Category Archives: Zajímavá literatura

Maséři podle zdravotnického nebo živnostenského práva

By | 21/12/2020

Odborný právnický čtrnáctideník, Právní rozhledy, vydávaný Nakladatelstvím C. H. Beck, ve svém posledním letošním čísle, dvojčísle 23/24, s. 821 – 827, přinesl právní rozbor autora této aktuality. Název rozboru zní Maséři podle zdravotnického nebo živnostenského práva. Pro předplatitele je dálkově přístupný zde: Beck-online. Z podrobného obsahu, který si všímá i kulturní rozmanitosti, vybíráme následující. Právní… Read More »

Kniha Právo přírodního léčitelství

By | 12/11/2018

Na podzim dozrávají šípky, plody růže, plné vitamínů. Odedávna se sbírají a používají pro zdraví. Čerstvé šípky můžeme použít na šípkové víno nebo marmelády. Šípková omáčka také není k zahození. Sušené šípky máme zase na šípkový léčivý čaj. V polovině letošního listopadu pražské právnické Nakladatelství Leges, s. r. o., vydalo knihu s názvem Právo přírodního… Read More »

Transplantační etika

By | 03/11/2013

Transplantační etika je stále důležitější součástí současné lékařské etiky. Publikace známého bioetika Roberta M. Veatche Transplantation Ethics přináší souhrn všech důležitých problémů na poli transplantační etiky. Autor se podrobně věnuje analýze kritérií lidské smrti, ukazuje na problematičnost zavedených koncepcí a přináší vlastní alternativní návrhy. Dále pojednává o získávání orgánů, nevyhýbá se ani otázce dárců s… Read More »