Tag Archives: kmenové buňky

Oliver Brüstle a rozhodnutí ESD

By | 11/11/2011

V dubnu jsem Vás informoval  o řízení, které probíhalo před  ESD  pod sp. zn. C‑34/10 Oliver Brüstle  v  Greenpeace eV.  V tomto případu, kdy šlo o spor o zákaz patentování technik, které využívají embryonální kmenové buňky, dospěl ESD nedávno k rozhodnutí,které vyvolalo bouřlivé odezvy a obavy o další výzkum v oblasti kmenovách buněk. Soud v zásadě akceptoval… Read More »

ESD a zákaz patentování technik, které využívají embryonální kmenové buňky

By | 30/04/2011

Už několik týdnů probíhá vzrušená debata o řízení, které probíhá před  ESD.  Jedná se o věc vedenou pod sp. zn. C‑34/10 Oliver Brüstle  v  Greenpeace eV. Případ je postaven na sporu o patent prof. Brüstleho z roku 1999, který patentoval metodu výroby neurálních progenitorních buněk (prekurzorů of nervových buněk).

Odzvonilo bankám pupečníkové krve?

By | 17/03/2011

Jak víme, je skladování pupečníkové krve již běžnou praxí. Ačkoliv je přínos tohoto počínání často zpochybňován, je jen málo rodičů, kteří by o možnosti odběru a následného uskladnění pupečníkové krve nepřemýšleli. Služby tohoto typu jsou pak celosvětově doménou zejména soukromých bank(laboratoří). Nedávno se pak objevila nová možnost získání kmenových buněk pro budoucí využití u dítěte.