Filosofický časopis a bioetika

By | 22/01/2015

Aktuální číslo Filosofického časopisu, editované Tomášem Hříbkem z Filosofického ústavu AV ČR a Davidem Černým z Ústavu státu a práva, se celé zaměřuje na vybrané problémy současné bioetiky.

David Černý (Personální identita a potraty) se věnuje problému personální identity (psychologická kritéria persistence a animalismus) a jejich dopadu do diskuse o morální přípustnosti potratů.

Peter Sýkora (Kľúčová úloha metafyzických pojmov a koncepcií v bioetických argumentoch týkajúcich sa výskumu ľudských embryonálnich buniek) kriticky hodnotí argumenty P. Voleka a autorského týmu Doležal-Černý-Doležal ohledně morálního statusu raného lidského embrya.

Jakub Jirsa (Pojem osoby v diskusi o etice potratů) se zaměřuje na chápání pojmu „osoby“ v současné bioetické diskusi a kritizuje myšlenkové postupy klíčových postav této debaty.

Tomáš Hříbek (Etika lidského vylepšování a liberální eugenika) pojednává o třech hlavních přístupech k etice lidského enhancementu: biokonzervatismu, bioradikalismu a bioliberalismu.

Kamila Pacovská (Etický význam lidství. Obrana druhismu v díle B. A. O. Williamse a C. Diamondové) se věnuje známému Singerovu argumentu proti speciesismu a obraně etického významu příslušnosti k lidskému druhu.

Adam Doležal (Kritická analýza autonomie v bioetice) se pokouší ukázat meze platnosti principu autonomie a představit paternalistické a neopaternalistické přístupy v medicíně.

Josef Kuře (Koncept autonomie v medicíně. K teorii informovaného souhlasu a jeho aplikaci v českém zdravotnictví) vychází z účasti lidského subjektu v biomedicínském výzkumu a ukazuje cestu od první zásady formulované v Belmont Report ke konceptu autonomie v medicíně vyjádřené informovaným souhlasem. Od použití informovaného souhlasu v experimentální medicíně postupuje k jeho aplikaci v klinické praxi.