Pozvánka na 4 denní kurs „Human Genomics and Medical Technology, ethical opportunities and threats“

Ve dnech 11 – 14. března pořádá Scientific Institute for Quality of Healthcare, Radboudumc University Medical Centre společně s Katolickou univerzitou Leuven 4 denní odborný intenzivní kurs evropské bioetiky na téma „Human Genomics and Medical Technology, ethical opportunities and threats“. Tento kurs je určen zejména vědcům zabývajícím se genetikou, biomedicínou a biologií, lékařům, kteří se ve své praxi věnují genetice, onkologii, revmatologii a internímu lékařství, členům etických komisí, profesionálům z oboru farmacie, profesionálům specializujícím se na etiku, filozofii a teologii a dalším odborníkům se zájmem o dané téma.

Cílem kursu bude odpovědět především na otázky etických problémů týkajících se biotechnologií, důsledků těchto inovativních technologií pro klinickou praxi a celý zdravotnický systém, jejich vlivu na současné pojetí konceptů lidskosti, odpovědnosti, lidské důstojnosti a podat přehled dotčených filozofických konceptů.

Kurs bude probíhat v Nijmegenu v Holandsku. Jednacím jazykem je angličtina. Cena kurzu činí 790 euro.

Podrobnosti o kurzu včetně možnosti online registrace naleznete zde.