Problematika právní úpravy provozování léčitelské činnosti

V minulých dnech se v tisku začaly objevovat zprávy týkající  právní úpravy léčitelství. Tyto zprávy se objevily po odvysílání dokumentu České televize Infiltrace. Zajímavé je, že shodně z úst politiků zaznělo, že tato problematika není upravena a chybí tak také možnost dovozovat vůči léčitelům právní odpovědnost. Proto se shodli na tom, že je nutno připravit zákon o léčitelství.

V článku Léčitelé mají vést zdravotní dokumentaci, aby se klienti mohli bránit  na serveru idnes.cz  pak zaznělo z úst ministra Vojtěcha: „V zákoně bude podmínka, aby léčitel vedl dokumentaci. Dnes žádnou takovou pomínku nemá. Když bude provádět nějaké úkony, tak je bude i evidovat a bude jasné, co svému klientovi prováděl. Klient by pak mohl dokumentaci využít v případě obrany. Dnes žádná taková povinnost není“ a dále „Je to taková šedá zóna, která zatím není nijak evidována nebo regulována a i na případech v médiích vídíme, že regulace je na místě. “

Ačkoliv politické body tímto prohlášením lze získat, po stránce právní se ministr zdravotnictví (jako právník) zcela mýlí. Na činnost léčitelů je totiž nutno aplikovat ustanovení §§ 2636 až 2651 občanského zákoníku, který zde upravuje problematiku poskytování péče o zdraví. A tu léčitelé zcela jistě poskytují.

Proto i zmínka o dokumentaci je zcela mylná, neboť podle § 2647 až 2650 OZ musí i léčitel vést záznamy o péči, které jsou obdobou zdravotnické dokumentace vedené poskytovateli zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách.

Rovněž odpovědnost léčitele v rovině občanskoprávní je dovoditelná i podle stávajících ustanovení OZ.  I léčitel musí totiž poskytovat s péčí řádného odborníka (tj. lege artis) – viz ustanovení § 2645 OZ.

Z  pohledu soukromoprávního jsou vyjádření ministra zdravotnictví a dalších politiků mylná a stačilo by, kdyby lépe znali stávající legislativu.

Samozřejmě nic nebrání tomu regulovat léčitelství v rovině veřejnoprávní  – tj. například  regulací přístupu k tomuto povolání (zkoušky, licence, atp.). Tam je asi možno uvažovat o zákonné úpravě, ale v rovině nastavení povinností a případné odpovědnosti (jak soukromoprávní, tak trestněprávní) si vystačíme se stávající legislativou.

 

2 thoughts on “Problematika právní úpravy provozování léčitelské činnosti

  1. Ivo Telec

    Přesně tak, souhlas s autorem.

  2. Jana

    Nejsem právník, ale pokud vím, tak většina léčitelů včetně MUDr. Klímové tvrdí, že neposkytují zdravotní péči, ale jenom konzultace. Z toho důvodu ani nemůže lékařská komora zasáhnout u MUDr. Klímové, protože právníci analyzovali, že neposkytuje lékařskou péči. Najděte mi jeden jediný případ, že někdo vyhrál soud s léčitelem na těchto dvou paragrafech. Tedy to je jenom Váš výklad zákona, jak se říká, teorie je hezká věc, ale košatý je strom života. A co právní, to jiný názor..

Comments are closed.