Hogarth to ‘Body Worlds’.

By | 11/12/2023

Dovoluji si upozornit na přednášku z cyklu Collegium historiae artium na téma Bodies on Display: Art, Anatomy, Education, and Ethics from Hogarth to ‘Body Worlds’. Přednášku přednese Andrew Graciano (University of South Carolina). Přednáška se bude konat 13. prosince 2023 v 16:30 hod. v Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, Praha 1. Více informací… Celý text »

Okruh osob oprávněných k náhradě nákladů na výživu pozůstalých podle § 2966 občanského zákoníku – rozhodnutí NS

By | 28/11/2023

Na říjnovém jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu byla schválena právní věta k rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 3144/2021, které se zabývalo problematikou vymezení okruhu osob oprávněných k náhradě nákladů na výživu podle obou odstavců ustanovení § 2966 občanského zákoníku. Skutkové okolnosti případu byly následující: Dne 16. 12. 2016 při dopravní nehodě… Celý text »