Tag Archives: povinná mlčenlivost

Vedení dokumentace a zpřístupňování osobních údajů o třetích osobách – reakce na článek

Problematice zpřístupňování údajů o třetích osobách z dokumentace jsem se na těchto stránkách věnoval již dvakrát : Ochrana informací vedených ve zdravotnické dokumentaci o třetích osobách po nabytí účinnosti NOZ Zajišťuje zákon o zdravotních službách dostatečně ochranu informací vedených v dokumentaci o třetích osobách?   Oba tyto příspěvky směřovaly zejména ke kritice zákona o zdravotních… Celý text »

Může zdravotnické zařízení postoupit pohledávku z nevybraných regulačních poplatků? Argument druhý

By | 10/11/2011

V souladu s vyzněním textu Radka Policara se domnívám, že pohledávky z titulu nezaplaceného regulačního poplatku nelze postoupit. K tomuto výsledku mě však přivedl jiný okruh argumentů.