Author Archives: Ivo Smrž

Upozornění na přednášku Ernsta Karnera v rámci CPK na téma: Odpovědnost za autonomní systémy a umělá inteligence

By | 18/11/2022

Dne 15. 12. 2022 v 17.30 hod. se na půdě PF UK uskuteční v rámci Centra právní komparatistiky přednáška na téma: Odpovědnost za autonomní systémy a umělá inteligence. Přednášku povede prof. Ernst Karner. Anotace přednášky: Enormní nárůst používání autonomních systémů a umělé inteligence znamená pro deliktní právo zcela mimořádnou výzvu. Především je třeba se zabývat odpovědností za škodu způsobenou medicínskými roboty… Celý text »

Nejvyšší soud se opětovně vyjadřoval k vhodnosti postupu podle Metodiky k náhradě nemajetkové újmy na zdraví

By | 11/11/2022

Na listopadovém jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu byly přijaty právní věty mj. k rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 24. 2. 2022, sp. zn. 25 Cdo 2207/2020, který opětovně rekapituloval postup při určování výše náhrady za nemajetkovou újmu na zdraví, nyní konkrétně ve vztahu k bolestnému, a to ve smyslu Metodiky k náhradě nemajetkové újmy na… Celý text »

Určení výše náhrady nemajetkové újmy na zdraví a postup podle Metodiky k náhradě nemajetkové újmy na zdraví – rozsudek Nejvyššího soudu

By | 18/10/2022

Na říjnovém jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu byly přijaty právní věty mj. k rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 15. 12. 2021, sp. zn. 25 Cdo 1361/2021, který poměrně obšírně rekapituloval postup při určování výše náhrady za nemajetkovou újmu na zdraví ve smyslu tzv. Metodiky k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. Právní věty zní takto:… Celý text »

Adopce doktríny ztráty šance za účinnosti „nového“ občanského zákoníku a recentní rozsudek Nejvyššího soudu

By | 12/09/2022

V nedávném rozhodnutí (25 Cdo 3332/2020) se Nejvyšší soud opětovně vracel k přípustnosti adopce doktríny ztráty šance do českého právního řádu, tentokrát již podle právní úpravy účinné od 1. 1. 2014, tedy po nabytí účinnosti občanského zákoníku z roku 2012 a rovněž po posouzení této problematiky velkým senátem občanskoprávního a obchodního kolegia pod sp. zn. 31 Cdo 2376/2021.… Celý text »

Problematika promlčení ve vztahu k bolestnému, resp. náhradě za ztížení společenského uplatnění – rozhodnutí Nejvyššího soudu

By | 30/08/2022

Nejvyšší soud v letošním roce projednával případ (sp. zn. 25 Cdo 219/2021), v němž poškozený žalobce požadoval za způsobenou nemajetkovou újmu na zdraví – posttraumatickou stresovou poruchu (PTSD) – primárně náhradu za ztížení společenského uplatnění (za trvalé nepříznivé následky). Revizní znalec v průběhu soudního řízení nicméně konstatoval, že u poškozeného PTSD odezněla a protiprávním jednáním způsobené obtíže považoval… Celý text »