Rozhodnutí Ústavního soudu ČR ve věci prokazování příčinné souvislosti a ztráty šancí

Včera publikoval ÚS ČR nález sp. zn. III. ÚS 3067/13, ve kterém se zaobírá problematikou příčinné souvislosti a ztráty šancí.

Text nálezu je k dipozici zde

 

A současně ho i přikládám přímo na stránky.

III._US_3067_13_an