Dolní komora belgického parlamentu schválila návrh zákona umožňující euthanasii pro děti

By | 13/02/2014

A zase euthanasie – tentokrát k aktuálnímu tématu. Dolní komora belgického parlamentu (poslanecká sněmovna) schválila dnes 13.2.2014 návrh zákona umožňující euthanasii pro děti bez ohledu na jejich věkovou hranici.  (viz http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-26181615) Nyní tak stačí pouze podpis belgického panovníka a formální dokončení legislativního procesu a následně se tato právní úprava stane součástí belgického právního řádu.

To, že tento institut byl schválen oběma komorami Parlamentu není v belgickém právním prostředí větší překvapení, přesto zůstává značně kontroverzní. Byť je v úpravě výslovně uvedeno, že osoby mladší 18 let  musí chápat své rozhodnutí a rozumět významu vlastního úkonu euthanasie, což je garantováno posudkem psychologa, jeví se jako problematické, zda jsou schopny autonomního rozhodování v takto složité věci.

Podmínky jsou omezeny také tím, že souhlas musí být dán rodiči dítěte a medicínským týmem, včetně již zmiňovaného odborníka z psychologie. Situace dětí musí být  zdravotně bezvýchodná a spojena s nesnesitelným tělesným utrpením, které v předvídatelné budoucnosti povede k smrti. Jak již bylo uvedeno v mnoha předchozích příspěvcích na těchto stránkách, morální hodnocení takovéhoto právního předpisu je dosti ambivalentní podle teoretických východisek zastávaných autory.

 

One thought on “Dolní komora belgického parlamentu schválila návrh zákona umožňující euthanasii pro děti

Comments are closed.