Vyjádření německé etické komise k zásahům do zárodečné linie

By | 06/06/2019

Německá etická komise vydala v květnu stanovisko k zásahům do zárodečné linie.  Ve svém obsáhlém stanovisku přezkoumává možnosti zásahů do zárodečné linie. Nutno podotknout, že je principiálně nevylučuje, ale v současné době je vzhledem k nepředvídatelným rizikům považuje za eticky nepřijatelné. 

Stanovisko je k dipozici zde

Napsat komentář