Zajímavé zjištění slovenského Úřadu pro dohled nad zdravotní péčí o stížnostech na péči gynekologů

ÚDZS: Každý piaty podnet na zlú starostlivosť na gynekológa bol opodstatnený

Bratislava 29. augusta (TASR) – Spomedzi 126 podnetov, ktorými sa ľudia vlani sťažovali na zlé poskytnutie zdravotnej starostlivosti na gynekológov či pôrodníkov, sa po prešetrení Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) ukázalo ako opodstatnených 25. Devätnásť pochybení sa zaznamenalo v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti a šesť v ambulanciách.

V 12 prípadoch sa podnet ukázal ako opodstatnený pre nedostatky v poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Úrad v týchto prípadoch uložil sedem pokút, jedno nápravné opatrenie, v štyroch prípadoch sa ešte nezačalo správne konanie o uložení pokuty. Ďalších 13 opodstatnených podnetov sa týkalo nedostatkov vo vedení zdravotnej dokumentácie. Úrad týmto poskytovateľom buď uložil nápravné opatrenia, alebo prípady postúpil na ďalšie konanie samosprávnemu kraju ako príslušnému orgánu.

Ako poukázal úrad, častým nedostatkom pri opodstatnených podnetoch sú pochybenia v diagnostickom procese, a to najmä nesprávne a nedostatočné vyhodnocovanie kardiotokografických a ultrazvukových vyšetrení. Vo všetkých opodstatnených prípadoch preto boli zo strany úradu uložené sankcie od nápravných opatrení až po maximálnu pokutu 9958 eur.

Úrad analýzu podnetov v odbore gynekológia a pôrodníctvo predloží aj Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti. Rovnako plánuje postupovať aj pri ďalších špecializačných odboroch, ktoré majú najväčšie percentuálne zastúpenie pri opodstatnených podnetoch, aby tak cez odborné spoločnosti napomáhal systémovej a odbornej náprave.

Čerpáno z : tasr zde