V Thajsku zřejmě právně uznají třetí pohlaví

By | 19/01/2015

Thajská Ústava zřejmě bude obsahovat nové ustanovení, které bude právně legitimizovat i tzv. třetí pohlaví (gender). http://www.reuters.com/article/2015/01/15/us-thailand-politics-idUSKBN0KO0SC20150115?feedType=RSS&feedName=lifestyleMolt

Důvodem k návrhu změny ústavy je zejména snaha po rovnosti před zákonem a garancí práva na vlastní sexuální identitu pro všechny občany. Navrhovatelem je skupina výbor ustanovený pro vypracování návrhu nové Ústavy, který se skládá z členů vládnoucí junty. V návrhu je explicitně uvedeno, že „nejsou jen muži a ženy“, a že je třeba uznat všechna lidská pohlaví. Návrh je v současné době předložen Národní radě reforem a v brzké budoucnosti by mohl být schválen. Otázka zní, jakým způsobem bude návrh vypracován, zda se změna bude týkat pouze osob, kteří se již narodily s nejednoznačnými pohlavními znaky jako hermafroditi, či zda bude mít širší záběr a jejím cílem bude rozšířit oblast v současné době legislativně chápaných kategorií o třetí pohlaví na základě vlastního výběru člověka.