Ústavní soud rozhodl v mediálně známé věci týkající se satisfakce za okamžitý převoz novorozence do nemocnice bez souhlasu rodičů

By | 17/04/2019

Koncem března letošního roku Ústavní soud odmítnul ústavní stížnost Zdravotnické záchranné služby JMK brojící proti rozhodnutí obecných soudů v mediálně známé věci týkající se omluvy a finanční satisfakce za okamžitý převoz zdravého novorozence do nemocnice bez souhlasu rodičů, které záchranné službě uložily povinnost zaslat matce omluvný dopis a současně jí i dítěti zaplatit částku ve výši 50 000 Kč.

Ústavní soud dospěl k závěru, že ústavní stížnost je zjevně neopodstatněná a z tohoto důvodu ji odmítnul.

Závěrem Ústavní soud nicméně zdůraznil, že jeho názory uvedené v tomto rozhodnutí nelze paušálně vykládat tak, že je pro lékaře vhodnější v případě ohrožení  života  a  zdraví  dítěte  nezasahovat,  aby  se  lékař  nebo  jeho  zaměstnavatel vyhnul odpovědnosti za případný neoprávněný zásah. Ústavní soud zakončil, že je třeba ke každému případu přistupovat individuálně s ohledem na skutkové okolnosti daného konkrétního případu: „Takový výklad nelze v žádném případě  akceptovat  a předmětná kauza,  probíhající  již  od  roku  2010,  svědčí  právě o náročnosti posuzování daných otázek a o nutnosti individuálního přístupu.“

Rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 3783/18 je dostupné zde: https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2019/I._US_3783_18_an.pdf.