Tag Archives: kmenové buňky

Oliver Brüstle a rozhodnutí ESD

V dubnu jsem Vás informoval  o řízení, které probíhalo před  ESD  pod sp. zn. C‑34/10 Oliver Brüstle  v  Greenpeace eV.  V tomto případu, kdy šlo o spor o zákaz patentování technik, které využívají embryonální kmenové buňky, dospěl ESD nedávno k rozhodnutí,které vyvolalo bouřlivé odezvy a obavy o další výzkum v oblasti kmenovách buněk. Soud v zásadě akceptoval… Celý text »

ESD a zákaz patentování technik, které využívají embryonální kmenové buňky

Už několik týdnů probíhá vzrušená debata o řízení, které probíhá před  ESD.  Jedná se o věc vedenou pod sp. zn. C‑34/10 Oliver Brüstle  v  Greenpeace eV. Případ je postaven na sporu o patent prof. Brüstleho z roku 1999, který patentoval metodu výroby neurálních progenitorních buněk (prekurzorů of nervových buněk).

Odzvonilo bankám pupečníkové krve?

Jak víme, je skladování pupečníkové krve již běžnou praxí. Ačkoliv je přínos tohoto počínání často zpochybňován, je jen málo rodičů, kteří by o možnosti odběru a následného uskladnění pupečníkové krve nepřemýšleli. Služby tohoto typu jsou pak celosvětově doménou zejména soukromých bank(laboratoří). Nedávno se pak objevila nová možnost získání kmenových buněk pro budoucí využití u dítěte.