Nová publikace o vztahu lékaře a pacienta

By | 09/11/2012

V nakladatelství Leges vyšla publikace Tomáše Doležala „Vztah lékaře a pacienta z pohledu soukromého práva“. Publikace autora, který se dlouhodobě zabývá problematikou medicínského práva (je i tradičním přispěvatelem na těchto webových stránkách), se zabývá vývojem vztahu mezi lékařem a pacientem nejen v recentní právní úpravě, ale i v širokém historickém kontextu. Kniha nabízí jednak historickou komparaci a genezi vývoje smluvního vztahu mezi lékařem a jeho klienty, jednak pohled na zahraničněprávní úpravy a jednotlivé modely tohoto institutu. Bližší informace lze nalézt na stránkách nakladatele: http://www.leges.cz/vztah-lekare-a-pacienta-z-pohledu-soukromeho-prava.