Author Archives: Ivo Smrž

Návrh novely § 29 občanského zákoníku umožňující úřední změnu pohlaví bez předchozího znemožnění reprodukční funkce a přeměny pohlavních orgánů

By | 21.6.2018

V tichosti tento týden ministerstvo spravedlnosti předložilo do připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění občanský zákoník a rovněž zákon o matrikách a který si klade za cíl umožnit úřední změnu pohlaví člověka bez předchozího znemožnění reprodukční funkce a přeměny pohlavních orgánů, což doposud vyžaduje současná právní úprava. Dle důvodové zprávy (relativně podrobné) je tato velmi… Read More »

Právo na bolestné a ztížení společenského uplatnění jako součást pozůstalosti dle současné právní úpravy

By | 17.6.2018

V první polovině letošního roku se Nevyšší soud vyjádřil hned ke dvěma zásadním otázkám týkajících se přechodu práva na bolestné a ztížení společenského uplatnění (ZSÚ) na dědice. Předmětným rozhodnutím je usnesení NS 25 Cdo 3556/2016, které bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek. První otázka, kterou se Nejvyšší soud zabýval, zněla, zda pozůstalost… Read More »

Návrh na zrušení odborné způsobilosti k výkonu povolání terapeuta tradiční čínské medicíny a specialisty tradiční čínské medicíny

By | 31.5.2018

Není tomu tak dlouho, co jsme na těchto stránkách informovali o schválené novele zákona o nelékařských zdravotnických povoláních, která zavedla tolik diskutovanou a v odborné veřejnosti nejednotně přijímanou odbornou způsobilost k výkonu povolání terapeuta tradiční čínské medicíny a specialisty tradiční čínské medicíny. Nicméně včerejšího dne Poslanecká sněmovna v prvním čtení podpořila opětovnou novelu zákona o nelékařských zdravotnických… Read More »

Výpočet mimosmluvní odměny advokáta za zastoupení v civilním řízení, jehož předmětem je náhrada nemajetkové újmy

By | 27.5.2018

Při vymáhání náhrad nemajetkových újem, typicky např. dle ustanovení § 2959 občanského zákoníku, v civilním soudním řízení je jednou z velmi zajímavých a rovněž velmi důležitých otázek stanovení výše nahrazovaných nákladů řízení za zastoupení advokátem v případě, že účastník řízení (žalobce) ve věci sice měl úspěch, nicméně mu bylo přisouzeno méně, než kolik v žalobě požadoval. Lze si představit… Read More »

Ústavní soud rozhodl ve věci týkající se problematiky plné úhrady léčivých přípravků z veřejného zdravotního pojištění

By | 30.4.2018

Minulý týden vydal Ústavní soud nález, ve kterém se zabýval problematikou plné úhrady vybraného léčiva z veřejného zdravotního pojištění, a to ve vztahu k právu na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky zakotvenému v čl. 31 LZPS. V posuzovaném případě se stěžovatelka (držitelka rozhodnutí o registraci léčivého přípravku obsahující léčivou látku flutamid, která je tzv. antiandrogenem, tj.… Read More »

Pozvánka na seminář s názvem: Rozsah informační povinnosti u spotřebitele a pacienta. Vzájemná inspirace nebo svébytné světy.

By | 25.4.2018

Dovoluji si Vás pozvat na interní seminář Ústavu státu a práva AV ČR, jenž se uskuteční dne 26. dubna od 14.30 hod. v sídle Ústavu (Národní 18, Praha 1, 7. patro). Tématem semináře je: Rozsah informační povinnosti u spotřebitele a pacienta. Vzájemná inspirace nebo svébytné světy. S krátkými referáty vystoupí Rita Simon, Tomáš Doležal, Adam… Read More »

Upozornění na přednášku pořádanou CPK na téma: Pojem smlouvy

By | 24.4.2018

Dne 26. 4. 2018 se v 17.30 hod. v místnosti 401 uskuteční na půdě PF UK v rámci projektu Centra právní komparatistiky přednáška na téma: Pojem smlouvy. Přednášku povede: prof. Luboš Tichý. Anotace přednášky včetně dalších informací je dostupná zde: http://komparatistika.cz/cs/events/event/pojem-smlouvy/ Doporučit na Facebook Tweet about it Vytisknout Uložit do oblíbených Poslat mailem