Author Archives: Ivo Smrž

Okruh osob oprávněných k náhradě nákladů na výživu pozůstalých podle § 2966 občanského zákoníku – rozhodnutí NS

By | 28/11/2023

Na říjnovém jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu byla schválena právní věta k rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 3144/2021, které se zabývalo problematikou vymezení okruhu osob oprávněných k náhradě nákladů na výživu podle obou odstavců ustanovení § 2966 občanského zákoníku. Skutkové okolnosti případu byly následující: Dne 16. 12. 2016 při dopravní nehodě… Celý text »

Upozornění na konání konference: DIGITÁLNÍ MEDICÍNA (NEJEN) PRO PACIENTY

By | 16/11/2023

Dovoluji si upozornit na konání pracovní konference na téma: Digitální medicína (nejen) pro pacienty. Konference se bude konat 30. listopadu 2023 v budově Akademie věd ČR (Národní 3, Praha), a to pod záštitou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Akce je zařazena do akcí v rámci SYRI – Národního institutu pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových… Celý text »

Povinnost škůdce hradit náklady na výživu za osobu ve vegetativním stavu – dogmaticky korektní nález ÚS?

By | 06/10/2023

V poměrně nedávné době projednával Ústavní soud případ (sp. zn. III. ÚS 39/22), v němž se zjednodušeně stěžovatelka domáhala po škůdci náhrady nákladů na výživu, a to za svoji matku, která byla v rozhodné době ve vegetativním stavu. Skutkové okolnosti případu byly následující: Dne 14. 1. 2019 došlo k dopravní nehodě, při níž byla matka stěžovatelky smrtelně zraněna… Celý text »

Aktuální stav novely zákona o zdravotních službách – telemedicína

By | 22/08/2023

V návaznosti na aktualitu z počátku letošního roku (zde) upozorňuji na aktuální stav předmětné novely v legislativním procesu a její znění po připomínkovém řízení. Novela by nyní měla být na základě usnesení vlády předložena k projednání Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Za velmi důležitý posun v oblasti navrhované právní úpravy telemedicíny považuji, že oproti verzi předložené… Celý text »

Ústavní soud potvrdil, že účast otce u porodu spadá do rozsahu základního práva na rodinný život

By | 22/06/2023

V recentním nálezu III. ÚS 3319/22 ze dne 22. 5. 2023 se Ústavní soud zabýval ústavní stížností související s „covidovými“ opatřeními, konkrétně mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, kterým byla zakázána přítomnost otců u porodu. Stěžovatelka v důsledku toho porodila dceru bez přítomnosti otce, rovněž stěžovatele. Stěžovatelé následně po státu požadovali náhradu v důsledku toho vzniklé nemajetkové… Celý text »

Upozornění na 2. vydání komentáře k zákonu o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a k zákonu o specifických zdravotních službách

By | 08/06/2023

Dovoluji si upozornit, že v nakladatelství Wolters Kluwer vyšlo 2. vydání komentáře k zákonu o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (č. 372/2011 Sb.) a k zákonu o specifických zdravotních službách (č. 373/2011 Sb.). Komentář je dostupný zde.