Lékaře nelze postihnout za neposkytnutí péče, pokud ji pacient odmítl

V relativně krátké době máme k dispozici další rozhodnutí ústavního soudu v oblasti medicínského práva. Tentokráte se ústavní soud zabýval problematikou trestného činu neposkytnutí pomoci a jeho vztahu k odmítnutí péče. Blíže k této problematice zde.

Celý text nálezu je zde:

I._US_2078_16_an