Rozhodování o poskytování zdravotní péče na konci života z pohledu civilního práva – pozvánka na workshop

ÚSTAV STÁTU A PRÁVA AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY, v. v. i.

Vás dne 16. května 2019 zve na

WORKSHOP MEDICÍNSKÉHO PRÁVA  A BIOETIKY

na téma: 

Rozhodování o poskytování zdravotní péče na konci života z pohledu civilního práva

 

Anotace: Workshop se bude věnovat problematice zásahů do integrity člověka při poskytování zdravotní péče v závěru života. Cílem je vydefinování toho, co je zásahem do integrity člověka v rámci upuštění od kurativní péče a jaké prostředky poskytuje k řešení těchto situací stávající právní úprava.

 

 

 

Program workshopu

 

14.15 – 14.30   registrace

 

1.       Rozhodování na konci života – etické a medicínské aspekty  (J. Kuře, A. Houska)

2.       Právní úprava a její limity (A. Doležal, I. Smrž)

3.       Co je zásahem do integrity člověka? (T. Doležal)

4.       Upuštění od další léčby a integrita člověka (P. Šustek)

5.       Etické aspekty chápání zásahu do integrity člověka (A. Doležal)

6.       Zásahy do integrity a problematika soudního přivolení (T. Holčapek)

7.        Zhodnocení stávající právní úpravy a návrhy de lege ferenda

 

 

18.00 – Předpokládaný závěr

 

 

 

 

 

Závazné přihlášky zasílejte e-mailem na:  akce@ilaw.cas.cz

Počet míst je omezen! Maximální počet účastníků je stanoven na 20.

 

Workshop  se uskuteční v zasedací místnosti v 7. patře Ústavu státu a práva Akademie Věd ČR, v.v.i., Národní 18, Praha 1.