Tag Archives: soukromoprávní charakter pohledávky

Může zdravotnické zařízení postoupit pohledávku z nevybraných regulačních poplatků? Argument druhý

By | 10/11/2011

V souladu s vyzněním textu Radka Policara se domnívám, že pohledávky z titulu nezaplaceného regulačního poplatku nelze postoupit. K tomuto výsledku mě však přivedl jiný okruh argumentů.