Author Archives: Ivo Smrž

Vyrovnání újmy prospěchem v judikatuře Nejvyššího soudu – rozsudek 25 Cdo 3053/2021

By | 09/01/2024

V loňském roce zveřejnil Nejvyšší soud případ, který se věcně týkal problematiky vyrovnání újmy prospěchem, a to v rozsudku sp. zn. 25 Cdo 3053/2021. Dovolací se stala otázka významu absence dávek nemocenského pojištění poškozeného při stanovení náhrady za ztrátu na jeho výdělku po dobu pracovní neschopnosti za situace, kdy si poškozený neplatil nemocenské pojištění. Připomeňme v této souvislosti… Celý text »

Pozvánka na přednášku: Bodies on Display: Art, Anatomy, Education, and Ethics from Hogarth to ‘Body Worlds’.

By | 11/12/2023

Dovoluji si upozornit na přednášku z cyklu Collegium historiae artium na téma Bodies on Display: Art, Anatomy, Education, and Ethics from Hogarth to ‘Body Worlds’. Přednášku přednese Andrew Graciano (University of South Carolina). Přednáška se bude konat 13. prosince 2023 v 16:30 hod. v Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, Praha 1. Více informací… Celý text »

Okruh osob oprávněných k náhradě nákladů na výživu pozůstalých podle § 2966 občanského zákoníku – rozhodnutí NS

By | 28/11/2023

Na říjnovém jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu byla schválena právní věta k rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 3144/2021, které se zabývalo problematikou vymezení okruhu osob oprávněných k náhradě nákladů na výživu podle obou odstavců ustanovení § 2966 občanského zákoníku. Skutkové okolnosti případu byly následující: Dne 16. 12. 2016 při dopravní nehodě… Celý text »

Upozornění na konání konference: DIGITÁLNÍ MEDICÍNA (NEJEN) PRO PACIENTY

By | 16/11/2023

Dovoluji si upozornit na konání pracovní konference na téma: Digitální medicína (nejen) pro pacienty. Konference se bude konat 30. listopadu 2023 v budově Akademie věd ČR (Národní 3, Praha), a to pod záštitou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Akce je zařazena do akcí v rámci SYRI – Národního institutu pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových… Celý text »

Povinnost škůdce hradit náklady na výživu za osobu ve vegetativním stavu – dogmaticky korektní nález ÚS?

By | 06/10/2023

V poměrně nedávné době projednával Ústavní soud případ (sp. zn. III. ÚS 39/22), v němž se zjednodušeně stěžovatelka domáhala po škůdci náhrady nákladů na výživu, a to za svoji matku, která byla v rozhodné době ve vegetativním stavu. Skutkové okolnosti případu byly následující: Dne 14. 1. 2019 došlo k dopravní nehodě, při níž byla matka stěžovatelky smrtelně zraněna… Celý text »