Novela vyhlášky o zdravotnické dokumentaci

By | 16/07/2018

Příští týden (24. 7. 2018) nabyde účinnosti novela vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci (některé části však nabydou účinnosti až 1. 11. 2018). Podle ministerstva zdravotnictví je cílem novely zjednodušení vedení zdravotnické dokumentace, a tedy i snížení administrativní zátěže pro zdravotnické pracovníky při jejím vedení.

Zmínil bych zde jen některé novinky, které novela vyhlášky přinese:

V souvislosti s GDPR poskytovatele jistě potěší výslovné zakotvení, že i kontaktní údaje o pacientovi (zejména telefon a email) jsou obsahem zdravotnické dokumentace. Rovněž z tohoto pohledu dochází ke snížení administrativní zátěže zkrácením některých skartačních lhůt zdravotnické dokumentace, k prodloužení lhůty pro vyřazování zdravotnické dokumentace a zrušení požadavku na zřízení komise pro posouzení potřebnosti zdravotnické dokumentace.

Rovněž dochází k odstranění duplicity u stanovení minimálního rozsahu zdravotnické dokumentace tak, že vyhláška nekopíruje text zákona o zdravotních službách (např. u informovaného souhlasu, negativního reversu či dříve vysloveného přání).

Konečně u ošetřovatelské péče došlo ke zrušení vymezení konkrétních náležitostí zdravotnické dokumentace, napříště se bude obsah zdravotnické dokumentace v této oblasti obecně řídit také charakterem poskytované ošetřovatelské péče.

Text vyhlášky s vyznačenými změnami je dostupný zde: http://www.mzcr.cz/Legislativa/dokumenty/vyhlaska-o-zdravotnicke-dokumentaci_15716_3888_11.html.

Vysvětlení novelizovaných bodů je k dispozici zde: http://www.mzcr.cz/Legislativa/dokumenty/vysvetleni-aktualni-novelizace-vyhlasky-o-zdravotnicke-dokumentaci_15717_3888_11.html.