Author Archives: Ivo Smrž

Nejvyšší soud se vyjádřil k náhradě nemajetkové újmy dle § 2959 OZ (věc FN Plzeň)

By | 10/12/2019

V říjnu letošního roku rozhodl Nejvyšší soud pod sp. zn. 25 Cdo 4518/2018 v mediálně známé věci týkající se pochybení lékařek Fakultní nemocnice Plzeň, a to především o náhradě nemajetkové újmy sekundárních obětí dle ustanovení § 2959 OZ. Připomenu, že pochybení se dopustily dvě lékařky, jedna začátečnice a druhá atestovaná. Obě byly shledány odpovědnými v trestním řízení… Read More »

Nejvyšší soud se vyjádřil k aplikaci ustanovení § 2971 občanského zákoníku

By | 25/11/2019

V aktuálním rozhodnutí sp. zn. 25 Cdo 972/2018 ze dne 28. 3. 2019 se Nevyšší soud zabýval podmínkami aplikace ustanovení § 2971 občanského zákoníku, které zakládá povinnost k náhradě nemajetkové újmy za zvláštních okolností. Skutkově šlo o věc, v níž pes žalované utekl nezajištěnou brankou ze zahrady a pokousal psa žalobce. Žalobce v této souvislosti… Read More »

Rozhodnutí NS k výši náhrady za poskytování osobní péče rodinným příslušníkem osobě poškozené na zdraví

By | 26/10/2019

V recentním rozsudku sp. zn. 25 Cdo 6061/2016 ze dne 31. 10. 2018 řešil Nejvyšší soud otázku konkrétní výše náhrady za poskytování zjištěného množství osobní péče rodinnými příslušníky o nesoběstačnou osobu poškozenou na zdraví, a to v rozsahu převyšujícím míru lidské a rodinné solidarity. Současně se dotkl i problematiky vyrovnání újmy prospěchem (compensatio lucri cum damno), a… Read More »

Upozornění na konání mezinárodní konference: Veřejný zájem v právu

By | 08/10/2019

Dovolil bych si upozornit, že Centrum právní komparatistiky PF UK pořádá ve spolupráci s katedrou ústavního a správního práva Vídeňské univerzity mezinárodní konferenci na téma: Veřejný zájem v právu. Konference se koná ve dnech 17. – 18. října 2019, a to v budově PF UK (nám. Curieových 7, Praha 1). Z oblasti zdravotnického práva lze například vypíchnout příspěvek… Read More »

Upozornění na novinky Centra právní komparatistiky PF UK

By | 07/10/2019

Dovoluji si upozornit, že Centrum právní komparatistiky PF UK vydalo newsletter 2/2019, v němž lze naleznout akce pořádané tímto Centrem. Z akcí bych vypíchl přednášku prof. Luboše Tichého na téma: Výše (rozsah) imateriální škody. Newsletter je k dispozici zde: http://komparatistika.cz/cs/newsletter-201910/. Doporučit na Facebook Tweet about it Vytisknout Uložit do oblíbených Poslat mailem

Další rozhodnutí NS k otázce dědění nároku na náhradu nemajetkové újmy při ublížení na zdraví či usmrcení

By | 03/10/2019

Pod číslem 50/2019 bylo publikováno rozhodnutí Nejvyššího soudu zabývající se opět problematikou dědění nároku na náhradu nemajetkové újmy při ublížení na zdraví či usmrcení, konkrétně nároku na náhradu za duševní útrapy spojené s usmrcením osoby blízké dle ustanovení § 2959 občanského zákoníku 89/2012 Sb. Spisová značka tohoto rozhodnutí je 25 Cdo 293/2018. Problematika přechodu práva na… Read More »

K okamžiku zániku nároku na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti – rozhodnutí NS

By | 24/09/2019

Pod číslem 33/2019 byl ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu publikován rozsudek NS sp. zn. 25 Cdo 4066/2016, který se zabýval určením okamžiku zániku nároku na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti u invalidního důchodce, a to za účinnosti občanského zákoníku 40/1964 Sb. Nejvyšší soud posuzoval okamžik zániku nároku na… Read More »

Upozornění na konání dalšího ročníku konference: Lidé, zdravotnictví a právo

By | 23/07/2019

Všeobecná zdravotní pojišťovna a Masarykova univerzita v Brně pořádají další ročník konference zdravotnického práva s názvem „Lidé, zdravotnictví a právo“. Konference se bude konat ve dnech 12. – 13. 9. 2018 v Univerzitním kampusu Masarykovy univerzity v Brně-Bohunicích. Více informací zde: https://www.vzpkonference.cz/konference-2019/   Doporučit na Facebook Tweet about it Vytisknout Uložit do oblíbených Poslat mailem