Zpřesnění výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti

By | 26/07/2018

V návaznosti na zdejší aktualitu ze dne 22. 2. 2018, která se týkala návrhu na zpřesnění výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti v případě poškozeného, který je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání (dostupná zde), bych upozornil na skutečnost, že novela předmětných zákonů byla schválena Poslaneckou sněmovnou a minulý týden také Senátem. V současné době tedy čeká na podpis prezidenta republiky.

V průběhu legislativního procesu však došlo k poněkud významné změně navrhovaného výpočtu, a to na základě poslaneckého pozměňovacího návrhu. Původně spočívalo zpřesnění výpočtu v zakotvení pravidla, že u poškozeného, který je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, se za výdělek po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání považuje výdělek ve výši minimální mzdy platné v den zařazení poškozeného do evidence uchazečů o zaměstnání. Pozměňovací návrh doplnil, že se za výdělek po pracovním úrazu považuje výdělek ve výši minimální mzdy platné v den prvního zařazení poškozeného do evidence uchazečů o zaměstnání.

Důsledek pozměňovacího návrhu je zřejmý – ještě výhodnější postavení poškozeného, jelikož čím nižší bude minimální mzda rozhodná pro výpočet, tím vyšší náhradu poškozený obdrží (za předpokladu zvyšování minimální mzdy a nikoliv jejího snižování).

Cílem pozměňovacího návrhu dle důvodové zprávy je právě zlepšení postavení poškozených a boj proti šedé ekonomice a proti setrvání poškozených na úřadech práce. Proti návrhu se postavilo Ministerstvo práce a sociálních věcí, které je toho názoru, že na změně vydělají poškození, kteří budou v evidenci úřadu práce co nejdéle. Poslanecká sněmovna i Senát však pozměňovací návrh přijaly.

Text novely lze naleznout zde: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=91.