Návrh nového doporučení Rady Evropy o anonymním darování oocytů a spermií

Na svém posledním zasedání přijalo Parlamentní shromáždění  Rady Evropy návrh nového doporučení Rady Evropy o anonymním darování oocytů a spermií. Text je k dipozici zde.

Doporučení se pak v rámci anonymních darování zcela zřetelně staví na pozici deanonymizace  – tj. zákazu anonymního darování: „anonymity should be waived for all future gamete donations in Council of Europe member States, and the use of anonymously donated sperm and oocytes should be prohibited.“