Upozornění na konání semináře Centra právní komparatistiky s názvem: Dovolání v civilním soudním řízení (srovnání české a německé koncepce)

By | 09/10/2018

Dovoluji si upozornit na konání semináře Centra právní komparatistiky s názvem: Dovolání v civilním soudním řízení (srovnání české a německé koncepce).

S referáty vystoupí prof. Peter Gottwald a doc. Petr Lavický.

Seminář se bude konat 25. října 2018 od 14.00 hod., a to v budově Právnické fakulty UK (Nám. Curieových 7, Praha 1), v místnosti č. 412.

Pozvánka je dostupná zde.