ESLP konstatoval, že neexistuje právo na asistovanou sebevraždu

Ačkoliv je už to delší dobu, co ESLP vydal rozhodnutí, že neexistuje právo na státem asistovanou sebevraždu , v našem tisku tomu nebyla věnována patřičná pozornost.

Jsem přesvědčen, že toto rozhodnutí je podstatné nejen z hlediska právního  – a tedy interpretace Úmluvy ve světle jejích hodnotových východisek, ale i z hlediska etického.

V zásadě toto rozhodnutí navazuje na předchozí rozhodnutí ESLP a pokračuje v odmítání přiznání protikladu práva na život – tj. práva na smrt. Toto rozhodnutí je o to zajímavější, že žaloba je postavena na odmítavých rozhodnutích  švýcarských soudů – tj. vychází z právního řádu země, kde je právní úprava euthanasie zakotvena a euthanasie dovolena.