Tag Archives: úhrada zdravotní péče

Rozhodnutí Ústavního soudu ČR ve věci úhrady poskytnuté zdravotní péče zdravotními pojišťovnami lékařům v případě překročení dohodnutých finančních limitů

Ústavní soud na svých stránkách zveřejnil dlouho očekávané rozhodnutí, které řeší legitimitu uplatňování tzv. regulačních srážek pojišťovnami, tj. otázku úhrady poskytnuté zdravotní péče zdravotními pojišťovnami lékařům v případě překročení dohodnutých finančních limitů. Toto rozhodnutí je veden pod sp.zn. I.ÚS 2785/08 a je k dispozici zde. Ačkoliv v konkrétním případě byla řešena otázka uplatnění regulačních mechanismů,… Celý text »

K úhradě nutné a neodkladné péče zdravotnického zařízení při překročení smluvně dohodnutého objemu

Dnes rozhodoval Ústavní soud ve věci MUDr. B. proti  ZP MV o oprávněnosti uplatnění regulačních srážek  při poskytnutí péče lege artis. Odůvodnění rozhodnutí zatím není k dispozici, ale ÚS v rámci tohoto odůvodnění odkázal na rozhodnutí NS ČR č.j. 25 Cdo 3507/2008, kdy NS řešil úhradu zdravotní péče. NS z mého pohledu nekonstatoval nic převratného, ale vzhledem… Celý text »