Upozornění na zajímavý výklad právníka ČLK k ošetření nezletilých


Dne 05.03.2012 vyšel v Medical Tribune (zdroj: www.tribune.cz) zajímavý článek  od právníka ČLK Mgr. Miloše Mácy – Jak se změní zákony pro pediatry. Rozbor právníka ČLK. V rámci tohoto rozboru dospěl Mgr. Máca k velmi zajímavým závěrům:

„Vyšetřuje-li lékař dítě mladší 15 let bez přítomnosti rodičů, v prvé řadě by měl pokusit se kontaktovat jednoho rodiče telefonicky. Je možné vyzvat samotné dítě, ať lékaře s rodičem spojí. Teprve, není-li možné ani jednoho rodiče kontaktovat, je možné ještě přistoupit na onen předpokládaný souhlas, a to tak, že lze u dítěte jedinou otázkou ověřit, zda rodiče vědí, že dítě šlo lékaře navštívit. V drtivé většině případu dostanete kladnou odpověď. Tím, že rodič byl informován od dítěte, že si dítě zajde k lékaři, anebo rodiče dokonce samotné dítě k lékaři poslali, dávají tím opět najevo, že souhlasí s péčí, kterou případně bude nutné u lékaře poskytnout. Není zároveň vinou lékaře, že rodiče v danou chvíli nejsou dostupní. Pouze v případě, kdy by lékaře dítě mladší 15 let navštívilo bez vědomí rodičů a bylo by nutné mu poskytnout lékařskou péči, doporučuji jednoho ze zákonných zástupců raději kontaktovat – v případě péče, která není neodkladnou, předem před poskytnutím, v případě neodkladné péče alespoň ex post.“

 

Po přečtení této pasáže článku jsem ovšem nabyl dojmu, že ČLK vykládá zcela jiný zákon než je nový zákon o zdravotních službách. A současně poskytuje pediatrům zcela zavádějící informace (i když lákavé).

Po přečtení článku Mgr. Mácy a dalších vyjádřeních ČLK k novému zákonu prezentovaných médii by možná bylo vhodné se optat, zda právníci ČLK jsou schopni poskytovat skutečně erudovaná a správná stanoviska nebo jen matou odbornou veřejnost.