Tag Archives: úhrada zdravotní péče

Rozhodnutí Ústavního soudu ČR ve věci úhrady poskytnuté zdravotní péče zdravotními pojišťovnami lékařům v případě překročení dohodnutých finančních limitů

By | 07/10/2011

Ústavní soud na svých stránkách zveřejnil dlouho očekávané rozhodnutí, které řeší legitimitu uplatňování tzv. regulačních srážek pojišťovnami, tj. otázku úhrady poskytnuté zdravotní péče zdravotními pojišťovnami lékařům v případě překročení dohodnutých finančních limitů. Toto rozhodnutí je veden pod sp.zn. I.ÚS 2785/08 a je k dispozici zde. Ačkoliv v konkrétním případě byla řešena otázka uplatnění regulačních mechanismů,… Read More »

K úhradě nutné a neodkladné péče zdravotnického zařízení při překročení smluvně dohodnutého objemu

By | 27/09/2011

Dnes rozhodoval Ústavní soud ve věci MUDr. B. proti  ZP MV o oprávněnosti uplatnění regulačních srážek  při poskytnutí péče lege artis. Odůvodnění rozhodnutí zatím není k dispozici, ale ÚS v rámci tohoto odůvodnění odkázal na rozhodnutí NS ČR č.j. 25 Cdo 3507/2008, kdy NS řešil úhradu zdravotní péče. NS z mého pohledu nekonstatoval nic převratného, ale vzhledem… Read More »