Transplantační etika

By | 03/11/2013

VeatchTransplantační etika je stále důležitější součástí současné lékařské etiky. Publikace známého bioetika Roberta M. Veatche Transplantation Ethics přináší souhrn všech důležitých problémů na poli transplantační etiky. Autor se podrobně věnuje analýze kritérií lidské smrti, ukazuje na problematičnost zavedených koncepcí a přináší vlastní alternativní návrhy. Dále pojednává o získávání orgánů, nevyhýbá se ani otázce dárců s nebijícím srdcem a postižených novorozenců či problému dárců s HIV a xenotransplantacím. Třetí část monografie je věnována otázce alokace orgánů.

Publikace je velmi zdařilá a představuje důležitý zdroj informací o diskusích na poli transplantační etiky.

Veatch, R. M., Transplantation Ethics, Georgetown University Press, Washington D.C. 2000.