Dolní komora belgického parlamentu schválila návrh zákona umožňující euthanasii pro děti

By | 13/02/2014

A zase euthanasie – tentokrát k aktuálnímu tématu. Dolní komora belgického parlamentu (poslanecká sněmovna) schválila dnes 13.2.2014 návrh zákona umožňující euthanasii pro děti bez ohledu na jejich věkovou hranici.  (viz http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-26181615) Nyní tak stačí pouze podpis belgického panovníka a formální dokončení legislativního procesu a následně se tato právní úprava stane součástí belgického právního řádu.

To, že tento institut byl schválen oběma komorami Parlamentu není v belgickém právním prostředí větší překvapení, přesto zůstává značně kontroverzní. Byť je v úpravě výslovně uvedeno, že osoby mladší 18 let  musí chápat své rozhodnutí a rozumět významu vlastního úkonu euthanasie, což je garantováno posudkem psychologa, jeví se jako problematické, zda jsou schopny autonomního rozhodování v takto složité věci.

Podmínky jsou omezeny také tím, že souhlas musí být dán rodiči dítěte a medicínským týmem, včetně již zmiňovaného odborníka z psychologie. Situace dětí musí být  zdravotně bezvýchodná a spojena s nesnesitelným tělesným utrpením, které v předvídatelné budoucnosti povede k smrti. Jak již bylo uvedeno v mnoha předchozích příspěvcích na těchto stránkách, morální hodnocení takovéhoto právního předpisu je dosti ambivalentní podle teoretických východisek zastávaných autory.

 

1 thoughts on “Dolní komora belgického parlamentu schválila návrh zákona umožňující euthanasii pro děti

Comments are closed.