Nebylo by vhodné zavést specializované senáty pro posuzování medicínsko-právních sporů?

O zavedení specializovaných senátů pro medicínsko-právní spory se u nás neuvažuje. Možná je to ovšem škoda. Já osobně jsem příznivcem těchto specializovaných senátů, neboť řadový soudce okresního soudu se s kauzami tohoto typu může setkat jednou za život nebo někdy vůbec.

Pak bychom se nemuseli setkávat se situacemi, kdy soudce není schopen se v dané problematice orientovat a např. není schopen znalci položit řádné otázky nebo očekává od znalce nemožné.

Potřebnost specializovaných senátů pak pouze potvrdilo odůvodnění rozsudku, který se mi dostal do ruky, a který Vám pro poučení přikládám. 

 oduvodneni rozsudku