Category Archives: Aktuality

Aktuality

Zástupný souhlas a zástupné odmítnutí zdravotních služeb

By | 22/01/2019

Právní předpisy vycházejí z toho, že zdravotní služby se dospělému, kompetentnímu pacientovi poskytují s jeho souhlasem (§ 34 ZZS) a v případě, kdy tato osoba odmítá vyslovit souhlas, je poskytovatel povinen o tom učinit písemné prohlášení (reverz) – viz § 34 odst. 3 ZZS.  Zákon o zdravotních službách také myslí na situace, kdy dospělý kompetentní… Read More »

Osvobození poškozeného od soudního poplatku při vymáhání náhrady újmy na zdraví přímo proti pojistiteli vozidla

By | 15/01/2019

V loňském roce bylo ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. R 49/2018 civ. publikováno rozhodnutí Městského soudu v Praze (19 Co 356/2016), v němž tento soud řešil problematiku osvobození od soudního poplatku poškozeného, který uplatňoval náhradu újmy na zdraví mu způsobenou provozem vozidla, a to přímo po pojistiteli vozidla ve smyslu ustanovení § 9 odst.… Read More »

Legislativní novinky v oblasti zdravotnictví

By | 15/01/2019

Dovoluji si upozornit, že na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR jsou zveřejněny nejen legislativní novinky a změny v oblasti zdravotnictví v roce 2019. Novinky jsou k dispozici zde: http://mzcr.cz/dokumenty/rok-2019-prinese-ve-zdravotnictvi-radu-novinek-a-zmen_16566_1.html Doporučit na Facebook Tweet about it Vytisknout Uložit do oblíbených Poslat mailem

Kurzy bioetiky od Rady Evropy – e-learning

By | 04/01/2019

Na webových stránkách Rady Evropy lze najít zajímavé e-learningové kurzy. V současné době lze upozornit na relativně nový kurz bioetiky, který účastníky seznamuje se zajímavými a aktuálními tématy bioetiky. Kurzy jsou dostupné zde.   Doporučit na Facebook Tweet about it Vytisknout Uložit do oblíbených Poslat mailem

Vyhláška ministerstva zdravotnictví o stanovení činností, které může lékař po absolvování lékařské fakulty vykonávat bez dozoru atestovaného lékaře

By | 03/01/2019

Samotným závěrem loňského roku (28. 12. 2018) nabyla účinnosti vyhláška č. 280/2018 Sb., o stanovení činností, které může lékař vykonávat bez odborného dohledu a bez odborného dozoru na základě odborné způsobilosti. Vyhláška navazuje na ustanovení § 4 odst. 3 z. č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického… Read More »

Oznámení o vydání nového čísla časopisu a novoroční přání

By | 30/12/2018

Dovoluji si Vás upozornit, že právě vyšlo nejnovější číslo Časopisu zdravotnického práva a bioetiky  a je přístupné na http://medlawjournal.ilaw.cas.cz/index.php/medlawjournal Zveme Vás k návštěvě našich stránek se všemi články.   Současně si Vám Všem dovoluji za redakci časopisu popřát hodně štěstí, zdraví  a úspěchů v novém roce. Doporučit na Facebook Tweet about it Vytisknout Uložit do oblíbených Poslat… Read More »

Klinické doporučené postupy – projekt AZV ČR

By | 23/12/2018

Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky počala v letošním roce řešit projekt s názvem: Klinické doporučené postupy (KDP). Partnerem AZV ČR je v tomto projektu Ministerstvo zdravotnictví České republiky a Ústav zdravotnických informací a statistiky. Podrobnější informace o projektu jsou dostupné na zvláštních internetových stránkách https://kdp.uzis.cz/. Cílem tohoto projektu je podle Informačního systému ESF 2014+: vytvořit návrhy… Read More »

Veřejný nepořádek v psychoterapii

By | 19/12/2018

     1. Úvodem Slovo psychoterapie patří mezi oblíbené až módní výrazy. Svědčí o tom i poměrně litý dlouholetý profesní boj o to, kdo právně smí používat výraz psychoterapeut na trhu a kdo je vůbec psychoterapeutem. Zajímavé je, že například u fyzioterapeuta nebo ergoterapeuta se s něčím takovým nesetkáváme. Někteří lidé si myslí, že psychoterapeutem je… Read More »