Author Archives: Ivo Smrž

Nejvyšší soud se zabýval některými podmínkami promlčení nároku podle § 2959 OZ ve vztahu k nezletilým poškozeným

By | 25/07/2022

V nedávném rozsudku sp. zn. 25 Cdo 1887/2021 ze dne 17. 2. 2022 se Nejvyšší soud zabýval některými podmínkami, za nichž se promlčí nárok sekundárních obětí podle ustanovení § 2959 občanského zákoníku, jde-li o nezletilé poškozené. Skutkově šlo o případ, v němž otec nezletilých žalobců (poškozených) utrpěl poškození mozku, v důsledku čehož nebyl schopen se o sebe sám… Celý text »

Nález ÚS: vadně vedená zdravotnická dokumentace a přípustnost obrácení důkazního břemene

By | 19/07/2022

Počátkem července letošního roku zveřejnil Ústavní soud nález sp. zn. I. ÚS 1785/21, v němž byla řešena problematika nesprávně vedené zdravotnické dokumentace a přípustnosti obrácení důkazního břemene v této souvislosti. Ústavní soud zde navázal a potvrdil svoji předchozí rozhodovací praxi (nález sp. zn. IV. ÚS 14/17) o přípustnosti obrácení důkazního břemene (viz rovněž aktualita zde): „29. Z… Celý text »

NS opětovně řešil problematiku stanovení výše náhrady za péči o nesoběstačného poškozeného poskytovanou rodinnými příslušníky

By | 24/05/2022

Nejvyšší soud v rozhodnutí sp. zn. 31 Cdo 1904/2021 opětovně řešil problematiku stanovení výše náhrady za péči o nesoběstačného poškozeného poskytovanou rodinnými příslušníky nad rámec běžné rodinné spolupráce a solidarity. Důležité je zmínit, že Nejvyšší soud v rozhodnutí vyšel z nálezu Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 664/19, kterým Ústavní soud odmítl určit výše náhrady za péči o… Celý text »

Pozvánka na workshop na téma: Problematika zohlednění prospěchu poškozeného při náhradě újmy způsobené ublížením na zdraví – compensatio lucri cum damno

By | 24/05/2022

Dovoluji si Vás pozvat na workshop na téma: Problematika zohlednění prospěchu poškozeného při náhradě újmy způsobené ublížením na zdraví – compensatio lucri cum damno Workshop se bude konat ve středu 15. června 2022 od 10:00 hodin v zasedací místnosti v 7. patře Ústavu státu a práva Akademie věd ČR, v.v.i., Národní 18, Praha 1. Současně… Celý text »

Záznam z konference Czech digital medicine summit 2022

By | 13/05/2022

Dovoluji si upozornit na možnost shlédnutí záznamu z prvního ročníku konference Czech digital medicine summit 2022, která se konala 11. 4. 2022 v Kongresovém sále IKEM. V rámci konference mj. vystoupil doc. Petr Šustek s přednáškou na téma: Legislativní ukotvení digitální medicíny – je čas na změnu? Webová stránka se záznamem z konference je dostupná zde. 

Ústavní soud posuzoval návrh senátorů na zrušení vybraných ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění

By | 05/05/2022

V úterý 3. 5. byl Ústavním soudem zveřejněn nález, v rámci kterého byl posuzován návrh skupiny senátorů na zrušení vybraných ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Ústavní soud návrh senátorů zamítl, přičemž shrnutí odůvodnění, včetně samotného nálezu, je dostupné zde. Na tomto místě bych nicméně vypíchnul alespoň následující část odůvodnění nálezu, které byla rovněž… Celý text »

Vybraná rozhodnutí a jejich právní věty z dubnového zasedání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu

By | 29/04/2022

Dne 13. dubna 2022 se konalo jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, které mj. schválilo následující právní věty příslušných soudních rozhodnutí: 1) Právní věta rozsudku NS 21 Cdo 1096/2021 ze dne 26. 8. 2021: „Lékařský posudek vydaný poskytovatelem pracovnělékařských služeb a rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, nelze ani za právní úpravy… Celý text »