Jak hromadně testovat na koronavirus

Je mi potěšením Vám představit příspěvek od kolegyně Heleny Krejčíkové z jejích zkušeností se zvládáním pandemie v Dánsku.

 

Jak hromadně testovat na koronavirus

 

Helena Krejčíková, Centrum zdravotnického práva PF UK, Praha

 

Hromadné (plošné) testování na koronavirus představuje nepochybně velkou výzvu; v České republice se jeho spuštění neobešlo bez komplikací. V této souvislosti se nabízí otázka, jak jinak je možno testování pojmout, aby bylo dostupné, efektivní a přitom nezvyšovalo nepřiměřeně riziko další nákazy. Dánské řešení, založené na již velmi dobře zvládnuté elektronizaci zdravotnictví, představuje dle mého názoru minimálně zajímavou inspiraci.

 

Na konci února 2020 byl v Dánsku na koronavirus pozitivně testován první pacient. Zhruba od poloviny března byla postupně přijímána opatření omezující přeshraniční pobyt, shromažďování ad. (nikoliv však omezující pohyb na veřejnosti bez ochranné roušky –  nošení roušek nebylo a není v Dánsku povinné a ani obvyklé). Jako základní pravidlo platilo, že pacienti vykazující nezávažné symptomy zůstávali doma a případně svůj stav telefonicky konzultovali s (praktickými) lékaři, a testovali se jen ti, jejichž zdravotní stav vyžadoval hospitalizaci. Postupně přibývala testovací místa a testovací kapacity a ke dni 24.4.2020 bylo podle informací DR.dk (státní Dánské rádio a televize) v Dánsku – s cca 5,8 milionů obyvatel – testováno více než 125.000 lidí.

 

V současné době to, jak je nastaveno testování na koronavirus, vyplývá z celkového fungování dánského zdravotnického systému, kde má zcela zásadní roli pacientův praktický lékař. Bez jeho doporučení není v zásadě možné vyhledat specialistu (ledaže by se jednalo o neodkladnou péči, pro niž je nutno volat si 112, či akutní péči potřebnou mimo ordinační hodiny praktického lékaře, i v takovém případě je ale nejprve nutno telefonicky kontaktovat příslušného lékaře pohotovosti, a až poté se vydat do nemocnice), resp. není možné služby specialisty čerpat z prostředků státního zdravotního pojištění.

 

V případě, že nehospitalizovaný pacient v Dánsku vykazuje symptomy nákazy a chce se nechat otestovat, obrátí se (opět telefonicky) na svého praktického lékaře, mimo ordinační hodiny pak na lékaře pohotovosti. Ten zváží, zda je testování v případě pacienta indikováno, a v elektronickém systému umožní pacientovi objednat se k testování. Pacient, který má tzv. elektronický podpis (tzv. NemID – jež slouží jako přístupové heslo pro veškerou komunikaci s veřejnou správou, poskytovateli zdravotních služeb atd.), se pak přihlásí na webových stránkách https://coronaprover.dk/Account/NemIdLogin?RequestPath=%2F do speciální aplikace, kde si sám zvolí termín testu (testuje se denně, zpravidla v rozmezí 8.00 – 15.00, v pětiminutových intervalech). Ve výjimečných případech, kdy pacient nemá NemID, je možno se na testování objednat i telefonicky, vždy však na základě předchozího schválení lékařem.

Nyní není možno se na test objednat jako samoplátce. V tomto okamžiku mi není ani známo, zda je možno test podstoupit i bez medicínské indikace, kupř. z důvodu, že pro vycestování do České republiky je nutno se prokázat negativním testem. Na druhou stranu, kontrola ze strany lékaře, zda skutečně existuje medicínská indikace pro testování pacienta, je vskutku jen formální.

 

Na zvolený čas pacient přijede do testovacího místa, tzv. testovacího stanu, a systémem drive-through, tj. aniž by vystoupil z auta, je mu odebrán stěr z dutiny ústní.

Pacient se prokazuje toliko kartičkou zdravotního pojištění (tzv. žlutou kartičkou, jde-li o dánského pojištěnce, případně kartičkou evropského pojištěnce) nebo jakýmkoliv průkazem totožnosti. Doporučení lékaře v papírové formě se (z logiky věci, neboť nic takového lékař ani nevystavuje) nevyžaduje. Pacient nepodepisuje žádný informovaný souhlas s odběrem. Celý odběr díky minimální administrativě trvá skutečně necelých 5 minut, jak je plánováno. Odběr je hrazen ze státního zdravotního pojištění.

 

Výsledky testu budou vloženy do pacientovy elektronické karty do 48 hod. po odběru. Dle DR.dk se avizuje možnost testovat ve stanech, kterých je momentálně 16 a za jejichž provoz je odpovědný region (kraj), až 20.000 pacientů denně.