Úvodní článek

Ráda bych upozornila na velmi pěkný úvodní článek doc. Jiřího Šimka o „Právech a povinnostech lékařů,“ který je publikován v posledním čísle časopisu Dermatologie pro praxi.

________________________________________________
Poznámky:

Dermatologie pro praxi, ročník 6, 2012, číslo 4, ISSN print 1802 – 2960, ISSN online 1803 – 5337.
doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc.
Katedra filozofie a etiky v pomáhajících profesích, Zdravotně sociální fakulta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích