Author Archives: Ivo Smrž

ÚOOÚ zveřejnil často kladené otázky týkající se GDPR v oblasti zdravotnictví

By | 13.8.2018

Minulý týden zveřejnil Úřad pro ochranu osobních údajů na svých webových stránkách často kladené otázky týkající se GDPR v oblasti zdravotnictví. Otázky a odpovědi jsou dostupné zde: https://www.uoou.cz/casto-kladene-otazky-ze-zdravotnictvi/ds-5141/archiv=1&p1=2619 V současné době je velmi často skloňovanou otázkou v této souvislosti, zda lze volat pacienty v čekárně dle jejich jména a příjmení. ÚOOÚ se k tomu vyjádřil následovně: „Praxe volání pacientů… Read More »

Zpřesnění výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti

By | 26.7.2018

V návaznosti na zdejší aktualitu ze dne 22. 2. 2018, která se týkala návrhu na zpřesnění výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti v případě poškozeného, který je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání (dostupná zde), bych upozornil na skutečnost, že novela předmětných zákonů byla schválena Poslaneckou sněmovnou a minulý týden také Senátem. V současné době… Read More »

Novela vyhlášky o zdravotnické dokumentaci

By | 16.7.2018

Příští týden (24. 7. 2018) nabyde účinnosti novela vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci (některé části však nabydou účinnosti až 1. 11. 2018). Podle ministerstva zdravotnictví je cílem novely zjednodušení vedení zdravotnické dokumentace, a tedy i snížení administrativní zátěže pro zdravotnické pracovníky při jejím vedení. Zmínil bych zde jen některé novinky, které novela vyhlášky… Read More »

Návrh novely § 29 občanského zákoníku umožňující úřední změnu pohlaví bez předchozího znemožnění reprodukční funkce a přeměny pohlavních orgánů

By | 21.6.2018

V tichosti tento týden ministerstvo spravedlnosti předložilo do připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění občanský zákoník a rovněž zákon o matrikách a který si klade za cíl umožnit úřední změnu pohlaví člověka bez předchozího znemožnění reprodukční funkce a přeměny pohlavních orgánů, což doposud vyžaduje současná právní úprava. Dle důvodové zprávy (relativně podrobné) je tato velmi… Read More »

Právo na bolestné a ztížení společenského uplatnění jako součást pozůstalosti dle současné právní úpravy

By | 17.6.2018

V první polovině letošního roku se Nevyšší soud vyjádřil hned ke dvěma zásadním otázkám týkajících se přechodu práva na bolestné a ztížení společenského uplatnění (ZSÚ) na dědice. Předmětným rozhodnutím je usnesení NS 25 Cdo 3556/2016, které bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek. První otázka, kterou se Nejvyšší soud zabýval, zněla, zda pozůstalost… Read More »

Návrh na zrušení odborné způsobilosti k výkonu povolání terapeuta tradiční čínské medicíny a specialisty tradiční čínské medicíny

By | 31.5.2018

Není tomu tak dlouho, co jsme na těchto stránkách informovali o schválené novele zákona o nelékařských zdravotnických povoláních, která zavedla tolik diskutovanou a v odborné veřejnosti nejednotně přijímanou odbornou způsobilost k výkonu povolání terapeuta tradiční čínské medicíny a specialisty tradiční čínské medicíny. Nicméně včerejšího dne Poslanecká sněmovna v prvním čtení podpořila opětovnou novelu zákona o nelékařských zdravotnických… Read More »

Výpočet mimosmluvní odměny advokáta za zastoupení v civilním řízení, jehož předmětem je náhrada nemajetkové újmy

By | 27.5.2018

Při vymáhání náhrad nemajetkových újem, typicky např. dle ustanovení § 2959 občanského zákoníku, v civilním soudním řízení je jednou z velmi zajímavých a rovněž velmi důležitých otázek stanovení výše nahrazovaných nákladů řízení za zastoupení advokátem v případě, že účastník řízení (žalobce) ve věci sice měl úspěch, nicméně mu bylo přisouzeno méně, než kolik v žalobě požadoval. Lze si představit… Read More »