Tag Archives: limity

K úhradě nutné a neodkladné péče zdravotnického zařízení při překročení smluvně dohodnutého objemu

Dnes rozhodoval Ústavní soud ve věci MUDr. B. proti  ZP MV o oprávněnosti uplatnění regulačních srážek  při poskytnutí péče lege artis. Odůvodnění rozhodnutí zatím není k dispozici, ale ÚS v rámci tohoto odůvodnění odkázal na rozhodnutí NS ČR č.j. 25 Cdo 3507/2008, kdy NS řešil úhradu zdravotní péče. NS z mého pohledu nekonstatoval nic převratného, ale vzhledem… Celý text »