Author Archives: Pavlína Zímová

Krátká reflexe o zdraví a nemoci

„Zdraví je relativně optimální stav tělesné, duševní a sociální pohody při zachování všech životních funkcí, společenských rolí a schopností organismu přizpůsobit se měnícím se podmínkám prostředí.“ (prof. dr. A. Žáček)   Zdraví a nemoc koexistují v životě každého člověka. Představují dvě bipolární hodnoty, pro které je symptomatická vzájemná propojenost a podmíněnost. Velmi složitý je přechod z jedné… Celý text »

Pozvánka na konferenci

Vážené kolegyně, vážení kolegové – Slovenská sociologická společnost při SAV (Sekce sociologie zdravotnictví) a Vysoká škola zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběty (Katedra sociologie) Vás srdečně zvou na mezinárodní vědeckou konferenci na téma: „Životní styl a zdraví.“ Konference se uskuteční dne 05. 12. 2014 (Katedra sociologie, Bratislava).   Níže přikládám pozvánku na konferenci včetně dalších… Celý text »

Je čas na změnu?

Nedávno byl na stránkách Aktuálně.cz publikován článek o problematice odmítnutí pacientů lékaři. V poslední době agresivních pacientů v ordinacích lékařů přibývá. Česká lékařská komora usiluje o změnu vzniklé situace. Rovněž prosazuje, aby lidé neposílali stížnosti týkající se specializace nebo profesní etiky lékařů ředitelům nemocnic nebo šéfům klinik, ale především profesní komoře. Ztráta důvěry, která by byla dostatečná… Celý text »

Ohlédnutí za konferencí s mezinárodní účastí

Ve dnech 14. 05. – 15. 05. 2014 se na Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě konala konference s mezinárodní účastí, která byla zaměřena na problematiku globálních problémů ve zdravotnictví 2014 – „Global Public Health Issues 2014.“ Konference celkem zahrnovala čtyři sekce (epidemiologie infekčních nemocí, epidemiologie neinfekčních nemocí, epidemiologie životního a… Celý text »

Pozvánka na konferenci ČLK

Vážení kolegové, dovoluji si Vás pozvat na konferenci ČLK pořádanou pod záštitou poslanců MUDr. Jaroslava Krákory a MUDr. Pavla Holíka, místopředsedy zdravotního výboru PS. Téma konference: „Aktuální krize ve zdravotnictví.“ Konference se bude konat dne 18. 04. 2013 od 14.00 hod. v budově Poslanecké sněmovny (Praha 1 – Malá Strana, Sněmovní 1, místnost č. 205).… Celý text »

Úvodní článek

Ráda bych upozornila na velmi pěkný úvodní článek doc. Jiřího Šimka o „Právech a povinnostech lékařů,“ který je publikován v posledním čísle časopisu Dermatologie pro praxi. ________________________________________________ Poznámky: Dermatologie pro praxi, ročník 6, 2012, číslo 4, ISSN print 1802 – 2960, ISSN online 1803 – 5337. doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc. Katedra filozofie a etiky… Celý text »

Bipolární pojmy – zdraví a nemoc

Nástin problematiky     „Zdraví není všechno, ale všechno ostatní bez zdraví není ničím.“ (dr. Halfdan Mahler)   X   „Nemoc je prastará a nic se na ní nemění; to jen my se měníme poznávajíce to, co bylo dříve nepoznané.“ (J. M. Charcot)     Pojmy zdraví a nemoc jsme schopni velmi dobře intuitivně vnímat,… Celý text »

„Krátké zastavení u pojmu sebepéče“

Zdraví a nemoc jsou bipolárními pojmy. Avšak vztahuje se k nim ještě jeden stejně tak důležitý pojem. Tím je sebepéče (z anglického slova selfcare). Sebepéče není nic jiného, než péče o zdraví a nemoc. Takovou péči se snaží populace provádět sama na sobě bez jakékoliv intervence lékaře (lékařů) nebo zdravotníka (zdravotníků). Je prováděna na základě… Celý text »