Author Archives: Ivo Smrž

Rozhovor s Adamem Doležalem o eutanazii

By | 11/03/2020

Dovoluji si upozornit na rozhovor s Adamem Doležalem, který proběhl v České televizi, a to na téma Eutanazie ve světě. Rozhovor je dostupný zde: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/220411010110220-studio-6-ii/obsah/751689-eutanazie-ve-svete Doporučit na Facebook Tweet about it Vytisknout Uložit do oblíbených Poslat mailem

Upozornění na výroční konferenci evropského deliktního práva

By | 05/03/2020

Dovoluji si upozornit na konání 19. výroční konference evropského deliktního práva, která se bude konat ve Vídni ve dnech 16. – 18. 4. 2020. Konference bude mimo jiné zahrnovat speciální část věnovanou odpovědnosti v oblasti nových digitálních technologií. Více informací je dostupných zde: https://www.oeaw.ac.at/etl/events/annual-conference-acet/programme/ Doporučit na Facebook Tweet about it Vytisknout Uložit do oblíbených Poslat mailem

Upozornění na novinky Centra právní komparatistiky PF UK

By | 29/02/2020

Dovoluji si upozornit, že Centrum právní komparatistiky PF UK vydalo newsletter 1/2020, v němž lze naleznout akce pořádané tímto Centrem. Z akcí bych vypíchnul přednášku prof. Ulricha Magnuse na téma: Nejnovější rozhodnutí a vývoj německého deliktního práva. Newsletter je k dispozici zde. Doporučit na Facebook Tweet about it Vytisknout Uložit do oblíbených Poslat mailem

Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním aneb jak se dobré úmysly mění v noční můry – pokračování

By | 07/02/2020

V jedné z minulých aktualit (zde) jsme na těchto stránkách informovali o legislativním procesu týkajícího se nového zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním, konkrétně o velmi nešťastném (a nakonec Poslaneckou sněmovnou schváleném) pozměňovacím návrhu paní poslankyně Adámkové, kterým došlo k výraznému zúžení rozsahu nahrazované újmy utrpěné v důsledku povinného očkování. Původní znění ustanovení §… Read More »

Expertní skupina pro právní odpovědnost a nové technologie při Evropské komisi vydala zprávu týkající se současných režimů právní odpovědnosti ve vztahu k novým digitálním technologiím

By | 03/02/2020

Expertní skupina pro právní odpovědnost a nové technologie (Expert Group on Liability and New Technologies) při Evropské komisi vydala zprávu týkající se současných režimů právní odpovědnosti ve vztahu k novým digitálním technologiím, autonomní aplikace ve zdravotnictví nevyjímaje. Úkolem expertů z této skupiny bylo prozkoumat, zda současné režimy právní odpovědnosti adekvátně regulují a reagují na vzestup nových technologií,… Read More »

NSS se opět vyjádřil k aplikaci § 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění

By | 28/01/2020

  V aktualitě ze dne 26. 12. 2019 jsme na těchto stránkách informovali o rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp. zn. 4 Ads 394/2019-105, v němž NSS vyložil některé podmínky aplikace ustanovení § 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění (ZVZP), a to konkrétně jak je třeba rozumět podmínce „jediné možností z hlediska zdravotního stavu pojištěnce“. Ve svém nynějším… Read More »

Upozornění na přednášku CPK na téma: Náhrada nemajetkové škody, její význam a stanovení její náhrady

By | 16/01/2020

Dne 16. 1. 2020 v 17.30 hod. se na půdě PF UK uskuteční v rámci Centra právní komparatistiky přednáška na téma: Náhrada nemajetkové škody, její význam a stanovení její náhrady. Přednášku povede prof. Luboš Tichý. Anotace přednášky včetně dalších informací je dostupná zde: http://komparatistika.cz/cs/events/event/vyse-rozsah-imaterialni-skody-prof-lubos-tichy/ Doporučit na Facebook Tweet about it Vytisknout Uložit do oblíbených Poslat mailem