K čemu má sloužit právo?

By | 05/11/2012

Žijeme ve společnosti, ve které nikomu nepřipadne divné, že se lékařské zákroky provádějí bez zdravotní indikace. Vylepšování lidí je vlastně na denním pořádku. Právo již dávno rezignovalo na snahy spatřovat v zákroku bez indikace protiprávní jednání. Pokud tedy akceptujeme všechny tyto „vymoženosti“ medicíny a využíváme je v běžném životě (např. z touhy po potomstvu -IVF nebo z touhy být přitažlivější – zákroky kosmetické chirurgie), jaké může mít jejich využívání právní konsekvence? A dalo by se uvažovat o „protiprávnosti“ tohoto jednání? Když ponecháme stranou IVF, kde jsou právní konsekvence zjevné, v ostatních případech buď nejsou nebo rozhodně nelze hovořit o potenciální „protiprávnosti“ jednání spočívajícího ve využití určité medicínské služby.
Proto mě udivilo, když jsem objevil článek „Číňan zažaloval manželku kvůli ošklivosti jejich dcery. A vyhrál“, kde podstatou sporu byla zatajená (nezmíněná?) plastická operace a neúprosnost genetického dědictví.

Ačkoliv neznám bližší podrobnosti uvedeného případu, právě zde se nabízí otázka položená v titulu článku: K čemu má sloužit právo?

1 thoughts on “K čemu má sloužit právo?

  1. Pavlína Zímová

    Právo je velice problematickým fenoménem, protože se jedná o vícevýznamový výraz. Existuje o něm celá řada definic, ale ani jedna z nich nemůže dominovat nad ostatními. Právo musí být zkoumáno ve více rovinách (aspektech), a to zejména: v rovině normativní, v rovině sociální, v rovině axiologické, v rovině mocenské, v rovině informační. Právo je ve své podstatě filozofickým i teoretickým problémem. Je kulturní vymožeností lidstva a produktem lidské tvořivosti. Pokud se chceme bavit o právu, pak bychom neměli zapomínat na spravedlnost a morálku. Říká se, že právo má svůj cíl ve spravedlnosti, spravedlnost má svůj počátek v logos a morálka je gramatikou našeho svědomí.

Comments are closed.