Další soudní rozhodnutí ve sporech o úhradě zdravotních služeb

Relativně nedávno se mi dostalo do ruky soudní rozhodnutí, které rozšiřuje paletu rozhodnutí správních soudů ve věci posuzování hrazení zdravotních služeb ve výjimečných případech podle § 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění. Je to rozhodnutí, které se primárně nedotýká § 16, ale řeší problematiku indikačních kritérií a hrazení péče a vlastně vůbec problematiku odlišení úhradového standardu a odborného standardu.  Řada věcí je v rozhodnutí problematická, ale zcela jistě přináší rozhodnutí nové podněty do diskuse.

 

Rozhodnutí je k dipozici zde

14Ad_7_2019_19