Author Archives: Ivo Smrž

NSS opětovně vyložil některé podmínky aplikace § 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění

By | 26/12/2019

Těsně před Vánoci se Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku sp. zn. 4 Ads 394/2019-105 vyjádřil k některým podmínkám, za nichž lze aplikovat ustanovení § 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění (ZVZP). Jde o ustanovení, které zakládá pacientům právo na úhradu jinak nehrazených zdravotních služeb: „(1) Příslušná zdravotní pojišťovna hradí ve výjimečných případech zdravotní služby jinak… Read More »

ÚS přiznal nárok na úroky z prodlení z náhrady nemajetkové újmy sekundárních obětí

By | 20/12/2019

Včerejšího dne (19. 12. 2019) zveřejnil Ústavní soud nález pod sp. zn. II. ÚS 2149/17 ze dne 10. prosince 2019, v němž se zabýval otázkou přiznání úroků z prodlení z náhrady nemajetkové újmy u sekundárních obětí ještě podle ustanovení § 13 odst. 2 občanského zákoníku z roku 1964. Současně se ale vyjádřil i k dopadům svého rozhodnutí na právní úpravu… Read More »

Nejvyšší soud se vyjádřil k náhradě nemajetkové újmy dle § 2959 OZ (věc FN Plzeň)

By | 10/12/2019

V říjnu letošního roku rozhodl Nejvyšší soud pod sp. zn. 25 Cdo 4518/2018 v mediálně známé věci týkající se pochybení lékařek Fakultní nemocnice Plzeň, a to především o náhradě nemajetkové újmy sekundárních obětí dle ustanovení § 2959 OZ. Připomenu, že pochybení se dopustily dvě lékařky, jedna začátečnice a druhá atestovaná. Obě byly shledány odpovědnými v trestním řízení… Read More »

Nejvyšší soud se vyjádřil k aplikaci ustanovení § 2971 občanského zákoníku

By | 25/11/2019

V aktuálním rozhodnutí sp. zn. 25 Cdo 972/2018 ze dne 28. 3. 2019 se Nevyšší soud zabýval podmínkami aplikace ustanovení § 2971 občanského zákoníku, které zakládá povinnost k náhradě nemajetkové újmy za zvláštních okolností. Skutkově šlo o věc, v níž pes žalované utekl nezajištěnou brankou ze zahrady a pokousal psa žalobce. Žalobce v této souvislosti… Read More »

Rozhodnutí NS k výši náhrady za poskytování osobní péče rodinným příslušníkem osobě poškozené na zdraví

By | 26/10/2019

V recentním rozsudku sp. zn. 25 Cdo 6061/2016 ze dne 31. 10. 2018 řešil Nejvyšší soud otázku konkrétní výše náhrady za poskytování zjištěného množství osobní péče rodinnými příslušníky o nesoběstačnou osobu poškozenou na zdraví, a to v rozsahu převyšujícím míru lidské a rodinné solidarity. Současně se dotkl i problematiky vyrovnání újmy prospěchem (compensatio lucri cum damno), a… Read More »

Upozornění na konání mezinárodní konference: Veřejný zájem v právu

By | 08/10/2019

Dovolil bych si upozornit, že Centrum právní komparatistiky PF UK pořádá ve spolupráci s katedrou ústavního a správního práva Vídeňské univerzity mezinárodní konferenci na téma: Veřejný zájem v právu. Konference se koná ve dnech 17. – 18. října 2019, a to v budově PF UK (nám. Curieových 7, Praha 1). Z oblasti zdravotnického práva lze například vypíchnout příspěvek… Read More »

Upozornění na novinky Centra právní komparatistiky PF UK

By | 07/10/2019

Dovoluji si upozornit, že Centrum právní komparatistiky PF UK vydalo newsletter 2/2019, v němž lze naleznout akce pořádané tímto Centrem. Z akcí bych vypíchl přednášku prof. Luboše Tichého na téma: Výše (rozsah) imateriální škody. Newsletter je k dispozici zde: http://komparatistika.cz/cs/newsletter-201910/. Doporučit na Facebook Tweet about it Vytisknout Uložit do oblíbených Poslat mailem

Další rozhodnutí NS k otázce dědění nároku na náhradu nemajetkové újmy při ublížení na zdraví či usmrcení

By | 03/10/2019

Pod číslem 50/2019 bylo publikováno rozhodnutí Nejvyššího soudu zabývající se opět problematikou dědění nároku na náhradu nemajetkové újmy při ublížení na zdraví či usmrcení, konkrétně nároku na náhradu za duševní útrapy spojené s usmrcením osoby blízké dle ustanovení § 2959 občanského zákoníku 89/2012 Sb. Spisová značka tohoto rozhodnutí je 25 Cdo 293/2018. Problematika přechodu práva na… Read More »