Tag Archives: ochrana osobnosti

Richard Posner – Soukromí je přeceňováno

Ochrana osobnosti a ochrana soukromí jako její dílčí složky je v moderních právních řádech vysoce chráněnou hodnotou . V ČR jsou  zásady  ochrany soukromí dlouhodobě judikatorně precizovány a v řadě případů jsou v zájmu ochrany soukromí upozaďovány jiné, stejně důležité statky. I když soudy vyšších instancí používají test proporcionality, je v řadě případů soukromí „automaticky“… Celý text »

Nová judikatura Nejvyššího soudu – společné téma sterilizace

Nejvyšší soud v nedávné době vydal dvě zajímavá rozhodnutí. Spojujícím motivem je provedená sterilizace – i když v obou případech za jiných okolností a  s jiným cílem. V jednom případě nedobrovolně provedená, v druhém chtěná, ale nepovedená. Spory byly Nejvyšším soudem vedeny pod spisovými značkami 25  Cdo 2382/2010 a 30 Cdo 2819/2009.

Starší rozhodnutí NS, které stojí za připomenutí

Se zájmem jsem si přečetl předchozí příspěvek a uvědomil jsem si, že existuje rozhodnutí NS, které se rovněž zabývá nároky plynoucími z nesprávného stanovení diagnózy. V tomto případě se ovšem jednalo o uplatnění práv na ochranu osobnosti. V zásadě se jedná o učebnicový příklad záměny vzorků a následně sdělení diagnózy nesprávné osobě.  Jedná se o… Celý text »