Richard Posner – Soukromí je přeceňováno

Ochrana osobnosti a ochrana soukromí jako její dílčí složky je v moderních právních řádech vysoce chráněnou hodnotou . V ČR jsou  zásady  ochrany soukromí dlouhodobě judikatorně precizovány a v řadě případů jsou v zájmu ochrany soukromí upozaďovány jiné, stejně důležité statky. I když soudy vyšších instancí používají test proporcionality, je v řadě případů soukromí „automaticky“ zvýhodňováno.

Z tohoto pohledu je zajímavý nový článek R. Posnera v NY Daily News  „Privacy is overrated„, který nabízí ve světle nových událostí jiný pohled na ochranu soukromí. Je zajímavé, že tento článek přichází právě od R. Posnera a problematizuje situaci v USA, kde je tradičně ochrany soukromí jednou ze základních hodnot.

Zajímavé přesahy může mít tento článek také v ČR, zejména v souvislosti s ustanovením § 88 odst. 1 nového občanského zákoníku.