Několik aktualit z denního tisku

První aktualitou je rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci protiprávní sterilizace romské ženy, které potvrzuje ustálenou judikaturu NS ve věci promlčování nároku na náhradu nemajetkové újmy v penězích. Ačkoliv je doktrínou tento názor často kritizován, NS nehodlá na své judikatuře nic měnit. Více zde.
http://www.novinky.cz/krimi/285287-zena-prohrala-spor-o-sest-milionu-za-nechtenou-sterilizaci.html

Další zajímavostí je článek o smrti tzv. „tygřího muže“. Zde je nutno si klást otázku, kam až může estetická medicína zajít. Více zde.

A poslední aktualita je z problematické oblasti – jak a kdy umožnit ženě přerušit těhotenství? POdle některých polských politiků nikdy. Více zde.

Za odkazy děkuji Aleně Jedličkové -:)