Metodika implementace GDPR v ambulantní sféře

Dne 29. 1. 2018 zveřejnilo Ministerstvo zdravotnictví dokument Metodika implementace GDPR v ambulantní sféře.

Dokument je chápán jako pomůcka ambulantním lékařům při implementaci požadavků Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Jde samozřejmě o dobrý počin, byť lze pochybovat o tom, že by běžný lékař tento dokument celý přečetl a navíc podle něj něco upravoval v běhu ordinace.

Určitě je tam také řada sporných bodů – např. tvrzení, že ambulantní pracoviště nemusí provádět analýzu rizik ve vztahu k vedení zdravotnické dokumentace, že pro ambulantní sféru není nikdy potřeba pověřence nebo ve FAQ vymezení některých právních důvodů zpracování, ale tyto věci zřejmě musí ještě projít určitou diskusí a vývojem.

gdpr_AMBUL_20180129_metodika_implementace_ambulantni_sfera