vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče

By | 26/03/2012

Další vyhláškou Ministerstva zdravotnictví, která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů, je vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče.Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.4.2012. Její úplné znění lze nalézt zde:
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=6148