Návrh na zrušení odborné způsobilosti k výkonu povolání terapeuta tradiční čínské medicíny a specialisty tradiční čínské medicíny

By | 31/05/2018

Není tomu tak dlouho, co jsme na těchto stránkách informovali o schválené novele zákona o nelékařských zdravotnických povoláních, která zavedla tolik diskutovanou a v odborné veřejnosti nejednotně přijímanou odbornou způsobilost k výkonu povolání terapeuta tradiční čínské medicíny a specialisty tradiční čínské medicíny.

Nicméně včerejšího dne Poslanecká sněmovna v prvním čtení podpořila opětovnou novelu zákona o nelékařských zdravotnických povoláních, která tyto dvě odborné způsobilosti ruší. Nyní proto bude předmětná novela projednávaná ve výborech. Nutno dodat, že se jedná o senátní návrh novely tohoto zákona.

Při pohledu do důvodové zprávy je zřetelné, že senátoři současně platnou právní úpravu nijak nešetří, viz např.: „Léčitelé, šamani a šarlatáni fungují a vydělávají na lidské hlouposti, naivitě, a bohužel i zoufalství. Nicméně v civilizovaných zemích však existuje ostrá hranice mezi zdravotníky, kteří mají patřičné medicínské vzdělání, a léčiteli. Tuto hranici určuje stát, případně jím pověřená profesní samospráva. Existence této hranice garantuje pacientům, že lékař či jiný terapeut, jehož pomoc vyhledají, je opravdu tím kvalifikovaným profesionálem, za kterého se vydává. Tato ostrá hranice je však v daném případě v zájmu jedné skupiny prolomena. V žádné evropské zemi nejsou léčitelé v právním slova smyslu považováni za zdravotníky, a to bez ohledu na metody, které provozují. Česká republika se tak stala v rámci Evropy absolutní raritou.“

Více informací o legislativním procesu, včetně důvodové zprávy, zde: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=105.