Ohlédnutí za konferencí „20 let Úmluvy o biomedicíně“ a materiály

Ve čtvrtek 2. listopadu proběhla na půdě AV konference“ 20 let Úmluvy o lidských právech a biomedicíně“. Vystřídala se celá škála řečníků s velmi zajímavými příspěvky. Jsem rád, že došlo k bilancování přínosu Úmluvy  a doufám, že se podobnou akci podaří opět někdy zorganizovat.

Pro ty, kteří se nemohli zúčastnit, přikládám prezentace jednotlivých řečníků v pdf. formátu.

Dolezal T_úmluva o biomedicíně_nezletilí

Dolezal_A_Etické aspekty informovaného souhlasu

Haškovcová_ Od medicíny mlčení

Holcapek_Informovaný souhlas pacienta

Koscik – ochrana prav subjektu vyzkumu 2 listopad 2017

Křepelka_Přínos a meze Úmluvy

Kure_Umluva pohledem bioetiky

Malíř_Legitimita umluvy

Siroka_PGD

Solc_Výzkum kmenových buněk ve světle Úmluvy_prezentace

Sovová_pravo na sebeurceni

Šimáčková_Náhrada újmy na zdraví

Šturma-Úmluva-LP-biomedicína

Ivo Telec – Pluralita v medicíně a standard dobré péče

Vojtisek_Nakladani_s_telem_Umluva