Plíživý návrat paternalismu

Včera byl zveřejněn nový návrh Ministerstva zdravotnictví, který má občany už od příštího roku chránit před návykovými látkami (blíže tady). Nejen že tento návrh je v řadě případů  z hlediska právního velmi zvláštně konstruován  (např. odpovědnost provozovatelů restaurací za přítomnost nezletilých osob pod vlivem alkoholu), ale budí i další rozpaky. V mnoha článcích bylo v nedávné době poukazováno na skutečnost, že stát se hodlá o dobro svých občanů postarat za každou cenu. V případě přístupu ke zdraví se ovšem dostáváme do jakési schizofrenní situace, kdy MZ v jedné části zaujímá ryze paternalistický přístup (viz poslední návrhy) a na druhé straně propaguje autonomní rozhodování pacienta (viz zákon o zdravotních službách), které může vést až k fatálním důsledkům. Současně v rámci systému    veřejného zdravotního pojištění stát  nijak nepostihuje autonomní rozhodnutí pacientů, která se zcela zjevně promítají do jejich zdravotního stavu (např. nadměrná konzumace alkoholu, jízda bez helmy, atp.).

Na jedné straně tedy stojí přehnaný zájem státu o zdraví člověka, na straně druhé se projevuje  nezájem státu, který ve svém důsledku stojí peníze z veřejného zdravotního pojištění.

Za současné situace by tedy bylo vlastně nejlepší postupovat konsekventně a navržený přístup MZ uplatnit ve všech oblastech  – tj. nechat paternalismus uplatnit i v ostatních oblastech poskytování zdravotní péče a „zdraví a dobro“ občanů zajistit direktivně.