Author Archives: Ivo Smrž

Legislativní novinky v oblasti zdravotnictví

By | 15/01/2019

Dovoluji si upozornit, že na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR jsou zveřejněny nejen legislativní novinky a změny v oblasti zdravotnictví v roce 2019. Novinky jsou k dispozici zde: http://mzcr.cz/dokumenty/rok-2019-prinese-ve-zdravotnictvi-radu-novinek-a-zmen_16566_1.html Doporučit na Facebook Tweet about it Vytisknout Uložit do oblíbených Poslat mailem

Vyhláška ministerstva zdravotnictví o stanovení činností, které může lékař po absolvování lékařské fakulty vykonávat bez dozoru atestovaného lékaře

By | 03/01/2019

Samotným závěrem loňského roku (28. 12. 2018) nabyla účinnosti vyhláška č. 280/2018 Sb., o stanovení činností, které může lékař vykonávat bez odborného dohledu a bez odborného dozoru na základě odborné způsobilosti. Vyhláška navazuje na ustanovení § 4 odst. 3 z. č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického… Read More »

Klinické doporučené postupy – projekt AZV ČR

By | 23/12/2018

Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky počala v letošním roce řešit projekt s názvem: Klinické doporučené postupy (KDP). Partnerem AZV ČR je v tomto projektu Ministerstvo zdravotnictví České republiky a Ústav zdravotnických informací a statistiky. Podrobnější informace o projektu jsou dostupné na zvláštních internetových stránkách https://kdp.uzis.cz/. Cílem tohoto projektu je podle Informačního systému ESF 2014+: vytvořit návrhy… Read More »

Ústavní soud potvrdil rozhodnutí Nejvyššího soudu týkající se provedení umělého oplodnění v případě smrti manžela ženy

By | 05/12/2018

V aktualitě ze srpna letošního roku T. Doležal informoval o rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 4020/2017, v němž tento soud dospěl k závěru, že: „…poskytovatel, kterému bylo uděleno oprávnění k poskytování zdravotních služeb v oboru reprodukční medicína, není povinen dokončit umělé oplodnění ze zárodečné buňky žalobkyně a kryokonzervovaných spermií jejího zemřelého manžela.“ Nejvyšší soud tak zamítnul… Read More »

Povaha výběrového řízení k zajištění poskytování hrazených služeb zdravotními pojišťovnami

By | 05/12/2018

V osmém vydání Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v letošním roce bylo zveřejněno pro mnohé lékaře velmi důležité rozhodnutí Městského soudu v Praze sp. zn. 14 Ad 5/2018, v němž byla řešena povaha výběrového řízení k zajištění poskytování hrazených služeb zdravotními pojišťovnami. V posuzovaném případě žalobkyně podala žalobu proti rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy o výsledku výběrového řízení na… Read More »

Kniha Rethinking Health Care Ethics

By | 17/11/2018

Dovoluji si upozornit, že letos v létě vyšla kniha s názvem Rethinking Health Care Ethics. Cílem této publikace bylo vytvořit odlišný přístup k etice v poskytování zdravotních služeb, který bude přístupnější a více využitelný pro zdravotnické pracovníky. Autoři publikace vycházejí z teze, že zdravotničtí pracovníci jsou nadáni dostatečnými emocemi a intelektem, aby sami mohli bez odborníků na… Read More »

Upozornění na konferenci na téma: Nový civilní proces z pohledu praxe

By | 12/11/2018

Dovoluji si upozornit na konání odborné konference na téma: Nový civilní proces z pohledu praxe, kterou pořádá Ústavně-právní výbor Senátu Parlamentu České republiky za odborné podpory Nejvyššího soudu. Konference se koná 20. listopadu 2018 od 9:30 hod. v Hlavním sále Senátu Parlamentu České republiky, Valdštejnské náměstí 17/4, Praha 1. Více informací (včetně registrace) zde.   Doporučit… Read More »

Nutnost rozlišování medicínského a právního standardu zdravotní péče – rozhodnutí Nejvyššího soudu

By | 18/10/2018

V recentním rozsudku sp. zn. 25 Cdo 4168/2016 řešil Nejvyšší soud případ, v němž bylo třeba určit, zda zdravotnické zařízení postupovalo při poskytování zdravotních služeb (tehdy ještě ve smyslu § 11 zákona o péči o zdraví lidu) v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy, tedy tzv. lege artis. Rozsudek je z hlediska této právní oblasti zajímavý, jelikož se… Read More »