Tag Archives: soukromí

Richard Posner – Soukromí je přeceňováno

By | 11/05/2013

Ochrana osobnosti a ochrana soukromí jako její dílčí složky je v moderních právních řádech vysoce chráněnou hodnotou . V ČR jsou  zásady  ochrany soukromí dlouhodobě judikatorně precizovány a v řadě případů jsou v zájmu ochrany soukromí upozaďovány jiné, stejně důležité statky. I když soudy vyšších instancí používají test proporcionality, je v řadě případů soukromí „automaticky“… Read More »