Author Archives: Ivo Smrž

Představení návrhu zákona o paliativní péči, rozhodování na konci života a eutanazii – část I.

By | 02/07/2020

Se souhlasem kolegy Adama Doležala prezentuji jeho příspěvek týkající se návrhu zákona o paliativní péči, rozhodování na konci života a eutanazii: Nově byl představen poslankyní Věrou Procházkovou (ANO) a poslancem Lukášem Bartoněm (Pirátská strana) poslanecký návrh zákona o paliativní péči, rozhodování na konci života a eutanazii. Podrobnější informace o politických důvodech zde. Navrhovaný zákon o… Read More »

Náhrada nákladů spojených s léčením a příspěvek na péči ve světle teorie vyrovnání újmy prospěchem – rozhodnutí NS a ÚS

By | 17/06/2020

Koncepční a obšírné zpracování problematiky vyrovnání újmy prospěchem (compensatio lucri cum damno) v českém právu absentuje. Tato teze platí nejen pro doktrínu, ale také pro judikaturu. To však neznamená, že by s ní české soudy nebyly konfrontovány. Zmínit lze právě recentní usnesení Ústavního soudu III.ÚS 4194/18 navazující na rozsudek Nejvyššího soudu 25 Cdo 3157/2018. Problematika vyrovnání újmy… Read More »

Ústavnost mimořádných opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví – časopis Právník

By | 27/05/2020

Dovoluji si upoznit na článek s názvem: Ústavnost mimořádných opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví, který vyšel v čísle 5/2020 časopisu Právník. Článek se zaměřuje na otázky týkající se právní úpravy mimořádného vládnutí v ústavní i zákonné rovině. Článek je dostupný zde. Doporučit na Facebook Tweet about it Vytisknout Uložit do oblíbených Poslat mailem

ÚS potvrdil svoji judikaturu týkající se způsobu výpočtu výše náhrady nákladů na péči o poškozeného členem rodiny

By | 05/05/2020

Ústavní soud ve svém recentním nálezu II. ÚS 664/19 ze dne 27. dubna 2020 řešil otázku týkající se výše náhrady nákladů na péči o poškozeného poskytovanou členem rodiny, přičemž potvrdil své dosavadní judikatorní závěry. Oč skutkově šlo? Poškozená se domáhala náhrady újmy způsobené dopravní nehodou, již utrpěla na dovolené. V rámci náhrady újmy rovněž požadovala nahradit… Read More »

Rádce pacienta – aktualizované vydání

By | 29/04/2020

Dovolím si upozornit, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo aktualizovanou brožuru Rádce pacienta s cílem zlepši orientaci pacientů při poskytování zdravotních služeb. Brožura je dostupná zde (včetně anglické verze). Doporučit na Facebook Tweet about it Vytisknout Uložit do oblíbených Poslat mailem

Rozhovor s Adamem Doležalem o eutanazii

By | 11/03/2020

Dovoluji si upozornit na rozhovor s Adamem Doležalem, který proběhl v České televizi, a to na téma Eutanazie ve světě. Rozhovor je dostupný zde: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/220411010110220-studio-6-ii/obsah/751689-eutanazie-ve-svete Doporučit na Facebook Tweet about it Vytisknout Uložit do oblíbených Poslat mailem

Upozornění na výroční konferenci evropského deliktního práva

By | 05/03/2020

Dovoluji si upozornit na konání 19. výroční konference evropského deliktního práva, která se bude konat ve Vídni ve dnech 16. – 18. 4. 2020. Konference bude mimo jiné zahrnovat speciální část věnovanou odpovědnosti v oblasti nových digitálních technologií. Více informací je dostupných zde: https://www.oeaw.ac.at/etl/events/annual-conference-acet/programme/ Doporučit na Facebook Tweet about it Vytisknout Uložit do oblíbených Poslat mailem

Upozornění na novinky Centra právní komparatistiky PF UK

By | 29/02/2020

Dovoluji si upozornit, že Centrum právní komparatistiky PF UK vydalo newsletter 1/2020, v němž lze naleznout akce pořádané tímto Centrem. Z akcí bych vypíchnul přednášku prof. Ulricha Magnuse na téma: Nejnovější rozhodnutí a vývoj německého deliktního práva. Newsletter je k dispozici zde. Doporučit na Facebook Tweet about it Vytisknout Uložit do oblíbených Poslat mailem