Kdy je eutanázie přípustná?

By | 05/06/2019

V kontextu navrhované úpravy eutanázie v Česku je nutno se zamyslet i nad některými velmi problematickými případy. Jedním z těchto případů je aktuálně případ 17 -ti leté holandské dívky. Ta se rozhodla podstoupit eutanázii, protože byla v mládí znásilněna a trpěla postraumatickou stresovou poruchou, depresí a anorexií.  

Návrh sice zatím počítá s možností eutanázie až od 18 let, ale diskuze by měla být vedena i o jiných případech a podmínkách eutanázie.

Celkově se domnívám, že zákonu o eutanázii by měla předcházet širší celospolečenská diskuze, nikoliv rovnou přijetí zákona.   

 

1 thoughts on “Kdy je eutanázie přípustná?

Comments are closed.