Author Archives: Ivo Smrž

Bolest jako trvalý následek poškození zdraví a promlčení

By | 27/06/2019

V jednom z minulých příspěvků jsem informoval o rozhodnutí Nejvyššího soudu (sp. zn. 25 Cdo 3228/2014), jež se zabývalo bolestí jako trvalým následkem poškození zdraví. Nejvyšší soud zde dospěl k právnímu názoru, že: „Jsou-li bolesti trvalým následkem poškození zdraví, odškodňují se v rámci náhrady za ztížení společenského uplatnění.“ Rozhodnutí Nejvyššího soudu však bylo napadeno ústavní stížností, která byla… Read More »

Výzkum veřejného mínění o interrupci, eutanazii a prostituci v ČR provedený Sociologickým ústavem AV ČR

By | 19/06/2019

Tento týden vydalo Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR tiskovou zprávu, v níž prezentuje výsledky výzkumu veřejného mínění v oblastech, které považuje za z morálního hlediska kontroverzní. Lidé se vyjadřovali k tématům potratů, eutanazie a prostituce. Co se týče oblasti eutanazie, lze vypíchnout následující výsledky šetření, z nichž plyne, že pro uzákonění eutanazie v ČR jsou přibližně 2/3… Read More »

Rozhovor s Věrou Procházkovou a Milanem Kubkem na téma eutanazie v České republice

By | 13/06/2019

V rámci diskuse týkající se přípravy zákona o eutanazii v České republice sdílím rozhovor na toto téma především s poslankyní Věrou Procházkovou a prezidentem České lékařské komory Milanem Kubkem. Rozhovor lze nalézt zde: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/rozstrel-eutanzie-doktor-hospic-nemocni-pacient.A190606_141821_domaci_lesa Doporučit na Facebook Tweet about it Vytisknout Uložit do oblíbených Poslat mailem

Upozornění na konání semináře Centra právní komparatistiky s názvem: Odčinění imateriální újmy v českém právu

By | 10/05/2019

Dovoluji si upozornit na konání semináře Centra právní komparatistiky s názvem: Odčinění imateriální újmy v českém právu. Referát přednese JUDr. Mgr. Bohdan Žáček. Seminář se bude konat 30. května 2019 od 17.30 hod., a to v budově Právnické fakulty UK (Nám. Curieových 7, Praha 1), v místnosti č. 214. Více informací včetně anotace lze naleznout zde.… Read More »

Návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním prošel prvním čtením Poslaneckou sněmovnou

By | 01/05/2019

Minulý týden ve středu prošel návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním prvním čtením Poslaneckou sněmovnou. Návrh zákona byl přikázán k projednání Výboru pro zdravotnictví s lhůtou 80 dní. Komentář ministerstva zdravotnictví v této věci lze naleznout zde. Legislativní proces lze sledovat zde. Doporučit na Facebook Tweet about it Vytisknout Uložit do oblíbených Poslat mailem

Ústavní soud rozhodl v mediálně známé věci týkající se satisfakce za okamžitý převoz novorozence do nemocnice bez souhlasu rodičů

By | 17/04/2019

Koncem března letošního roku Ústavní soud odmítnul ústavní stížnost Zdravotnické záchranné služby JMK brojící proti rozhodnutí obecných soudů v mediálně známé věci týkající se omluvy a finanční satisfakce za okamžitý převoz zdravého novorozence do nemocnice bez souhlasu rodičů, které záchranné službě uložily povinnost zaslat matce omluvný dopis a současně jí i dítěti zaplatit částku ve výši… Read More »

Promlčení práva na náhradu újmy na zdraví a přechodná ustanovení občanského zákoníku z roku 2012 – rozsudek Nejvyššího soudu

By | 17/04/2019

Nejvyšší soud zveřejnil na svých internetových stránkách právní věty rozhodnutí schválené  na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, které se konalo dne 10. dubna 2019. Jedním z takto zveřejněných rozhodnutí je i rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 10. 2018, sp. zn. 25 Cdo 3377/2018, který se zabýval problematikou určení rozhodné právní úpravy promlčení práva na náhradu… Read More »