Author Archives: Ivo Smrž

Upozornění na seminář České lékařské komory týkající se implementace GDPR ve zdravotnictví

By | 1.4.2018

Právní kancelář a oddělení vzdělávání České lékařské komory pořádá seminář na téma: Implementace GDPR ve zdravotnictví. Seminář se bude konat dne 12. 4. 2018 od 10.00 v Kongresovém centru Nemocnice Na Homolce. Více informací zde: http://www.lkcr.cz/aktuality-322.html?do[loadData]=1&itemKey=cz_99778. Doporučit na Facebook Tweet about it Vytisknout Uložit do oblíbených Poslat mailem

Příprava nových pravidel úhradové regulace zdravotnických prostředků

By | 1.4.2018

V jedné z předchozích aktualit jsme informovali o nálezu Ústavního soudu, který zrušil část zákona o veřejném zdravotním pojištění týkající se principu určování úhrady zdravotnických prostředků ze systému veřejného zdravotního pojištění. Důvodem pro zrušení předmětných ustanovení dle Ústavního soudu mj. bylo, že: „napadená ustanovení nejsou natolik určitá, aby již na jejich základě bylo možné dovodit, na poskytnutí… Read More »

Upozornění na přednášku pořádanou CPK na téma: Domněnka vzniku škody: potenciální nástroj ulehčení důkazní pozice poškozeného?

By | 16.3.2018

Dne 22. 3. 2018 se v 17.30 hod. v místnosti 401 uskuteční na půdě PF UK v rámci pravidelných přednášek Centra právní komparatistiky přednáška na téma: Domněnka vzniku škody: potenciální nástroj ulehčení důkazní pozice poškozeného? Přednášku povede JUDr. Petra Pipková, Ph.D., LL.M.eur. Anotace přednášky včetně dalších informací je dostupná zde: http://komparatistika.cz/wp-content/uploads/Newsletter-1-2018.pdf Doporučit na Facebook Tweet about it Vytisknout… Read More »

Návrh zpřesnění výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti v případě poškozeného, který je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání

By | 22.2.2018

Vláda navrhuje zpřesnění způsobu výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti v případě poškozeného, který je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání. Zpřesnění je navrhováno nejen pro oblast pracovních úrazů a nemocí z povolání u zaměstnanců, ale také u vojáků z povolání a u příslušníků bezpečnostních sborů. Zpřesnění způsobu výpočtu spočívá v zakotvení pravidla, že… Read More »

Elektronické recepty v roce 2018 – návrh legislativního zakotvení odkladu správního trestání za vystavování listinných receptů

By | 9.2.2018

V návaznosti na poslední zde uvedenou aktualitu týkající se elektronických receptů považuji za vhodné zmínit, že Poslanecká sněmovna ve třetím čtení schválila novelu zákona o léčivech, který počínaje 1. lednem letošního roku zavedl povinnost vystavovat recepty v elektronické podobě. Novela si klade za cíl odložit správní trestání za vystavování listinných receptů, a to o jeden rok. Rovněž… Read More »

Upozornění na web týkající se odškodňování nemajetkových újem

By | 25.1.2018

Dovolil bych si upozornit na spuštění webové stránky www.datanu.cz, která má obsahovat databázi soudních rozhodnutí týkajících se odškodňování újem na zdraví a sekundárních obětí. Předmětná aplikace mimo jiné nabízí možnost vyhledávat soudní rozhodnutí pomocí klíčových parametrů daných případů. Součástí aplikace je kalkulačka kladoucí si za cíl vypočítat výši ztížení společenského uplatnění podle Metodiky Nejvyššího soudu… Read More »

Nejvyšší soud potvrdil přípustnost dvoukolejnosti odškodňování újem na zdraví podle občanského zákoníku a pracovněprávních předpisů

By | 19.1.2018

V nedávné době se Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 26. 9. 2017, sp. zn. 21 Cdo 4556/2016 vyjádřil k přípustnosti dvojkolejnosti odškodňování újem na zdraví podle občanského zákoníku a podle pracovněprávních předpisů. Jinak řečeno, Nejvyšší soud shledal odlišnou pracovněprávní úpravu odškodňování újmy na zdraví způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání za odůvodněnou: „Rozdílnost právní… Read More »