Author Archives: Ivo Smrž

Nutnost rozlišování medicínského a právního standardu zdravotní péče – rozhodnutí Nejvyššího soudu

By | 18/10/2018

V recentním rozsudku sp. zn. 25 Cdo 4168/2016 řešil Nejvyšší soud případ, v němž bylo třeba určit, zda zdravotnické zařízení postupovalo při poskytování zdravotních služeb (tehdy ještě ve smyslu § 11 zákona o péči o zdraví lidu) v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy, tedy tzv. lege artis. Rozsudek je z hlediska této právní oblasti zajímavý, jelikož se… Read More »

Upozornění na konání semináře Centra právní komparatistiky s názvem: Dovolání v civilním soudním řízení (srovnání české a německé koncepce)

By | 09/10/2018

Dovoluji si upozornit na konání semináře Centra právní komparatistiky s názvem: Dovolání v civilním soudním řízení (srovnání české a německé koncepce). S referáty vystoupí prof. Peter Gottwald a doc. Petr Lavický. Seminář se bude konat 25. října 2018 od 14.00 hod., a to v budově Právnické fakulty UK (Nám. Curieových 7, Praha 1), v místnosti č. 412.… Read More »

Ústavní soud potvrdil existenci příčinné souvislosti v případě pooperačních komplikací (infekce) u poškozeného

By | 05/10/2018

Přede dvěma týdny vydal Ústavní soud zajímavý nález, v němž se mimo jiné zabýval problematikou existence příčinné souvislosti, a to mezi pracovním úrazem (zlomenina pánve a ruptura močové trubice způsobená pádem kola o hmotnosti půl tuny) a konečným zdravotním stavem poškozeného zaměstnance (smrt pro rozvinutí infekce způsobené zlatým stafylokokem). Skutkový stav případu byl následující: „Poškozený utrpěl… Read More »

Ministerstvo zdravotnictví připravilo návrh zákona o odškodnění újmy na zdraví způsobené povinným očkováním

By | 27/08/2018

Ministerstvo zdravotnictví informovalo na svých internetových stránkách, že připravilo návrh nového zákona, kterým by se odškodňovala újma na zdraví způsobená povinným očkováním. Podle slov ministra zdravotnictví by návrh zákona měl být předložen vládě do konce letošního roku. Zajímavé bude sledovat, jak se zákon vypořádá s asi největším úskalím v této oblasti, a to zjištěním příčinné souvislosti… Read More »

Upozornění na konání přednášky soudců Nevyššího kasačního soudu Italské republiky na téma: ,,Milánské tabulky“ – rozhodování o náhradách při ublížení na zdraví

By | 16/08/2018

Ve čtvrtek 4. října 2018 se bude konat přednáška soudců Nevyššího kasačního soudu Italské republiky na téma: ,,Milánské tabulky“ – rozhodování o náhradách při ublížení na zdraví. Přednáška se koná ve spolupráci Nejvyššího soudu České republiky, Justiční akademie a Právnické fakulty MU v Brně, a to v zasedací místnosti Nejvyššího soudu – Burešova 20, Brno. Více… Read More »

Upozornění na konání konference: Lidé, zdravotnictví a právo

By | 15/08/2018

Všeobecná zdravotní pojišťovna a Masarykova univerzita v Brně pořádají konferenci zdravotnického práva s názvem „Lidé, zdravotnictví a právo“. Konference se bude konat ve dnech 13. – 14. 9. 2018 v Univerzitním kampusu Masarykovy univerzity. Více informací zde: http://www.vzpkonference.cz/konference-2018/ Doporučit na Facebook Tweet about it Vytisknout Uložit do oblíbených Poslat mailem

ÚOOÚ zveřejnil často kladené otázky týkající se GDPR v oblasti zdravotnictví

By | 13/08/2018

Minulý týden zveřejnil Úřad pro ochranu osobních údajů na svých webových stránkách často kladené otázky týkající se GDPR v oblasti zdravotnictví. Otázky a odpovědi jsou dostupné zde: https://www.uoou.cz/casto-kladene-otazky-ze-zdravotnictvi/ds-5141/archiv=1&p1=2619 V současné době je velmi často skloňovanou otázkou v této souvislosti, zda lze volat pacienty v čekárně dle jejich jména a příjmení. ÚOOÚ se k tomu vyjádřil následovně: „Praxe volání pacientů… Read More »

Zpřesnění výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti

By | 26/07/2018

V návaznosti na zdejší aktualitu ze dne 22. 2. 2018, která se týkala návrhu na zpřesnění výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti v případě poškozeného, který je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání (dostupná zde), bych upozornil na skutečnost, že novela předmětných zákonů byla schválena Poslaneckou sněmovnou a minulý týden také Senátem. V současné době… Read More »