Author Archives: Ivo Smrž

Rozhodování u pacientů v intenzivní péči v situaci nedostatku vzácných zdrojů – stanovisko výboru ČSARIM a právní rozbor situace

By | 19/02/2021

Na konci října loňského roku uveřejnil na zdejších stránkách Tomáš Doležal materiál, který si klade za cíl shrnout podstatné etické a právní principy, na nichž by měly být vystavěny případné rozhodovací mechanismy o alokaci vzácných zdrojů. Dokument je dostupný zde. V návaznosti na tento dokument a rovněž i současnou situaci považuji za vhodné upozornit mj. na… Celý text »

ÚS se vyjádřil v případu dítěte, které nebylo po úraze naočkované proti tetanu

By | 27/01/2021

Dnes Ústavní soud vydal tiskovou zprávu a současně zveřejnil své rozhodnutí k mediálně známé kauze týkající se případu dítěte, které nebylo po úraze (kopnutí koněm) naočkované proti tetanu. Ústavní soud ústavní stížnost matky i samotného dítěte odmítnul, přičemž shledal postup obecných soudů za ústavně konformní. Tisková zpráva včetně rozhodnutí je dostupná zde.

Ke dvěma rozhodnutím NS: Náhrada škody způsobené porušením prevenční povinnosti a měřítko účelnosti nákladů spojených s péčí o zdraví

By | 20/01/2021

Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu na svém lednovém zasedání (13. 1. 2021) schválilo několik právních vět, přičemž na tomto místě nastíním dva vybrané případy: V rozhodnutí sp. zn. 25 Cdo 3510/2019 se Nejvyšší soud vyjadřoval k právní otázce týkající se aplikace § 2900 a § 2901 občanského zákoníku v případech, v nichž existují zvláštní… Celý text »

Rozhodnutí NS týkající se soudní moderace nemajetkové újmy

By | 27/11/2020

Ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek byl aktuálně uveřejněn rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 1. 2020 sp. zn. 25 Cdo 2216/2019, který se mimo jiné zabýval soudním moderačním právem způsobené nemajetkové újmy, zde konkrétně nemajetkové újmy na zdraví a šířeji nemajetkové újmy za zásah do osobnostních práv. Z věcného hlediska lze citovat následující závěry Nejvyššího… Celý text »

Několik právních vět NS k problematice pracovněprávní náhrady újmy zaměstnavatelem

By | 21/09/2020

Nejvyšší soud aktuálně zveřejnil několik právních vět  schválených na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia týkajících se problematiky pracovněprávní náhrady újmy ze strany zaměstnavatele: Promlčení práv na jednotlivá plnění vyplývajících z nároku zaměstnance na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti z důvodu pracovního úrazu a vzniklých v době po 31. 12. 2013 se… Celý text »