Pozvánka na konferenci ČLK

Vážení kolegové,

dovoluji si Vás pozvat na konferenci ČLK pořádanou pod záštitou poslanců MUDr. Jaroslava Krákory a MUDr. Pavla Holíka, místopředsedy zdravotního výboru PS.

Téma konference: „Aktuální krize ve zdravotnictví.“
Konference se bude konat dne 18. 04. 2013 od 14.00 hod. v budově Poslanecké sněmovny (Praha 1 – Malá Strana, Sněmovní 1, místnost č. 205).
ČLK zve k účasti na této konferenci nejenom své členy, ale také zájemce z řad laické veřejnosti, rovněž i politiky, novináře.

Harmonogram konference:
13.30 hod. – začátek, registrace
14.00 hod. – zahájení programu
Úvod: MUDr. Pavel Holík
Aktuální krize ve zdravotnictví: MUDr. Milan Kubek, JUDr. Jan Mach, MUDr. Eduard Sohlich, MUDr. Miloš Voleman, Ing. MUDr. Petr Fiala, MUDr. Petr Němeček, MUDr. Ludmila Říhová, MUDr. František Musil, Bc. Dagmar Žitníková
Závěr: MUDr. Milan Kubek
18.00 hod. – závěr programu

Bližší informace o konferenci ČLK naleznete na:

http://lkcr.cz/kurzy-clk-255.html
číslo kurzu je: 59/13

http://lkcr.cz/kurzy-clk-255.html?item.id=99935&do[load]=1
(pozvánka s harmonogramem konference ČLK + další informace k registraci)
Pozvánka – seminář Krize českého zdravotnictví