Prezentace z nedávného workshopu Právní a etické aspekty lékařského výzkumu

S určitým odstupem si Vám dovoluji nabídnout prezentace příspěvků, které zazněly na workshopu. Ačkoliv tyto prezentace nemohou nahradit živý, mluvený projev, přesto uvidíte, o co jste přišli, pokud jste nepřišli.

Lékař jako léčitel a lékař jako výzkumník 2011

Workshop_31MAY2011

110530 Praha Biomed.vyskum – Humenik

Etické a právní aspekty výzkumu na embryonálních kmenových buňkách