Problematika ochrany osobních údajů v rámci sledování osob při boji s koronavirem

V České republice se používá tzv. chytrá karanténa k tomu, aby pomocí dat z mobilních telefonů, karet, atp. byl vysledován pohyb osob s pozitivním testem na COVID -19 a aby byly  vyhledány osoby, s nimiž byl nakažený v kontaktu. Obdobné systémy se používají i jinde v Evropě. Přístup k osobním údajům ale budí řadu etických a právních otázek.

V rovině etické je možno poukázat na zajímavý dokument švýcarské etické komise – Contact Tracing als Instrument der Pandemiebekämpfung. Zentrale Gesichtspunkte aus der Perspektive der Ethik

V rovině právní je pak možno odkázat na společné stanovisko několika komisařů Rady Evropy, které varuje před nežádoucími důsledky sledování lidí pomocí mobilních aplikací – COVID-19 tracing apps: side effects on personal data protection should be avoided