Elektronické recepty v roce 2018 – návrh legislativního zakotvení odkladu správního trestání za vystavování listinných receptů

By | 09/02/2018

V návaznosti na poslední zde uvedenou aktualitu týkající se elektronických receptů považuji za vhodné zmínit, že Poslanecká sněmovna ve třetím čtení schválila novelu zákona o léčivech, který počínaje 1. lednem letošního roku zavedl povinnost vystavovat recepty v elektronické podobě.

Novela si klade za cíl odložit správní trestání za vystavování listinných receptů, a to o jeden rok. Rovněž v případě, že již bylo zahájeno správní řízení o tomto přestupku, se navrhuje ex lege jeho zastavení. Tento postup navrhl sám ministr zdravotnictví, a to v návaznosti na garanci, že za případné vystavování listinných receptů nebudou lékaři po celý rok 2018 sankcionováni.

Senát by se měl k této věci vyjádřit příští týden (15. 2. 2018).

Závěrem si však opět dovolím uvést, že je dle mého názoru vhodnější napravit nedostatky při zavádění elektronických receptů odkladem účinnosti jejich zavedení a nikoliv absencí správního trestání po určitou dobu. Z hlediska legislativně-technického je však předmětná novela velmi zajímavá.

Více informací zde: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=5.