Author Archives: Ivo Smrž

Odpovědnost lékařů začátečníků

By | 19.11.2017

Velmi zajímavou, avšak dovolím si tvrdit, že v České republice upozaděnou problematikou, je odpovědnost lékařů začátečníků za újmu na zdraví způsobenou pacientům. Na aktuálnosti toto téma nabylo v současné době (nejen) kvůli mediálně velmi známé kauze dvou lékařek, jedné začátečnice a druhé atestované. Obě lékařky byly shledány odpovědnými v trestním řízení za smrt pacienta, kdy lékařka začátečnice správně… Read More »

Nejvyšší soud potvrdil svůj právní názor týkající se odpovědnosti za újmu na zdraví při nedostatečném poučení pacienta o rizicích spojených s lékařským zákrokem

By | 3.11.2017

Na těchto stránkách již bylo poukázáno na významný rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 1381/2013 v oblasti odpovědnosti za újmu na zdraví v případě nedostatečného poučení pacienta o možných rizicích lékařského zákroku, i když byl zákrok poskytnut lege artis. Nejvyšší soud však tento případ posuzoval opětovně, přičemž setrval na svém původním právním názoru, a to nově… Read More »

Upozornění na konferenci České lékařské komory týkající se informovaného souhlasu

By | 19.10.2017

Dne 7. 12. 2017 se bude konat konference České lékařské komory s názvem: INFORMOVANÝ SOUHLAS V KLINICKÉ PRAXI: etické, právní, klinické a psychologické souvislosti. Místem konání je Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 945/33, 190 00 Praha 9 – Vysočany. Více informacích je dostupných zde: www.lkcr.cz. Doporučit na Facebook Tweet about it Vytisknout Uložit do oblíbených Poslat… Read More »

Návrh na zjednodušení zajištění provádění servisu zdravotnických prostředků

By | 5.10.2017

Minulý měsíc Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, která si klade za cíl zjednodušit poskytovatelům zdravotních služeb zajištění provádění servisu zdravotnických prostředků, jelikož, jak poukazuje důvodová zpráva, je současná právní úprava svazující, neboť servis může provádět pouze zástupce subjektu, který dané zdravotnické prostředky poskytovateli zdravotních služeb dodává. Podle tvůrců novely… Read More »

Upozornění na přednášku pořádanou CPK na téma: Specifické regresní nároky – samostatná právní kategorie?

By | 5.10.2017

Dne 12. 10. 2017 se v 17.30 hod. v místnosti 401 uskuteční na půdě PF UK v rámci pravidelných přednášek Centra právní komparatistiky přednáška na téma: Specifické regresní nároky – samostatná právní kategorie? Přednášku povede Robert Magnus z Univerzity Heidelberg. Anotace přednášky včetně dalších informací je dostupná zde: http://komparatistika.cz/cs/events/event/specificke-regresni-naroky-samostatna-pravni-kategorie. Doporučit na Facebook Tweet about it Vytisknout Uložit… Read More »

Vývoj české legislativy v oblasti zdravotnictví

By | 31.8.2017

V měsíci srpnu opět došlo k významnému posunu legislativního procesu u několika zákonů týkajících se zdravotnictví, a to v horní komoře Parlamentu. Nejprve lze uvést, že dne 16. 8. 2017 Senát schválil návrh novely zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, jehož cílem je navýšit platby pojistného na veřejné zdravotní pojištění za státní pojištěnce, a to na roky… Read More »

Ústavní soud opětovně posuzoval promlčení nároků na mimořádné zvýšení odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění podle § 7 odst. 3 odškodňovací vyhlášky

By | 17.8.2017

Předchozí aktuality (dostupné zde: https://zdravotnickepravo.info/rozhodnuti-nejvyssiho-soudu-tykajici-se-bolesti-jako-trvaleho-nasledku-poskozeni-zdravi/ a zde: https://zdravotnickepravo.info/ustavni-soud-zrusil-rozhodnuti-nejvyssiho-soudu-tykajici-se-bolesti-jako-trvaleho-nasledku-poskozeni-zdravi/) pojednávaly o rozhodnutích Nejvyššího i Ústavního soudu týkajících se promlčení nároků na mimořádné zvýšení odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění podle § 7 odst. 3 odškodňovací vyhlášky (zrušené k 1. 1. 2014). Ústavní soud v recentním nálezu I. ÚS 1346/16 zopakoval svůj názor, že:  „Nárok poškozeného na mimořádné zvýšení… Read More »