Author Archives: Ivo Smrž

Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním aneb jak se dobré úmysly mění v noční můry – pokračování

By | 07/02/2020

V jedné z minulých aktualit (zde) jsme na těchto stránkách informovali o legislativním procesu týkajícího se nového zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním, konkrétně o velmi nešťastném (a nakonec Poslaneckou sněmovnou schváleném) pozměňovacím návrhu paní poslankyně Adámkové, kterým došlo k výraznému zúžení rozsahu nahrazované újmy utrpěné v důsledku povinného očkování. Původní znění ustanovení §… Read More »

Expertní skupina pro právní odpovědnost a nové technologie při Evropské komisi vydala zprávu týkající se současných režimů právní odpovědnosti ve vztahu k novým digitálním technologiím

By | 03/02/2020

Expertní skupina pro právní odpovědnost a nové technologie (Expert Group on Liability and New Technologies) při Evropské komisi vydala zprávu týkající se současných režimů právní odpovědnosti ve vztahu k novým digitálním technologiím, autonomní aplikace ve zdravotnictví nevyjímaje. Úkolem expertů z této skupiny bylo prozkoumat, zda současné režimy právní odpovědnosti adekvátně regulují a reagují na vzestup nových technologií,… Read More »

NSS se opět vyjádřil k aplikaci § 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění

By | 28/01/2020

  V aktualitě ze dne 26. 12. 2019 jsme na těchto stránkách informovali o rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp. zn. 4 Ads 394/2019-105, v němž NSS vyložil některé podmínky aplikace ustanovení § 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění (ZVZP), a to konkrétně jak je třeba rozumět podmínce „jediné možností z hlediska zdravotního stavu pojištěnce“. Ve svém nynějším… Read More »

Upozornění na přednášku CPK na téma: Náhrada nemajetkové škody, její význam a stanovení její náhrady

By | 16/01/2020

Dne 16. 1. 2020 v 17.30 hod. se na půdě PF UK uskuteční v rámci Centra právní komparatistiky přednáška na téma: Náhrada nemajetkové škody, její význam a stanovení její náhrady. Přednášku povede prof. Luboš Tichý. Anotace přednášky včetně dalších informací je dostupná zde: http://komparatistika.cz/cs/events/event/vyse-rozsah-imaterialni-skody-prof-lubos-tichy/ Doporučit na Facebook Tweet about it Vytisknout Uložit do oblíbených Poslat mailem

NSS opětovně vyložil některé podmínky aplikace § 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění

By | 26/12/2019

Těsně před Vánoci se Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku sp. zn. 4 Ads 394/2019-105 vyjádřil k některým podmínkám, za nichž lze aplikovat ustanovení § 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění (ZVZP). Jde o ustanovení, které zakládá pacientům právo na úhradu jinak nehrazených zdravotních služeb: „(1) Příslušná zdravotní pojišťovna hradí ve výjimečných případech zdravotní služby jinak… Read More »

ÚS přiznal nárok na úroky z prodlení z náhrady nemajetkové újmy sekundárních obětí

By | 20/12/2019

Včerejšího dne (19. 12. 2019) zveřejnil Ústavní soud nález pod sp. zn. II. ÚS 2149/17 ze dne 10. prosince 2019, v němž se zabýval otázkou přiznání úroků z prodlení z náhrady nemajetkové újmy u sekundárních obětí ještě podle ustanovení § 13 odst. 2 občanského zákoníku z roku 1964. Současně se ale vyjádřil i k dopadům svého rozhodnutí na právní úpravu… Read More »

Nejvyšší soud se vyjádřil k náhradě nemajetkové újmy dle § 2959 OZ (věc FN Plzeň)

By | 10/12/2019

V říjnu letošního roku rozhodl Nejvyšší soud pod sp. zn. 25 Cdo 4518/2018 v mediálně známé věci týkající se pochybení lékařek Fakultní nemocnice Plzeň, a to především o náhradě nemajetkové újmy sekundárních obětí dle ustanovení § 2959 OZ. Připomenu, že pochybení se dopustily dvě lékařky, jedna začátečnice a druhá atestovaná. Obě byly shledány odpovědnými v trestním řízení… Read More »